Brendas Blog via Brenda Hoffman, 8 december, 2018

Brendas Blog via Brenda Hoffman

8 december 2018

 

Kära Ni,

Ni fortsätter att vara mer uppgifts-orienterade än barn-centrerade. Ändå är er mest direkta handlingsplan barnslig tro, oskuld och lek. Något som de flesta av er skjuter åt sidan då ni fullgör en borde-uppgift efter en annan.

Även om ni kanske tycker om dessa uppgifter, utesluter inte ert njutande av dem barnslig glädje och oskuld.

Känner ni inte några gnistor av glädje och oskuld när ni ser ett litet barn i Jultomtens knä? När ni ser tillbaka på minnen om hur ni trodde på magi och glädje utan gränser?

Sannolikt är era glimtar av glädje eller barnslig upprymdhet genomborrade av tankar på vad ni borde göra – och ni har roligt då ni gör det. För ni har skiftat er glädje från speciella tillfällen till alldagliga uppgifter – som vi begärde. Ändå har de flesta av er inte skiftat er glädje till barnslig upprymdhet.

Barnslig upprymdhet skapas när ni inte har något annat mål än att leka. Det spelar ingen roll om golvet är smutsigt eller om morgondagens presentation inte är färdig, ni bara släpper personliga måsten för att leka och fnittra.

Ni kontrar med att ni måste färdigställa rapporten eller förlora jobbet, eller städa golvet för en besökare – och ger återigen er makt till andra.

Ni fortsätter trycka på ”play-knappen” till dagens slut, eller andra mindre saker, istället för att varje dag vakna för att planera fnitter istället för dagliga måsten. Det är troligt att ni, om ni till fullo tillät er att följa ert fnitter istället för era måsten, skulle upptäcka mer effektiva sätt att förbereda rapporten eller att städa.

Koppla av och lek mer, och er till synes oändliga lista av måsten kommer att smälta bort. Fortsätt fokusera på måsten och leken kommer att vackla, och sedan försvinna helt.

Tillit till nya ni kommer att inträffa när ni tillåter er själva friheten att vara i all er barnsliga gnista.

Ni kanske inte kan förstå vad vi talar om för ni har alltid en att-göra lista som måste göras färdig innan ni kan leka. När i sanning lektiden kommer att starkt minska era att-göra listor på sätt ni ännu inte kan föreställa er.

När ett arbete av vilket slag som helst blir en del av er lektid, kommer det arbetet att upplösas lätt och ledigt.

Ni tror förstås inte på att detta koncept är möjligt för ni har intalats att tro att hårt arbete ger resultat och att lek bara skjuter upp det slavgöra ni står inför efter lektiden.

Låt oss ge er en annan tanke som kan hjälpa er att skifta aktiviteter från arbetstid till lektid. Ni är en ny varelse i en ny fysisk kropp så det som tidigare krävdes gäller inte längre. Ni har andra förmågor och intressen än ni hade i 3D.

Er nuvarande svårighet är att ha tillit till dessa nya förmågor, för ni är fortfarande övertygade om att hårt arbete krävs för att föra saker framåt. Nu är motsatsen sanning. Hårt arbete skapar bara mer hårt arbete då ni fokuserar på era flitiga ansträngningar att fullgöra uppgiften.

Ert nya sätt att se på detta är att fråga er själva om en uppgift är rolig, och om inte, fullgör inte uppgiften förrän ni inom er funnit ett roligare sätt att göra det, eller att inte göra det alls.

Ni är inte längre av 3D. Ändå fortsätter ni i synsättet ”livet är svårt, det här får ni aldrig gjort”, etc.

Lita på ert nya själv, tillräckligt för att ha roligt när ni fullgör uppgiften istället för att uppleva det som slitgöra, eller att inte göra det alls. Den kanske inte behövs, eller ni upptäcker någon som tycker om att göra det åt er, precis som ni tycker om att göra det för dem.

Ni vet redan att ni inte har samma intressen och förmågor som andra. Ändå förväntar ni er att kunna njuta av alla de förmågor ni funnit nödvändiga i 3D då ni slavar er genom de områden ni egentligen inte tycker om.

Er framtid är att leka med det ni tycker om och att förvänta att någon fullgör de uppgifter ni inte tycker om, eller ni kommer att skapa ett lättare sätt att fullgöra dem.

Ni är en ny varelse i en ny kropp med nya förmågor och intressen. Även om ni kanske har förändrat er uppfattning om de uppgifter ni tycker är slitgöra, så är det dags att skifta dessa uppgifter från måsten till lektid eller till ingen tid alls.

Ni är fria.

Ert nya fokus är barnsligt lekande. Alla uppgifter som inte känns så kan nekas, förändras eller skapas på nytt. Allt finns inom era nya förmågor. Ni är inte längre en i mängden. Ni är en speciell varelse med en speciell uppgift, vilken inte minst är att göra anspråk på er själva genom barnslig oskuld.

Som barn förväntar ni er att bli omhändertagen och närd. Samma gäller nu. Förvänta er att dessa obekväma eller motbjudande saker blir fullgjorda på sätt ni nu inte kan föreställa er. Det är dags att öppna era barnsliga förväntningar att belöningen för ett väl utfört arbete är frihet att skapa olika metoder för att fullgöra uppgifter.

Ni har inte intresset eller energin att fokusera på otrevliga uppgifter. Det är tid för lek. Lek då ni skapar era liv av lätthet och fnitter. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

 

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...