Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 17 november 2017

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

17 november 2017

Kära Ni

Ni är i ett återuppbyggnadsskede. Även om ni kanske har en plan för den färdiga produkten, är allt ni känner omvälvningen utan en konkret idé om vad ni ska göra härnäst.

Ni känner er antagligen överväldigade av allt som förefaller behöva göras färdigt innan ni kan andas ut av lättnad, innan ni kan gnistra med glädjen av ett väl utfört arbete.

Många av er känner att ni är misslyckade i skapelsespelet. Ni vet vad ni inte vill ha. Ändå är ni inte säkra på vad ni vill. Och ni har inte en aning om hur man skapar något – ännu mindre ett nytt liv eller en ny värld.

Så ni ifrågasätter er själva, denna övergång, allt och alla. Det verkar som om ert hårda arbete inte har åstadkommit någonting, att ni fortfarande är där ni var eller kanske till och med i en ännu osäkrare position.

Er närmaste omedelbara värld kanske inte är i en röra, men er yttre är definitivt det. Hur och när börjar återuppbyggnaden? Eller är återuppbyggnad en dröm som aldrig kommer att bära frukt?

Många av er är nu alltför utmattade för att ens kunna drömma om hur det skulle kunna vara.

Även om vi kan tala om för er att allt är väl visar er omedelbara och yttre värld inte detta. Istället verkar det som om detta kaos, denna rädsla kommer att pågå i årtionden – mycket längre än ni känner att ni orkar kringgå den.

Det ni har glömt – och givet era omständigheter, kanske rätt och riktigt – är att de kreativa krafterna av nya ni är lika de ni hade under era tidigare existenser på jorden.

I det förgångna hoppades, bad och mediterade ni för att uppmuntra Universum att skapa det som var bäst för er i Universell tid. Ni kände att ni inte kunde styra över tidpunkt eller ens skapelsen. Några av er rörde er bortom den punkten i 3D, men först efter komplettering av de steg som krävdes enligt era trosmönster eller sådana hos någon ni tyckte var mer andlig än ni.

Ni gör nu en övergång till bortom dessa 3D trosmönster. Ni låter er själva minnas hur ni skapar i Universella termer i stället för jordligt hopp.

Ni påbörjar en ny studieplan som ni ännu inte känner er bekväma med. Likt det ni kanske kände på er första geometrilektion. Ni lär er, eller med ett bättre uttryck, ni minns era inneboende skaparförmågor.

Det finns ett gap mellan det som var och det som är. Er självklara fråga är: Vad sjutton måste jag gå genom för att få tillgång till mina Universella skaparförmågor? Ingenting. Ni har alltid haft dem, även då ni lät er själva förneka dessa förmågor när ni var på 3D jorden.

Det handlar inte om att hitta era kreativa förmågor, det handlar om att tro på att ni har inneboende förmågor.

Det är dags att tro på er själva lika mycket som ni trodde på att någon annan skulle skänka er det ni önskade – om det så var Gud, Änglar, Universella varelser eller någon i ert 3D-liv.

Ni skapar era mirakel precis som ni skapar era liv. De är ett och samma. Ändå skiljer de flesta av er på dessa två. Ni tror äntligen på att ni skapar era liv, men gråter mot himlen eller andra när era mirakel, era drömmar inte dyker upp inom den tidsram ni önskar – eller någonsin.

Så nu är ni i ett skapelse-limbo. Till hälften övertygade om att ni skapar era drömmar och till hälften övertygade om att ni bara gör så med hjälp av Universum och speciella besvärjelser för tacksamhet, förlåtelse och välsignelser till eller från Universum.

Ni är er egen guru. Ni skapar inte bara era liv, ni skapar också mirakel, era drömmar.

Ni kanske inte tror på denna sanning – det kommer ni att göra – precis som ni en gång inte trodde på att ni kunde skapa ert liv. Att utvecklas till nya ni är en process. Och det processegment ni nu är inne i tror på att ni, och bara ni, skapar era drömmar.

För vissa är det konceptet skrämmande, för det är mycket lättare att ha någon att skälla på när skapelsen inte uppenbarar sig. Men, det finns bara ni.

Den tanken kan kännas elak för dem av er som föredrar att ha något eller någon att skylla på. För, om ni är er skapare – och det är ni – och ni är er egen magiska ande – vem kan ni skylla på när livet inte går som ni förväntat er? Mer rakt på sak, hur skrämmande är det för dem av er som börjar tro på att ni är er egen magiska ande, men inget kommer ut ur den magiska lampan?

Vad är det ni gör fel? Vad behöver ni för att förändra ert liv eller ert hopp och era drömmar? Ingenting. Låt er själva flöda in i era nya trosuppfattningar istället för att mota in er i ett rädslans hörn. Tillåt er själva att vara, att utvecklas lugnt och fridfullt.

Oroa er inte. Ni kommer att minnas hur ni skapar när tiden är den rätta. Helt säkert innan ni ”kraschar och brinner upp”, men inte innan ni slutar beskylla himlen, andra människor, jorden eller andra entiteter för era vedermödor.

Tillåt er själva att flöda och allt blir väl. Bekämpa er själva och allt blir väl, men ni blir onödigtvis tilltygade och sårade under processen.

Allt är väl i er värld och i ert liv – det är hög tid att ni tror på det. Precis som det var sant den första dagen under den traumatiska geometrilektionen. Ni förstod förstås inte geometrikoncepten den första lektionen, men ni fick koll på principerna då ni fullgjorde era uppgifter.

Så är det för er nu. Er enda uppgift är att tillåta er själva att minnas era kreativa förmågor med en fridfull förståelse att ni går en lektion ni aldrig gått förut – Universell skapelse medan ni finns på jorden.

Fullfölj er uppgift och ni kommer att minnas. Gör motstånd mot denna uppgift och ni kommer att minnas – men utan den frid som är er rätt och er Universella glädje. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

Översättning: Markku Pärssinen

 

 

 

Du gillar kanske också...