Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 2 augusti, 2019

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

2 augusti, 2019

Kära Ni!

Ni vill säkerligen vara en del av något, vadsomhelst, för ni känner att ni befinner er i ett pågående tomrum. Er väg korsas nu av många frågor som flyter omkring, vilka ni trodde att ni hade rensat. Men det finns färre människor med vilka ni kan diskutera frågorna. Därför känner ni er ensamma, som om inget ni har gjort fram tills idag har varit värt besväret.

Fastän det här och där finns vänner och bekanta som rapporterar om oväntade belöningar, så är inte ni bland dessa. Därför börjar ni tro att era ansträngningar gällande övergången har varit för ingenting. Såsom ni ofta har gjort i 3D, så känner ni att ert glas (er värld) är halvtomt i stället för halvfullt.

Tänk på er själv som en kruka vatten som börjar bilda små bubblor innan vattnet har nått kokpunkten.

Andra som upplever vissa av de glädjeämnen som ni hoppas på, befinner sig närmare kokpunkten än vad som gäller för er. Men ingen i 5D kokar fullständigt, för de belöningar som har rapporterats av era vänner och bekanta är bara förlängningar av deras 3D-drömmar. Era 5D-drömmar har inte helt och hållet materialiserats.

Fastän ni under de nästkommande dagarna kommer att uppnå er fulla 5D-potential, så har ni ännu inte uppnått den. Många av er kallar denna energiperiod Lejon-Portalen. Det spelar ingen roll vad ni kallar de energier som tumlar om er – omtumlande är det rätta ordet – de senaste månaderna transformerar er snabbt från någon som vill vara 5D till en som är 5D.

De belöningar som andra rapporterar om och vilka ni kanske blir en aning avundsjuka på, håller bara på att förbereda dem för deras 5D-mognad. Kanhända deras drömuppfyllelse är ett hem, en vänskap eller en aktivitet – av vilka alla var uppnåeliga i 3D när man väl rensade sina rädslor och sitt missnöje. Dessa belöningar härstammar från deras förflutna i stället för deras framtid.

Det skifte som ni under de senaste månaderna har varit en del av, är ägnat att omkullkasta er bortom era 3D-drömmar. Därför skapar ni de sista 3D-drömmarna som ni behövde innan ni tar era sista steg in till 5D. För utan det, ett hem, en vänskap eller en aktivitet, skulle ni inte känna er fullständiga att gå vidare.

Kanhända kommer det att hjälpa er förstå att de belöningar som ni eller andra nu skapar liknar en examen i 3D. Ett avslut av ett steg, som låter er träda in i följande steg, utan att tråna efter vad ni trodde var nödvändigt för att framgångsrikt avsluta denna fas.

Ingen i 5D kokar tillsvidare, men många befinner sig nära att göra det. Innan många av er börjar koka, så vill ni ha den trygghet som ert nuvarande drömskapande tillhandahåller.

Ni undrar kanske varför någon behöver denna trygghet, detta avslut. Fastän detta inte i Universella termer behövs, så var ni av 3D-jorden innan ni övergick till 5D. Och 3D-jorden kräver indikationer på avslut – bitar utanför er själv, vilket låter andra förkunna er framgång, om att ni har rätt. Därför skapar vissa av er en fas av 3D-examen innan ni vill, eller ens förmår skapa ert nya liv i 5D.

Era 5D-skapelser kommer att vara större än vad ni nu förväntar er, för de är Universella skapelser. Fastän det är ett hus, en bil, ett jobb, eller en relation som kan vara en del av era 5D-skapelser, så kommer de inte att vara slutprodukten vilket gäller i 3D. Sådana skapelser fungerar blott likt en språngbräda till er nya värld.

Naturligtvis önskar ni att vi i Universum ska precisera vad ni ska skapa efter att det här energiutbrottet har avslutats. Vi har ingen aning. I 3D dikterade samhället vad ni behövde skapa. Nu när ni är en unik individ i en unik roll, så kommer ni att skapa de aspekter som bäst passar er och er roll.

I 5D finns inga direktiv för skapande eller examenstagande. Ni följer helt enkelt er glädje och så faller resten på plats.

Ni står i färd med att skapa er sista bekvämlighetszon i 3D, vilket gör det möjligt för er att helt och hållet driva fram er till 5D. Och när ni väl gör det, så kommer ni inte längre att sträva efter det där 3D-huset eller -jobbet, för ni kommer att ha viktigare frågor att fundera på och skapa.

För precis som vad som gällde i 3D, så kan ni inte föreställa er glädje ifall er omedelbara bostad, mat, era emotionella eller fysiska behov inte uppfylls. Detta är vad ni skapar i den här elfte timmen, när era vattenbubblor börjar spricka upp till en fullständig kokpunkt i 5D.

Denna fas är er 3D-examensgåva till er. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...