Brendas Blogg via Brenda Hoffman 24 december, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

24 december, 2016

 

Kära Ni!

Kanhända ni känner er lite annorlunda än igår eller i förra veckan. Det kommer inte att fortgå. För ni har för bara några dagar sedan lagt till vissa segment som troligtvis är bortom er förståelse.

De segment som ni har lagt till är de som är de revolutionära, starka, inte alltid moraliskt korrekta bitar som en gång skuffade fram er till förgrunden i en rädslobaserad värld – de som ni har försökt förneka alltsedan dess.

Ni har alla varit extremt kraftfulla i andra livstider, för ni höll på att förbereda denna livstid, denna övergång. Ni behövde få kunskap inifrån era krafter som ni hade i en rädslobaserad värld. Därför finns nu starka bitar inom er.

Kanhända denna tanke skrämmer er, för ni har stämplat detta/dessa segment som dumma, på grund av den skam och skuld som resulterade. Ändå var detta/dessa segment passande för den tiden.

Nu använder ni detta/dessa segment till att åter en gång få minnas er kraft – som är mycket större än vad ni under eoner låtsades för er själva.

När ni väl avslutade dessa/detta kraftfulla liv i den rädslofyllda stil som i eoner har varit en del av jorden, så återvände ni till er timida och underdåniga roll. Så som flera av er framställer i denna livstid. ”Var vänliga med alla.” ”Önska inte för mycket för er själva.” ”Var ett exempel på kärlek.”

Men under all denna kärleksfulla exteriör kokade en kittel med kraft och ofta, med grymhet. Något som ni fruktade att visa upp och uttrycka i eoner efter denna/dessa livstid(er). Ni skapade och utövade dessa liv för denna övergång. För sannerligen, utan kraftsegment skulle ni fortsätta vara jordens martyrer i stället för jordens ledare.

Denna tanke är extremt förvirrande för de flesta. För ni tror att de nuvarande maktmånglarna är fruktansvärda människor. Att de borde vara kärleksfulla och omtänksamma. Det kommer de också att bli när tiden är inne för dem att bli det. Men ni kan inte skapa ett ljus som dessa maktmånglare kan lägga märke till, med er nuvarande fogliga karaktär.

Hur många ljusarbetare är förmögna? Hur många ljusbärare är tillräckligt mäktiga för att de nuvarande maktmånglarna ska lägga märke till dem? Det är det som skedde under de senaste dagarna. Ni tog era gömda segment fram till offentligheten och accepterade dem som en viktig del i er nya varelse.

Den svåra biten för de flesta av er är att ni nu fruktar er själva. För denna mäktiga bit eller de bitar som uppmuntrar er att visa upp er kraft på – för er – ovanliga sätt.

Ert ”NEJ” är inte längre något svagt yttrande. Ert behov av att vara en del av beslutsprocessen är långt utöver allt som ni i denna livstid har fått uppleva. Och ert misstycke över dem som inte är som ni, antingen före eller efter de senaste dagarna, håller på att öka, för ni har blivit en överbryggande person mellan rädsla och kärlek.

Ni förstår de rädslobaserade pamparna, men ni bibehåller ert behov att föra in kärlek till världen. Så därför är ni på väg till nya äventyr, som är mycket mer dynamiska än vad ni trodde var möjligt bara för några dagar sedan.

Innan ni accepterade era nya kraftsegment, tillät ni villigt andra att leda eller inaktivera dem som ni numera känner er så obekväma med. Nu när ni accepterar era kraftsegment blir era tankar och handlingar mer högröstade och mindre samtyckande än vad ni har upplevt i denna livstid.

De av er som fruktar era kraftsegment behöver förstå att dessa segment liknar kryddorna i en stuvning. Fastän kryddorna ger dramatiska smakvariationer, ändrar de inte på det faktum att stuvningen är den slutliga produkten. Det är lika för er. Ni har vågat lägga till några mycket smakfulla och dynamiska kryddor till er kärleksfulla karaktär.

Fastän ni förblir en kärleksfull föregångare, är ni inte längre villiga att blekna bort i intighet utan märkbara kännetecken, andra än att meditera eller ett hoppas på att alla Universa ska ära er med att lyckas destabilisera de nuvarande rädslobaserade maktmånglarna.

Det innebär inte att ni ska protestera på gatorna, utan i stället att ni ska använda era nya krafter till att överlista de rädslobaserade maktmånglarnas gärningar. Ni kommer att få konfrontera dem ansikte mot ansikte, istället för er tidigare hållning av att ”Jag hoppas de hör min bön och ändrar riktning på grund av den”.

Ni har inga fler böner, bara handling.

Ni kommer att förvåna er själva med den kryddighet som ni nu är.

Detta är vad ni har förberett er på i eoner. De nya som är ni är en sammanställning av många av ert slag alltigenom alla Universa. Därför inser ni att passiv kärlek inte är nog för att påskynda denna jordiska övergång från rädsla till kärlek.

Återigen innebär inte detta att ni kommer att ta anställning eller bli en rädslobaserad maktmånglare, vilket radikala i det förflutna har gjort. Utan att ni kommer att närma er den Nya Jorden med en större sammanställning av kärleksfulla färdigheter, vilka ni har övat på under tidigare rädslobaserade livstider. Ni kan inte ändra på något som ni inte förstår.

Ni var gårdagens rädslobaserade maktmånglare.

Dessa färdigheter och denna kunskap kommer ni att använda till att skifta jorden från rädsla till kärlek, utan att skada er eller andra. Ni är nu en expert på det maktmånglande psykologiska spelet. Med denna expertis kommer ni att skifta jorden snabbare än vad ni trodde var möjligt under denna jordiska livstid.

Ni har övertaget, för nu förstår ni maktmånglarna och ni kommer att använda er av denna kunskap till att skifta jorden till kärlek genom att följa er glädje.

Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com.

 

If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved.

Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   

http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...