De Vises Råd från Arkturus via Caroline: Tillit och Tilltro, 4 mars, 2018

När vi föds och inkarnerar på jorden är vi inprogrammerade med en livsuppgift. Om inte grundförutsättningarna finns eller uppkommer för att du ska kunna utföra denna uppgift eller livsläxa så uppstår förvirring. En del dövar förvirringen med alkohol och blir beroende. Det har blivit ett för stort gap mellan det liv man lever och det liv man var ämnad för.

Om du konstant låter bli att lyssna till din egna inre kloka röst så kommer du ur kurs. För varje år hamnar du allt längre bort från ditt huvudstråk. Det är då kriser kommer i livet. Livskriser där du ges tillfälle att återbörda dig till den ursprungliga livsplanen.

Orsakerna till att du kommer ur kurs kan vara att du låter någon annans vilja bestämma och att du fogar dig trots att du innerst inne känner att det inte är ok.

Så knepigt, du säger inte nej till en yttre röst som är kanske är elak men du väljer att inte lyssna på dig själv, någon som varit där för dig hela livet.

För att få reda på vilket ditt djupare syfte är så kan du via meditation eller en guidad visualisering få en bild, en mening eller några ord, för vad det är. Se det som ett ramverk, det är ej fullt utvecklat. Se det mer som ett pussel där du har ramen och vissa nyckelbitar ligger på plats. Detta så du kan ana konturerna. Sen är det ditt jobb och din utveckling som exakt bestämmer hur bilden ska bli.

I ditt liv erbjuds du många möjligheter och det är du som väljer vilka du använder.  När du hoppar på en möjlighet som är rätt så kommer du kunna se på synkronisiteter att det är rätt. En sak efter en annan faller på plats och du kan följa flödet.

I det motsatta läget är det tungt som att gå uppför en brant backe. Ett råd om du känner att det är motigt, sätt dig ner och ta en paus. Släpp tankarna på vart du tror du ska, känn efter inuti dig och lyssna efter din inre röst. Det är kanske inte den som ropar högst. Men när den mjukt viskar ditt namn på kvällen och säger – hur mår du? Det är då det är dags och lyssna och följa ditt hjärtas råd om vilken riktning eller kursändring du behöver göra för att åter komma i samklang med ditt innersta ljus. Jag tror du vet exakt vad jag talar om. Prova så får du se

Du gillar kanske också...