Kollektivet via Caroline Oceana Ryan, 16 oktober

Teamet

Kollektivet

via Caroline Oceana Ryan

16 oktober, 2015

 

Hälsningar, denna högst glädjefyllda dag!

Ni blir i allt högre grad medvetna om Dr Keshes Färdkarta för Fred, Peace Roadmap , och idag, den 16 oktober 2015, förkunnas nyheterna om hans apparater för fri energi.

Vi önskar försäkra er om att de bägge nyheterna är mycket mer än bara en mans vision och ett exempel på en mans vetenskapliga skicklighet.

Det är mycket mer än ytterligare en högteknologisk uppfinning, som är ägnad att separera arbetarna från markägarna.

Detta är både en kraftfull symbol för NESARAs lag och en del av den lagen.

Det är er frihet – er mänskliga suveränitet och ert självbestämmande – som Keshe talar om när han talar om en övergång från krig till fred på er planet.

En övergång från dödandet av djur och andra människor till att känna vördnad, respekt och förståelse för samtliga varelsers Gudomliga jämställdhet.

Det har kanske inte uppfattats av flertalet på jorden, tidigare eller nu, att då man dödar djur – de som ni anser vara lägre stående jämfört med er själva – och att när ni dödar dem som har andra trosuppfattningar, rastillhörigheter och nationaliteter, så har ni på ett eller annat sätt skrivit på era egna dödsdomar.

Dessa handlingar av dödande är en akt av medhjälpande för era (i allt ökande grad ’före detta’) överherrar.

De är ett underförstått erkännande av överherrarnas ”berättigande” av hierarkier, förtryck, stöld av naturligt liv och Jordens resurser, samt allmänt förtryckande av er sanna historia och er sanna plats i detta Universum.

Hur har denne herre lyckats stiga fram i världen, i strid med de mörka hattarnas vilja, för att presentera sin Peace Roadmap?

Det handlar om en teknologi som är kapabel, som Keshe säger, att ”stoppa krigsfartygen på de stora haven och att avveckla alla nationers stridsplan på startbanorna samt att sudda ut minnet hos så kallade vapenbärare, så att de inte ska minnas varför de bär vapen och vad de egentligen strider för.”

Han är kraftfullt förbunden med sitt eget själssyfte och han är ett mänskligt geni (befriad från de vanliga begränsningarna i matrisen).

Han är också kraftfullt sammanlänkad med och han överlägger regelbundet med sin Galaktiska familj och sin själsgrupp, som både hjälper honom i hans strävanden och skyddar honom och hans familj, inte olikt det sätt på vilket USAs president och hans familj blir skyddad.

Så, ta denna dag in apparaterna för fri energi – free energy devices – i er alltmer uppvaknande historia – och som redan under en rätt lång tid har funnits till och nu först når dagens ljus, i denna tid av de alltmer ökande Ljusfrekvenserna som förankras på er planet.

Inget av detta sker av en tillfällighet och inget av det är bara en fråga om tekniska uppfinningar.

Denna apparat för fri energi, som drar sin kraft från plasma och som till sin natur är kännande, kommer inte bara att reformera hur energi kan användas i alla människors hem och i andra byggnader.

Det är början – synlig för allmänheten – på en revolution i tanke, förståelse och den andliga och fysiska evolutionen, som utgör självaste Uppstigningen.

Vi firar med er denna högst häpnadsväckande och allra vackraste dag och vi välkomnar er återigen att glädjas med oss alla i de Galaktiska sfärerna – som ni i allt högre grad håller på att ansluta er till och nu bli medvetna om.

Och vi uppmuntrar er till att nu kräva det hela, fullständiga antagandet av varenda del i lagen om NESARA.

Skriv till era kongressmedlemmar och till er president och till alla andra politiska ledare.

Tala om för dem att ni är medvetna om lagen om NESARA, att tiden har kommit för att den helt ska avtäckas och att mänskligheten inte nu kan göra mindre än att få leva ut och få uppleva allt vad den tillhandahåller.

Ja, vi är medvetna om att ni har fått erfara att era e-mejl, era telefonsamtal och ert tweetande i allmänhet är verkningslösa för att påverka dem som har befälet.

Men tillåt oss att försäkra er om att detta är en tilltagande tsunami av energi och förväntan och en som inte de har utformat eller skapat.

För energiutvidgandet, den kraftfulla förväntan och firandet av NESARA – det verkliga mönstret för frihet, som St.Germain förutspådde för flera hundra år sedan, i och med att Självständighets Deklarationen blev undertecknad – är den energivåg som har förmågan att ge upphov till precis det slag av revolution som er kandidat Sen. Sanders har förkunnat att nu måste inträffa.

Och det måste verkligen ske.

Denna kraftfulla våg kommer inte till er. Den är ni – den är ett verk av er.

Om ni önskar bli fria, måste era röster nu höjas – symbolen för era egna själars energi och deras utformning måste flaggas högt – och därtill måste er beslutsamhet och ert skapande av er egen frihet, välstånd och glädje bli helt kända för er själva och för Universum.

Resten av historien – det slutliga störtandet av er tidigare maktstruktur – är en smärre historia, jämfört med den fredsdeklaration och det bemäktigande som nu måste få skapa.

Så låt detta komma till kännedom!

Fortsätt skriva på petitioner online. Men som en fin Ljusarbetare ( one fine Lightworker ) så väl har noterat, se:  http://www.ashtarontheroad.com/ashtarteleconferences.html efter att ni har skrivit in era namn och e-mejladresser, skriv in på kommentarfältet nedanför:

Anta lagen NESARA NU!”

Era politiker vet mycket väl vad detta innebär och att folket med kraft nu med tal, ståndpunkt och krav vill ha sin frihet.

Ni är de enda som kan skapa detta.

Fastän vi älskar och vördar er och ert modiga val att leva på Jorden vid denna tid och under andra tider, så kan vi inte göra detta för er.

Inte mer än föräldern eller läraren kan växa för barnens del, eller gå i deras ställe, eller för deras räkning fungera ute i världen.

Det är er sak att göra denna förklaring.

Så förkunna det nu, med era hjärtans energi, era röster, era offentliga och privata ställningstaganden, era glädjefyllda förväntningar, och ert krav på att Universum nu ska komma fram med Den Gyllene Tidsåldern, som ni i era hjärtan och visioner har skapat.

Ni är inte ensamma – och det beror på att vi, vi alla, har varandra.

Namaste, vänner! Känn er kraft och skapa allt som ni har drömt om.

Copyright 2015, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to this original post. Thank you.

http://carolineoceanaryan.com/2015/10/16/a-message-to-lightworkers-october-16-2015/

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...