Brendas Blog via Brenda Hoffman, 22 mars 2019

Brendas Blog via Brenda Hoffman

22 mars 2019

Kära Ni,

Det är dags för er att acceptera dem som inte är som ni är.

Ni svarar förstås att det gör ni redan. Att ni älskar dem som är olika er trots retorik om motsatsen. Vi ber er tänka om. För djupt inom er finns känslan av att ni är bättre eller sämre än andra. Att er ras, sexuella läggning, ekonomiska status eller era övertygelser är rätt eller fel i er samhällssyn.

Även om ni inte kan förändra sådana känslor med önskningar, kan ni göra det genom att öppna ert hjärta för dessa skillnader. Hellre än att avgöra om de som inte är som ni, är bättre eller sämre, bönfaller vi er att interagera med någon som är olik er för att avgöra om de passar in i er vision om rätt och fel.

Den sista tanken kanske inte känns möjlig, för ni tror att de som är olika er i kön, ålder, ras, sexuell läggning, politiska, finansiella eller religiösa övertygelser etc. inte vill interagera med er. Det är att förvänta med tanke på den rädsla och det hat som främjas överallt i samhällen på jorden. Men nu har ni möjlighet, kanske till och med behov av, att uppleva skillnaderna.

Ni har upplevt jordliv i alla raser, åldrar, sexuella läggningar, religioner etc. som existerar på jorden. För innan ni kunde göra anspråk på er gud/gudinne-roll behövde ni uppleva alla huvudaspekter i jordlivet.

De aspekter av mänsklighet som nu stör er handlar mer om er än om andra. För de aspekterna är de som ni ännu har kvar att erkänna eller göra anspråk på.

Så är det med de dramatiska ogillanden eller rädslor som nyligen kommit till ytan hos er.

För ni ser aspekter av er själva i ett eller flera liv som ni inte har accepterat eller som ni förnekat. Ungefär som att ni leker tittut med er själva. Så snart ni accepterar den delen av er jordliga historia, kommer sådant inte längre att påverka era övertygelser eller era liv.

Oförmågan att acceptera någon – om de till synes är olika er – är rädslan för att blotta er själva istället för rädslan för dem.

Hur börjar ni älska det som ni nu fruktar? Vi har inget svar på det annat än att vi föreslår att ni utforskar information om den rädslan eller gruppen. Ni kanske kan läsa om den gruppen eller förstå deras resonemang genom interaktion eller observation. Det finns otaliga resurser tillgängliga för er på internet, bibliotek och sociala grupper.

Det är inte så att ni måste bjuda hem alla, utan det är dags att ni helar de sår som främjar er rädsla för vissa handlingar eller övertygelser.

Vilken del av era förberedelser för ert nuvarande liv har ni ignorerat eller låtsats inte existerar?

Det är inget misslyckande utan en stund för lärande av er själva och alla entiteter på jorden. Vilken del av er fruktar en särskild grupp, och varför? Och sedan, hur neutraliserar ni den rädslan? Detta är den fas ni just nu upplever.

Många delar av er som inte nödvändigtvis känns bekväma för er kommer att börja visa sig. Likt någon som knackar på er ytterdörr – hårdare och hårdare tills ni öppnar.

Många av er ifrågasätter hur ni uppnådde 5D eller bortom med denna djupt dolda sanning. Den biten är det dolda mysterium ni i eoner undvikit genom alla dimensioner och frekvenser, därför att ni varit fyllda med sådan djup skam att ni inte kunnat rensa det förrän nu.

Men huruvida ni tar er an detta eller inte påverkar inte er kurs eller ert behov av att älska er själva.

Ni kanske kommer att känna vad det handlar om genom att utforska varför ni ogillar en speciell grupp. Eller så kommer ni att få meddelanden i dröm- eller vaket tillstånd.

Att älska alla är inte samma sak som att älska alla som tror, ser ut som eller fungerar som ni gör. Även om ni alltid vetat det, har ni känt att ni på något sätt står över en sådan sak. Att sådant skulle försvinna utan att ni adresserar det.

Även om denna självföraktande rensning är mycket enklare än någon av era andra rensningar är steg ett att erkänna att er väg inte är den enda eller den rätta vägen. Steg två är att lära sig mer om den motstående synen. Och steg tre är att djupt inom er inse att sådant inte längre är en ”het” knapp för er.

Några av er kommer att tillkännage att ni har lämnat samhället, så det spelar ingen roll. Även om bestämt er för att lämna samhället, kommer det lilla kornet av hat eller ogillande att sakta ned er upptäckts-process i 5D eller bortom.

De närmaste dagarna kommer sannolikt att skapa situationer som hjälper er att upptäcka er djupaste sociala rädsla eller behov. Det är ert val huruvida ni vill adressera den, och hur. Ni kommer inte att gå tillbaka till 3D om ni inte gör det, ni kommer bara att reducera er själv-kärlek för detta är en självföraktande del ni dolt för er själva.

Ni skulle kanske vilja att vi försåg er med en trollstav för att avlägsna den delen. Istället uppmuntrar vi er att med att säga att utforskning av denna självföraktande del inte kommer att förstöra er, utan att det kommer att befria er från de rädslor som främjar kärleksbegränsningar istället för acceptans av alla. Något ni desperat önskar uppleva nu när ni korsat 5D Rubicon.

För ni vet djupt inom er att ni inte kan uppleva sann själv-kärlek förrän ni accepterat att ni fruktar vissa delar av mänskligheten på grund av era handlingar, inte andras handlingar. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...