Brendas Blog via Brenda Hoffman, 7 april 2017

Brendas Blog via Brenda Hoffman, 7 april 2017

Kära Ni,

Det är nya energier som flyter runt. Åter igen känner ni er kanske oklara eller vaga för energierna orsakar troligen att ni hoppar mellan dimensioner på ett sätt ni inte ännu har upplevt – nya känslor och fysiska förmågor som ni glider in och ut i.

Er oklarhet är en anpassning inom er nya varelse för inget är ännu tillräckligt stabiliserat för andra att tillkännage hur ni kommer att reagera.

Ni förstår inte alltid era nya handlingar, så hur kan andra förutsäga hur eller varför ni kommer att reagera? Det är inte det samma som att säga att andra inte kan känna era möjliga vägar, utan istället att andra måste genomgå liknande energier för att de ska förstå vad de känner eller ’läser’ inom er.

Ni är en ny person. Något ni ofta glömmer. Så är det att ni återvänder till gamla handlingar och förväntar er konkreta resultat bara för att upptäcka att det inte finns några konkreta resutat vid denna tid.

Ingen kan informera er om vad som finns i er framtid – inte ens ni. För ni förändras dagligen. Det som var viktigt för er igår kanske inte registreras idag. Ni är verkligen en ny person.

Men varför skiftar era drömmar dagligen? Hur kan ni skapa era drömmar om era drömmar är annorlunda imorgon?

Ni upptäcker nu varför ni inte skapade era drömmar för några månader sedan när ni uppmanades att göra det. Kanske denna förklaring verkar vara en rökridå för att ni inte inser era drömmar. Istället, djupt inom er, visste ni att ni utvecklades för snabbt och i skilda riktningar för att skapa era drömmar vid den tiden.

Även om den gemensamma filosofin är att ni kan skapa en dröm och sedan förändra den i enlighet med er förändring, hade ni tillräcklig framsynthet för att veta det istället för att ställa in er inom er, när ni startat den skapade kedjan, skulle ni fokusera på era skapelser och huvudsakligen ignorera er inre tillväxt.

De med djup kunskap om sig själva och denna övergång valde att vänta tills de var mer stadiga i sina nya varelser för att skapa sina drömmar.

Så det är så att ni upptäcker att er nya varelse väljer nya skapelsedelar dagligen. Och ni väntar tålmodigt tills det nya ni blir stadigt i er nya stabilitet vilket inte kommer att bli synligt på några veckor.

För ni accepterar nya energier dagligen när ni beslutar inom er varelse vilka energier som är lämpliga för det nya ni och vilka inte är det.

Ni finner troligen också svårigheter med att besluta vad som ger er glädje minut för minut, som skapare en rastlöshet och oförmåga att verbalisera vem ni är och vad ni vill.

Denna obeslutsamhet kommer att vara kortlivad, men intensiv, då ni kombinerar er oklarhet med konstant förändrade scenarier om vem ni är.

Kanske verkar detta koncept skrämmande. Frukta inte för er varelse kommer att införliva de delarna som är mest ni när det är dags att göra det. Men de följande dagarna kommer att vara lite som ett barn i godisaffären med begränsad summa pengar. ”Jag vill ha choklad. Nej. Jag vill ha glass. Nej. En muffin.” Och så kommer det att fortsätta tills ni stabiliserats lite.

Ni kommer så småningom välja de delarna som bäst passar er och er nya roll. Men sådana val kommer inte vara ögonblickliga – och skapar förvirring och kanske missnöje inom er.

Denna förvirring kommer att vara kortlivad och handlar om att ni inser mer av era peronliga möjligheter. För vi hoppades ni skulle utforska era nya möjligheter lite mer än vad ni har. Så det är så att vi från Universum har inkluderat utforskande energier in i den nuvarande energimixen som uppmuntrar er att känna er som det barnet i godisaffären.

Ni utforskar nya världar och idéer i både er vakna och sovande tid. Och ni säger till er själva, ”Jag vill ha lite av det, en bit sådant och en klick av det där.” Vilket låter er skapa det kompletta nya ni som ni ville ha innan gick ner till jorden denna livstid.

Betyder detta att ni kommer vara en komplett 5D eller högre varelse efter detta energiflöde? Nej, men att ni kommer att veta vilken riktning ni vill ta och vilka drömmar som kommer att uppfylla den riktningen i nuläget.

Det är lite som att besluta inriktning på era kurser på universitet. Som novis på universitetet får man genmgå många kurser som inte behöver vara intressanta för er. Vid någon tidpunkt i era universitetsstudier, beslutar ni vilken som ska vara ert huvudområde. Och efter examen definierar ni mer de jobb och aktiviteter som möter era behov och intressen.

Ni väljer nu vilket ämne ni ska läsa på universitetet. Även om ni kaske väljer att inte fullt använda de intressena i framtiden, kommer ni att fokusera på de intressena nu för de besvarar några behov inom er varelse.

Så är det även om det kanske känns som om ni hoppar från ett intresse eller glädjeämne till ett annat, tillåt det att vara så när ni skapar ert huvudintresse. För när ni väl fullföljer denna fas, kommer ni välja de delar som är nödvändiga  för att fullt ut känna det nya ni.

Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: http://www.LifeTapestryCreations.com

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

 

Du gillar kanske också...