Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 14 mars

 

Bild t Michaels text

Brendas Blogg, 14 mars 2016
via Brenda Hoffman

 

Mina Kära!

Allt är i omvälvning. Ni, till synes, dras åt ett håll och knuffas åt ett annat. Sådant är att vänta, när ni är på denna övergångspunkt. För ni gör beslut sekund för sekund om hur ni vill fortsätta.

När ni besteg ert berg av smärta, var ert fokus på att rensa era rädslor. Trots att ert rullande nedför er backe i glädje bromsades med gupp, stopp och ryck – visste ni att ni rullade för att glädjas.

Nu, när ni är i 5D, är ert fokus inte längre ett eller ens två mål. Ni vill skapa er jorddröm, leva ett fridfullt liv, utforska nya frekvenser, tidsresor och besöka andra dimensioner – allt på samma gång.

Ni skapar rädsla när det gäller att ni inte har gjort tillräckligt eller inte är skicklig. En rädsla som har bekymrat er sedan er övergång i detta liv började. ”Vad händer om jag inte är tillräckligt kraftfull, för att fullfölja mitt löfte till mig själv och Universum innan födseln i denna livstid? Om jag kuggas i testet, är jag då en gud / gudinna eller bara en jordvarelse med drömmar och önskningar? Vad händer om jag är en bluff, liksom denna övergång?”

Även om sådana farhågor inte är sanna, är dessa tankar era nuvarande stötestenar – att ni inte kan nå er Universella dröm att skifta jorden och dess varelser från rädsla till kärlek.

Indikatorer på att ni misslyckas finns i överflöd – från er skenbara oförmåga att skapa er jorddröm till händelser i världen som skriker rädsla och ilska i stället för kärlek.

Ni kan inte se helheten som är uppenbar för oss i andra dimensioner. På ett sätt kan man inte se ”skogen för alla träden”.

Har ni någonsin planterat frögroddar som inte verkade vilja växa? Så en dag vaknade ni och upptäckte att dessa frögroddar hade blivit unga plantor. Och med lite mer tid, bar de unga plantorna frukt eller blommor. Så är det för vissa av er nu.

Ni väntar otåligt på att följa era frögroddars tillväxt. Andra, väntar på att era unga plantor ska växa. Och ytterligare andra, väntar på att era växter ska bära frukt eller blommor. Men det finns inte mycket ni kan göra för att påskynda tillväxten – er planta behöver tid.

Era kärleksgroddar planteras i god jord med tillräcklig fukt och energi från solen. Det är bara en fråga om att vänta tills era växter blommar eller bär frukt. Men såsom det är sant för många tonåringar, den tid som krävs för att uppenbara denna frukt eller blomma är nästan outhärdlig. Ni är unga Universella vuxna så ni vill ha det NU.

Så kommer det inte att bli för många av er, av flera skäl. Inte minst för att jorden och dess invånare är inte riktigt redo för den typen av omedelbar tillväxt just nu.

Ni, av jorden, framskrider snabbare än väntat. Precis som i puberteten, utvecklas några av er snabbare än era föräldrar väntat sig. Men den snabba utvecklingen i puberteten ändrar inte nödvändigtvis på er förmåga att leva utan föräldrarnas / vuxnas ledning. Kommer ni ihåg de gånger då ni som en tonåring spelade med ert liv, genom att vara passagerare i bilar som kördes av berusade, distraherade eller våghalsiga förare – något ni inte skulle tolerera nu?

Så är det, ni vill ha allt NU. Ni har lidit kvalen av att ta bort era nyckelrädslor. Ni har lidit av att inte veta varför eller var ni övergår. Och nu känner ni att ni förtjänar er belöning (-ar).

Och varför uppmanades ni av oss, att tro att er jorddröm skulle skapas nu?

Några av er skapade er jorddröm. Andra av er har just börjat. Ytterligare andra är i slutskedet. Tillåt er själv och jorden att samarbeta i denna fas. Ty om var och en av er skapade jorddrömmen på en gång, skulle inte andra som ännu inte förstår hur denna övergång fungerar, bli avundsjuka – kanske till och med besvärliga?

Sådant blir mer och mer tydligt på jorden just nu. De rika och fattiga delar sin ilska – bara för att låta den försvinna inom den närmaste framtiden då, som i ert uttryck, ”Allt drivs till sin spets”.

Denna förklaring betyder lite för er nu. Men det kommer. Så finns de av er som är oroliga för att ännu inte ha skapat er jorddröm, ni upptäcker delar av den, här och där när ni skiftar in i den frekvensen. Energierna under de senaste och kommande dagarna är för er som vill få extra energi, för att knuffa er över toppen.

För när fler av er hävdar er nya mognad via er jorddröm, kommer ni att upptäcka ett fokus som inte har varit en del av er de senaste veckorna. Ni har troligtvis fokuserat på jorddrömmen ända TILLS energierna av det nya året knuffade er hit och dit.

Lite som att vara i en godisbutik och ha svårt att avgöra vilket godis som skulle ge er mest njutning. Den obeslutsamheten av att vilja ha allt kommer att fortsätta en liten tid, för ni har expanderat er kunskap bortom er jorddröm.

Om ni hade skapat er jorddröm under eller mycket nära slutet av 2015, skulle ni ha gått vidare till andra faser lätt och ledigt. De av er som ännu inte har gjort det, känner som om ni tar en make-up-test förutom er tunga klass-börda.

Som vanligt har ni Ljus-skiftare skapat en svårare resa för er än vad som krävs. Ni vilda har sagt till er själva, ”Jag undrar om jag kan göra detta OCH detta? Vad roligt att bevisa att jag är stark nog att göra det.” Som att köra i en snöstorm för att bevisa att ni är modig, trots att väderbulletiner visar att ni inte bör vara på den vägen.

Ni är en modig, tapper grupp som älskar att ta chanser och leva på kanten. Så är det, att ni har försenat er jorddröm-fas för att avgöra om ni är modig och stark nog att göra allt på en gång.

Och så är det, att ni får extra energier de närmaste dagarna av era Universella assistenter, medan de ler muntert åt ert mod och dumdristighet. Ni är verkligen en välsignad grupp av varelser som ständigt förvånar och roar oss, när ni växer till Universella vuxna inom er jord-omgivning. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Översättning Ann-Sofie Forsberg – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...