Det Arkturiska Rådet Via Daniel Scranton, 27 juli 2020

Det Arkturiska Rådet

Via Daniel Scranton, 27 juli 2020

Ni får Uppgraderingar av Cellerna utan Uppstigningssymtom

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada över att meddela er att ni alla håller på att få uppgraderingar just nu, eftersom ni fysiskt måste kunna absorbera de energier som finns på Jorden. Dessa uppgraderingar som ni får medan ni sover är till för er fysiska kropps celler. Era celler var ursprungligen designade för att bara kunna hantera en viss mängd ljus. Er kropp var skapad för att bara ge er tillgång till en viss mängd energi, och som ni alla vet så förändras saker och ting på Jorden just nu. Som vi ser det förändras de alltid till det bättre.

Era kroppar måste kunna hålla kvar mer ljus för att kunna bearbeta högre frekvensenergier och för att kunna övergå från att vara kolbaserade till att bli kristallinbaserade. Ni håller på att förändra ert medvetande, och era kroppar följer ert medvetande. Ni måste alla ha tålamod med denna process, för även om era celler får de välbehövliga uppgraderingarna, kommer det fortfarande att bli en ny upplevelse för er att ta in det ljus som är tillgängligt för er. Det kommer att bli en pågående process, en inlärningskurva, om hur ni ska absorbera energierna och använda dem.

Vi vet att många av er har upplevt uppstigningssymtom under en längre tid, och att ni är ganska trötta på processen att omvandla er fysiska kropp, men de goda nyheterna är att den här delen av omvandlingsprocessen inte kommer att anstränga er fysiskt. Med det sagt, är det alltid bra för er att få mycket vila och dricka mycket vatten. Vi vill också börja arbeta med era uppgraderade celler och era transformerade organ. Arbeta mer medvetet med dem genom att känna för energierna, känna för ljuset som finns runt omkring er och som får er in i högre och högre frekvenstillstånd.

Som vi har sagt många gånger förr, den här uppstigningen är oundviklig, och de av er som är vakna måste vara ledarna. Ni måste ligga före för att hjälpa era medmänniskor som i denna livstid har valt att hålla sig lite bakom. Det är en ära och ett privilegium att vara i er position, och vi vet att ni är de perfekta kandidaterna för att ta sig an detta ljus och dessa energier. Vi vet att ni kommer att överbrygga gapet mellan den tredje och den femte dimensionen, och vi vet också att många av er redan gör det medvetet och avsiktligt, och vi tackar er för er service.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...