Brendas Blog via Brenda Hoffman, 13 januari, 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 13 januari

Kära Ni,

Oroa er inte, för era rädslor kommer inte att bestå även om världshändelserna inte verkar kunna lösas eller är för tunga för att kontemplera över. 3D-lösningarna ni är bekanta med är krig och kanske förhandlingar. Inget av dem verkar vara möjligt vid denna tid. Så, er främsta rädsla är att allt är förlorat.

Ni har glömt att ni är skapare av den största magnituden. Att ni kommer skapa en gyllene ålder av kärlek och fred ur ruinerna.

Men det kommer inte att ske förrän det verkar som om allt är förlorat – att ilska och rädsla kommer vara ert liv och era barns och barnbarns liv och så vidare och så vidare i evighet.

Det är inte sant för ur dessa nuvarande ruiner – och det är ruiner, inte en konstruktion – kommer ni och era kohorter skapa nya system över hela klotet. Er skapande varelse kommer i förgrunden.

Många av er fortsätter att ångra er oförmåga att skapa det som skulle göra ert personliga liv mer glädjefyllt. Var inte rädda för även om ni hoppat över träningen så att säga, är energierna som flödar runt er nu där för att hjälpa er att komma ihåg er självkärlek och därigenom skapande förmågor.

Att komma ihåg er självkärlek är en språngbräda för att lita på er själva så pass mycket så att ni kan veta att ni kommer och skapar en ny världsordning. Inte en som baseras på makt, kontroll, rädsla och arrogans – utan en ny modell av acceptans och kärlek.

Men den är inte synlig nu för ni är fångade i världens rädslor. Inte för att ni har tagit ett steg tillbaka, utan för ni behöver komma ihåg hur djup den rädslan är insnärjd i mänskligheten.

Om ni vill, är ni en coach för världen. Och så är det att ni behöver komma ihåg den djupa rädslan ni nu känner så när ni börjar verbalisera och skapa en nya världsordningen, förstår ni att många kommer inte kunna ge stöd till er för de är fortfarande insnärjda i de begränsade 3D-möjligheterna.

För era idéer kommer verka radikala, kanske omöjliga till och med för er, när ni plöjer er framåt för att skapa den nya världen. I grund och botten kommer den nya världen ni skapar vara så bakvänd för era 3D-trosuppfattningar och tankar att de verkar som en saga.

Så klart kommer ni inte vara ensamma för era bröder och systrar av ljuset kommer att ge er stöd fysiskt, känslomässigt och spirituellt. Trots det, de första stegen till vad som nu anses vara overkligt kommer att verka nästan överväldigande – som en fisk som simmar mot strömmen. För det är vad ni kommer att vara.

De i 3D kommer inte att förstå. De som precis öppnar upp till ljuset kommer att vara rädda. Medan de i ljuset kommer att ge er stöd på alla möjliga sätt då de också skapar nya rum och trosuppfattningar inom den nuvarande jorden.

Ni kommer först, känna som om ni verkligen är ensamma när ni verbaliserar hoppet i det tunga som nu genomsyrar klotet.

Era första tankar börjar precis att titta ut från era nuvarande rädslor, att allt kanske inte är förlorat – att en ny värld kanske byggs från det nuvarande kaoset.

Många av er kommer att möta att världen är i en sådan oordning att inget kan vända den till en gyllene ålder. Så är det av en anledning.

I er 3D-värld blir nya världar byggda på det gamla. Så även om de verkar ha varit nya – som perioden i Europa som benämns renässansen – fanns varbölden av rädslor och ilska från det gamla kvar under ytan. Och så skulle det nu ha varit om ni hade skiftat det politiska klimatet långsamt, som i det förflutna.

Istället kom ni överens en masse att göra detta under en snabb period med sådan oordning och kollaps, att bara en ny struktur byggd på kärlek skulle kunna lyckas.

Så det är så att ni är något chockade av händelserna nyligen som talar om rädsla, ilska och ja, till och med ondska istället för kärleken ni trodde automatiskt skulle dyka upp när ni var redo.

Ni glömde att ni är jordens skapare inklusive de politiska och spirituella systemen. Ni kommer att gå bortom era rädslor när ni är redo i den nära framtiden, eller till och med nu, för att skapa en ny världsordning baserad på kärlek.

Oroa er inte. Var inte rädda. Era förmågor kommer till förgrunden vid den lämpliga tidpunkten. Och den tiden kommer att vara när ni slutligen säger till er själva, ”DET ÄR NOG. Jag väljer att inte leva så här ännu en dag, så jag kommer att använda mina nya krafter för att skapa ett kärleksfullt samhälle.” Och så kommer ni att göra. Låt det vara så. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...