Saul via John Smallman, 14 augusti

56

Saul, 14 augusti 2016

Via John Smallman

 

Påminn er själva ofta, under dessa renande upplevelser, att ni var och en är ett perfekt, gudomligt Guds barn

Verkligheten är ert gudomliga öde, eftersom det inte finns något annat. Det ni upplever som levande människor på Jorden är mycket övertygande, men ändå ganska overkligt. En stor del av ert lidande och era smärtor beror på er separation från Källan. Det är inte vad ni vill, det är inte i linje med er sanna natur som alltid har en relation med Gud och Jaget i perfekt harmoni, sammanflätade och integrerade som Ett. Att vara åtskilda – vilket är omöjligt – skulle vara som att upphöra att existera och den tanken är skrämmande!

Verkligheten kan inte helt glömmas bort därför att Den är allt som existerar. Det är lite som luften ni andas. Ni är i stort sett inte medvetna om den eftersom ert autonoma nervsystem andas för er, och ni noterar den bara när den slutar att existera – till exempel när ni håller andan – eller är förgiftad och oförmögna att andas. Utan luft dör ni. Utan Verkligheten skulle ni inte existera. Men ni har en svag men envis känsla av att ni missar något viktigt, så antingen distraherar ni er med aktiviteter för att slippa titta på det, eller så tillbringar ni tid med att fundera över vad det kan vara eller vad meningen med livet kan vara, om det överhuvudtaget finns någon. Och naturligtvis är ”något viktigt” som ni söker Verkligheten, som förblir dold för er genom eget val.

Nu kräver medvetenheten om ”något viktigt” – den där känslan om att något viktigt har glömts bort – er uppmärksamhet, eftersom tidpunkten för ert uppvaknande snabbt närmar sig, och alla personliga problem som har trängts undan eller förnekats måste åtgärdas och släppas. De här problemen, och alla har dem, är alltid problem som rör orättvisor, missbruk, misshandel, svek, konflikter och er bedömning av dem. De är upplevelser som har skadat er och som ni har vägrat eller inte kunnat ta itu med och släppa för att det var så smärtsamt. De förblir undanträngda och ni använder enorma mängder energi för att hålla dem undertryckta.

När de kommer upp till ytan känner ni återigen den intensiva smärta ni kände när ni upplevde dem, och er känslomässiga respons är att snabbt tränga undan dem. Men att tränga undan dem ger dem energidränerande makt över er. Ni behöver låta dem komma upp till ytan och vidkännas dem utan att engagera er i dem, det vill säga se dem och erkänna dem, och istället för att döma dem erbjuda dem medkänsla, acceptans och förlåtelse och sedan ge dem lov att lösas upp. Det är det frisläppandet som måste göras för att ni ska få frid från de känslomässiga belastningar som ni har burit på så länge.

Som ni vet är Kärlek er natur och genom att blockera Den eller vägra att acceptera Den kommer det att göra er sjuka, psykiskt och fysiskt. Sjukdom indikerar att personliga och djupt liggande problem har blivit undertryckta och förnekade, istället för adresserade och släppta. Psykoterapi kan vara till stor hjälp om ni kan hitta en kompetent och medkännande terapeut. Era guider, änglar och kära i de andliga världarna är alla ständigt närvarande för att överösa er med Kärlek om ni bara kallar på dem, och sedan slappnar av och går till ert inre rum som Kärleken aldrig har lämnat.

Saker som kommer upp för så många av er gör det möjligt för läkning, så det är viktigt att bara låta dem komma upp och flöda genom er. Vissa av er är så chockade och förvirrade när sådana här saker kommer upp att ni undrar om ni är galna eftersom ni har varit så duktiga på att förtränga dem, och hade ingen aning om att de fortfarande fanns kvar inom er. Att vägra erkänna dem kan göra att de stagnerar och jäser, vilket i sin tur kan leda till våldsamma utbrott med smärtsamma psykologiska och fysiska manifestationer.

Det kan vara till hjälp att ta en paus, en vecka eller två, när saker och ting ni var ovetande om att ni bar på börjar komma upp till ytan, så att ni kan tillbringa lite tid ensamma och ostörda för att bearbeta dem och kanske gråta eller skrika. Att låta era känslor flöda så kraftfullt som möjligt, är förmodligen inget ni skulle göra om ni inte var ensamma.

Att låta era känslor flöda obehindrat medan ni bara observerar dem utan att engagera er i dem eller döma, är en del av den läkningsprocess som upplöser de blockeringar och det motstånd inom er som har dolt Kärleken för er. Den finns alltid där och väntar på er acceptans av Den. Villkorslös Kärlek är oacceptabel för många eftersom de känner sig ovärdiga, de skäms och tycker inte att de duger. Men när ni släpper ut alla dessa uppdämda känslor, kommer alla dessa ogiltiga självfördömanden också att släppa.

Om ni bär på mycket bagage kanske ni inte kan släppa allt på en gång. Ni kanske tror att ni har släppt allt, eftersom det var en sådan otrolig upplevelse och för att ni känner er friare än ni någonsin har gjort. Om fler saker kommer upp senare, är det bara att ta itu med dem på samma sätt och njuta av känslan av frihet som följer.

Påminn er själva ofta, under dessa renande upplevelser, att ni var och en är ett perfekt, gudomligt Guds barn, oändligt och för evigt älskat av er himmelska Fader, och att ingenting ni någonsin har gjort, tänkt eller sagt på något sätt kan förändra er relation med Honom. Han är Kärlek och så är ni, allt annat är en illusion.

Med så mycket Kärlek, Saul.

 

Översättning Ulla Krogh – www.st-germain.se

 

 

Du gillar kanske också...