Draken via Brian, 11 april

 

Detta är Draken,

Då ni blir mer avancerade, börjar ni lära er att det ofta inte finns något ”rätt eller fel” när det kommer till er perception av verkligheten. Vi har tidigare talat i förbigående om hur formbar historien är. Vi ska dedikera denna korta kanalisering till detta ämne.

Överallt finns bara det eviga nuet, vilket representerar allt, allt-som-finns. Den enda ”sanningen” är när ni tar allt tillsammans. Men inom den större ”sanningen” finns det många motsägelsefulla halvsanningar. De flesta av dess halvsanningar blir tagna som sanningar av olika varelser och kulturer. Om det finns någon sanning som är exkluderande till sin natur i betydelsen att för att vara sann måste något annat vara osant, då är det inte Sant. Punkt. Det är en av de absoluta sakerna vi kan garantera.

Så för att markera detta: om någon känd historisk karaktär existerade för 3000 år sedan, då motsäger den sanningen en version av det förflutna där den karaktären inte existerade. Det är bara ett exempel. Bekymra er inte över vilken karaktär det är heller. Vi låter partnern välja en godtyckligt stor siffra. Vi tar inte en speciell person. De två exemplen täcker allt-som-är: Oändligt allt-som-är där den historiska karaktären existsterade och oändligt allt-som-är där den historisak karaktären inte gjorde det. Vi kan säkert kvalificera det lite vidare och säga ”levde var”? Och ”gjorde vad”? Men vi talar väldig grundläggande, antingen existerade hon, eller inte. Två möjligheter, som kan användas för att dela varje möjligt universum i det som har och inte har. Om ni refererar till vår senaste kanalisering, förstår ni att detta förmodligen inte är en total splittring ur en vibrationell synvinkel. Men vi oroar oss inte över det just nu. Polaritet är i allmänhet ett problem men det är praktiskt. Finns det något bortom att existera eller inte? Nej.

Så om hon existerade i historien betyder det att det är Sanningen? Nej, sanningen måste tydligt vara där hon både existerade och inte gjorde det. Då täcker ni allt-som-är. För en tillräckligt vis varelse inser att det kan finnas en alternativ version av Jorden någonstans som inte hade henne i historien. Det skulle vara exakt.

Så, vi har täckt det grundläggande säkert ett dussintal gånger. Låt oss nu gå till kruxet i meddelandet.

Ni lever i perceptionen av en linjär tidslinje, men tiden till och med när ni upplever är INTE linjär. Låt oss säga det igen.. Även med er egen upplevelse är tiden INTE linjär. Historien skrivs om ganska ofta, och när ni gör det, går ni till en annan tidslinje. Och har upplevt icke-linjär tid. Och ni har alla totalt glömt detta då era livstider är så korta. Där de, ja, 3000 år – samma siffra – kanske ni ser konstiga underligheter som orsakats av upplevelsen av icke-linjär tid.Tiden är verklig på så sätt att den kan upplevas som marken under era fötter kan upplevas, men den är inte absolut. Faktum är, den är mer som en film med ramar som har illusionen av flöde. Icke-linjär tid betyder att då ramarna i filmen passerar kan de tidigare bytas ut. Så när ni ser tillbaka, ser ni något annorlunda än vad som verkligen hände i stunden på skärmen.

Det verkar galet, eller hur? Föreställ er en film som ni såg där ni såg något hända och så fick ni veta att det faktiskt aldrig hände i filmen. Men, det är faktiskt vanligt om ni ser på hur mänskligheten spelar ut. Ni gör något, glömmer det, ändrar det och sedan glömmer det totalt för ni lever i illusonen av linjär tid i icke-linjar tid.

Sedan gräver ni upp bevis på något som era förfäder från hundra generationer före er faktiskt aldrig upplevde!

Historien är mycket formbar. Formbar genom massperception och det mänskliga sinnet är formbart. Det finns feedback inom den sociala existensen. Ni kan inte ens vara säkra på något som hände för ett decennium sedan, det beror på hur människor kommer ihåg det, mycket mindre 3000 år sedan.

För att göra saker och ting mer komplicerade, inkarnerade många av er i alternativa versioner av historien som aldrig hände enligt människor som lever i er nuvarande tid. Men de alternativa versionerna var mycket verkliga, och de är det fortfarande i akasha.

Så vi säger, att det är viktigt, då ni alla börjar avslöja mer och mer av vad ni kallar ”historia”, bli inte partiska mot en version av händelser. Det begränsar tillväxt. Vi vill säga ”kasta bara ut det”, men då skulle ni glömma det ni lärt er. Så ibland är det enklast att ta det ni lärt er och kasta ut resten. Men det är upp till er att komma på vad ni ska använda det till.

Ni kommer att komma på det.

Med Kärlek

Draken

Channelled by : Brian, the dragon

Svensk översättning: Åsa Kock www.st-germain.se

Du gillar kanske också...