Brendas Blog via Brenda Hoffman, 6 juni 2022

 

Brendas Blog via Brenda Hoffman

6 juni 2022

 

Kära Ni,

Även om ni alltid haft hjärta så har ni gömt ert hjärta i eoner eftersom det verkade som om andra inte ville eller kunde ge tillbaka den kärlek ni hade att ge.

I eoner förhärdade ni ert hjärta och de motsvarande svaren. Många av er blev de fulländade vårdhavarna. Men ni blev det för att försäkra er om att någon skulle interagera med er istället för att det var en naturlig process.

Ni blev inte hårdhjärtade, istället bytte ni kärlek mot kärlek – som köpmän gör för ekonomisk vinning.

Ni kanske är upprörda, för ni tror att ni ger ut ett komplett och kärleksfullt hjärta. Och det gjorde ni när ni var i 3D.

3D-kärlek har nästan alltid ett syfte av ”Om jag gör det här kommer Gud att älska mig” till ”Om jag gör det här kommer min gemenskap eller familj att se vilken fantastisk person jag är.” Om den kärleken inte återgäldades, lämnade eller skadade ni individen eller institutionen känslomässigt, fysiskt eller andligt med tankar som ”Ni ligger under min standard för kärlek”.

3D-kärlek var en byteshandel precis som annan handel på jorden.

Den kärlek ni utvecklas in i är bredare och djupare. För ni belönar er själva med själv-kärlek, yttre belöningar behövs inte längre.

3D-kärlek handlade om att fylla er tomma kärleksmugg. En mugg som var tom därför att ni inte älskade er själva.

När ni väl tillåter er att till fullo älska er själva, kommer andras upptåg att skifta inom er från ”De sårade mig” eller ”Krossade mitt hjärta” till ”De måste göra så av en orsak”. Era val blir då att uppmuntra dessa handlingar, byta interaktioner, eller ignorera den förmodade ringaktningen och gå vidare.

Ni behöver inte längre blidka någon. Fråga er istället om dessa interaktioner föder eller minskar er själv-kärlek.

Den nya jorden handlar inte om interaktions-kvantitet utan om interaktions-kvalitet.

Själv-kärlek regerar.

Ni kan ifrågasätta hur själv-kärlek tillämpas på barn, släktingar, eller gamla vänner. Ignorerar ni dem, släpper dem, konfronterar dem, eller skapar någonting nytt? Det beslutet är er nya varelses frihet. ”Borde” gäller inte längre.

Många av er ifrågasätter den friheten med tankar på arbetsgivare, släktingar, vänner, och andra ni samlat på er för att uppfylla era 3D-behov.

Många av er svara att ni kan släppa vänner, men ni behöver arbetet, eller att ni måste ta hand om familjemedlemmar. Om det är så, bör ni omformulera era behov och därför era interaktioner med dem.

Använder ni samma 3D kärleks/vänskaps/anställds ansökningar ni använt i eoner? Eller tror ni att ni är tillräckligt viktiga för att deklarera er frihet från dessa människor eller saker som hållit er i fångenskap?

3D-kärlek var en byteshandel eller ekonomiskt utbyte. Ni kände att ert hjärta var fyllt – inte inifrån och ut, utan utifrån och in. Då ni fyller ert hjärta med själv-kärlek, existerar inte längre detta 3D utbyte. Ni känner inte behovet eller har energin att blidka andra eftersom så mycket händer inom er. Så ni kan inte längre fungera som undersåte och inte heller som allsmäktig kung/drottning.

Nya ni har inte tid eller energi att göra andras liv bättre bara för att få tjänster återgäldade. Då ni fylls av själv-kärlek kommer ni att se er själva utforska relationer ni en gång trodde var livslånga, bara för att upptäcka att dessa relationer inte längre är så intressanta.

Vill ni vara med dessa människor för något annat än vad de en gång gav er, eller är ni redo att byta till någon annan interaktion?

Ni kanske tror att ni behöver vissa varelser i ert liv, för om ni släpper dem så finns det ingen som ersätter dem. Vi från Universum kan bara svara att er 3D känslomässiga trygghet inte längre existerar. Inte för att den var dålig eller fel, utan för att ni är nya varelser i en ny tidsålder.

Den viktigaste delen av ert nya varande är själv-kärlek. En kärlek som inte kräver att ni förhandlar med någon. Inte heller kräver den att ni håller kvar vissa människor eller saker i er värld för att känna er hela.

Utåtriktat indikerar att ni inte kan styra er själva utan andras hjälp. Inåtriktat är motsatsen.

Ni kanske är bekymrade över att bli isolerade.

Att älska sig själv är ibland ensamt – speciellt i början. Inte på grund av de slutliga belöningarna, utan för att ni inser hur lite ni har gemensamt med många ni hållit nära ert hjärta. Även om de aldrig fyllde ert hjärta, tillät vad de bytte med er, er att känna det som att ert hjärta KUNDE vara helt.

Ni har begärt ett helt hjärta sedan er start för ljusår sedan – precis som ni nu behöver syre för att leva på jorden. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, subscribe via WordPress.com. Or, click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” website page (LifeTapestryCreations.com) and click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. 

Copyright 2009-2022, Brenda Hoffman. All rights are reserved. Share this content with others, post it on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and the source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...