Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 17 mars, 2018

Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 17 mars, 2018

Kära ni,

Det är med stor glädje vi förkunnar att ni är på väg. Trots att det här påståendet sannolikt känns som en antiklimax efter att ha uthärdat växlingen från 3D till 5D vill vi poängtera att den här milstenen är mycket mera dramatisk än ni inser.

För nu tillhör ni helt och fullt de universum ni drömde om innan den nyligen inkommande energivågen. Även om vårdagjämningen kommer att befästa era förmågor är ni redan era nya jag.

En lämplig liknelse är ditt första jobb efter examen. Du har intresset och färdigheterna som krävs för befattningen, allt du behöver göra är att inse detta när du ger dig i kast med dina nya ansvarsområden. Den första dagen känner du nervositet och tänker: ”Klarar jag det här? Kommer jag att leva upp till min arbetsgivares förväntningar?” Alla dessa frågor besvaras inom några dagar när du övergår från student till ung yrkesutövare.

Så här är det för er nu. Ni har svårt att tro på att ni är annorlunda nu än ni var förra veckan, än mindre förra året. Ändå gör ni nu med lätthet sådant som förut tycktes svårt eller omöjligt.

Tänk på att ni anpassar er till ert nya tillstånd som en ung yrkesutövare som tidigare levt i ett studenthem men som nu arbetar och lever själv med allt vad det innebär.

De senaste timmarna har ni förändrats dramatiskt och uppnått en mera vuxen 5D-version av er själva. Som ett resultat av detta vässar ni era förmågor och intressen på sätt som inte gick att tänka sig när ni följde reglerna i 3D-samhället.

Ni är nu revolutionärer, vilket kan definieras på många olika sätt inklusive att ni är era nya jag i en ny kropp. Ni är inte längre normala 3D utan i stället revolutionära 5D. För ni skapar och/eller hittar nu er väg med avsikt och tillförsikt. Den tillförsikten kommer att visa sig än mera efter vårdagjämningen, eftersom varje energiexplosion har stärkt er varelse och er drivkraft.

Du är inte längre en 3D följare, du är en 5D ledare – inte för andra, utan för dig själv. Vilket kan tyckas vara fel. Är du inte ämnad att vara ett fyrljus, en ledare? Jo, men liksom för så många andra delar av era liv på Nya jorden är definitionen av vad en ledare är förändrad.

Till skillnad från i 3D kommer ledare i 5D- inte att försöka samla så många som möjligt för att tillgodose deras behov och önskningar. I stället kommer 5D-ledare att bevisa för andra att manipulation inte behövs. Ett invecklat koncept för er, den första generationens 5D-ledare, men enkel för framtida generationer att förstå och leva upp till.

Ni är inte ämnade att bli följare i 5D, för ert åtagande innan ni kom till jorden för det här livet var att bryta de fysiska, mentala och andliga bojorna som ledare/följare, eller bättre uttryckt herre/slav innebär.

Sålunda är ni avfällingar som förnekar 3D-samhällets alla borden och måsten – och också era förväntningar på 5D. För innan ni levt och frodats i 5D, som ni nu börjat göra, kunde ni bara föreställa er vad ni förväntade er inom ramarna för er 3D verklighet.

Kanhända är denna roll som avfälling inte vad ni drömde om, trots att den är er nya verklighet. För om alla ska skapa en egen, unik väg, då kan inga ledare finnas utom ledare inom vetskapen att alla är unika och därmed skapar den väg som är rätt för dem.

Ni drar troligen ner på era aktiviteter medan ni känner er för i den här alldeles nya arenan. För ni har upplevt liknande händelser på andra platser, i andra dimensioner. Men aldrig tidigare på 3D-jorden.

Ni är inte längre de ni var innan de nyligen inkommande energiexplosionerna. Ni har blivit revolutionerade från er själva. Ordet revolutionär kan naturligtvis låta skrämmande, men det är i själva verket inte så olikt de förändringar ni genomförde när ni gick från tonåring till ung vuxen.

När du var tonåring ville du kanske bli omtyckt av någon. Du härmade hans eller hennes klädstil, försökte bli populär på samma sätt, eller tog efter hur den personen betedde sig på fester. Men när du flyttade till en annan ort eller började jobba någon annan stans slutade du bry dig om vad den personen tyckte om dig.

Det är så det är nu. Skillnaden är att det inte finns några mallar längre. Detta kommer troligen att kännas skrämmande till en början, men när ni accepterat er nya frihet kommer det att kännas underbart.

Det finns ingen att följa, för de är inte du och kommer aldrig att bli det.

Givet detta, kommer ni sannolikt att fortsätta erhålla information för att förstärka er individualitet. Det kommer att väcka gnistor till liv i delar av er. Men de här gnistorna är inte själva elden. Ni är elden. Förändringens vind. För ingen kan leva ditt liv eller skapa det du nu är fri att skapa. Inte heller kan någon styra dig till att bli ditt nya jag.

Du är en unik individ som inte längre behöver bli bortklemad. Du behöver ingen barnvakt, du behöver inte ens en vägbeskrivning. Detta kommer att kännas skrämmande först, på samma sätt som det kändes första natten hemifrån, oavsett om det var för ett nytt jobb, ett äktenskap eller vad som helst som krävde att du tänkte och handlade på egen hand utan hjälp av släkt och vänner.

Ni är fria. Och ni kommer att anpassa er snabbt, för den friheten är kärnan i det ni drömde om innan ni kom till jorden för det här livet.

Somliga av er hävdar att ni alltid varit osociala eller avfällingar. Vi vill hävda att det är annorlunda nu, för vad ni än uppnådde med att vara avfällingar i 3D, gjorde ni inom 3D-samhällets begränsningar. Ni var stolta över er status som avfällingar och motståndare till 3D-samhället – ni var det för att irritera eller ignorera samhället.

Det vi talar om är att fullständigt bryta sig fri från 3D-förväntningarna. Det spelar ingen roll vad 3D-samhället är eller inte är, för ni tillhör inte längre det samhället. Och ett 5D-samhälle kommer aldrig att existera, utom genom behovet av att inte följa eller likna någon annan.

Den tanken är obekväm för många eftersom ni tränats i att likna någon i ert samhälle under många tidsåldrar – oavsett om det varit bra eller dåligt i 3D-sättet att tänka. Er nya roll är att vara den ni är, utan att förvänta er att någon följer i era fotspår annat än genom viljan att deklarera sin egen frihet.

Betyder detta personlig eller politisk anarki? Naturligtvis inte, för ni slåss inte mot ett system eller samhälle. Ni hittar bara ert sanna jag. På det viset ansluter ni er till den harmoni som skapas av millioner olika sånger, precis som hos fåglarna och andra delar av naturen som inte kan tämjas av människan, oavsett hur mycket hon anstränger sig. Så är det. Amen.

Översättning: Sara

Du gillar kanske också...