Brendas blogg via Brenda Hoffman, 2 juni

Brendas Blogg

2 juni 2015

Kanal: Brenda Hoffman

Mina Kära,

Det sker mycket mer än ni inser inom ert varande. Även om många kanaliserare har sagt något liknande de senaste veckorna, vill vi att ni ska förstå hur avgörande den här tiden verkligen är i er övergång.

De flesta av er är kvar mellan två världar – den som ni känner och den som ni försöker föreställa er. Ingen av dem är klara eller bekväma. Tänk i termer av att veta att någon uppfunnit en ny transportform, men ni kan ännu inte föreställa er vilken form den nya skapelsen kommer att ta. Kommer den nya transportformen vara en uppdaterad elbil? Om så är fallet, måste samhällena finansiera relaterade eluttag. Kommer det att vara en förarlösbil? Om så är fallet, behöver ni inte oroa er för er syn. Eller kommer det att vara något ni inte kan föreställa er, likt som gällde för dem på jorden vid den tidpunkten då olika uppfinnare drömde om själva bilen?

Ni försöker placera ert nya liv, den Nya Jorden i jordens system som ni känner till det – hela tiden förnekande, ignorerande  eller glömmer att nytt betyder nytt. Ingenting i ert nuvarande system kan över huvudtaget föreställa hur ert nya jag och den nya Jorden kommer att vara annorlunda från och med nu – och definitivt från era Gamla Tiders liv.

Nya Jorden är inte längre en isolerad ö i himlen. Nya tankar, nya liv, nya upplevelser – upplevelser ni kanske drömmer om i sömnen, men som avfärdas när ni vaknar.

Ni har nyligen lärt er att det inte finns några begränsningar för ert nya jag. Nu börjar ni föreställa er att  det verkligen kan vara så. För era tidigare drömmar om den Nya Jordens möjligheter var begränsade till vad ni visste i 3D eller i sagodrömmar.

De senaste veckorna har handlat om att rensa ert väsen från de pessimistiska tankar som har hindrat er under eoner – särskilt sådana som rör dimensioner och frekvenser.

Några av er har bemästrat frekvenshopp, hopp till dimensioner och / eller tidsresor. Men de flesta har det inte. Så ni drar slutsatsen att detta är möjligt för få speciella – men absolut inte för er. Sådana tankar / föreställningar är vad ni har rensat eller börjat rensa de senaste veckorna. Ty, för att vara kreativa, att gå in i era nya roller utan 3D-strängar av oro eller rädsla, begärde ni en rensning av allt som inte drev er till ert nya jag.

Många av er oroar sig över att ni aldrig kommer gå bortom detta tomrum, detta mitt i mellan tillstånd av begränsat liv, glädje och handling. Sådan är inte sant, men ni kommer inte att tro annorlunda förrän ni upplever skillnaden.

När kommer dessa nya erfarenheter inträffa? När ni bestämmer er för att ni är redo.

Det sista uttalandet gör många arga för ni tror att ni är helt redo att gå bortom detta tomrum. Dock, det är inte himlen som dikterar er övergång – det är ni.

Tänk er själva som en uppfinnare av något verkligt häpnadsväckande. Skulle ni inte förvänta er att en sådan uppfinning skulle kräva en viss tid? Att ni skulle försöka med olika komponenter tills rätt utrustning / idér kopplades ihop för att skapa det ni ville uppfinna? Att ni skulle justera produkten efter varje test tills det att produkten var den bästa tillgängliga? Och att en sådan underbar produkt skulle finjusteras för kanske generationer – som har varit sant för bilar och flygplan? Sådan är absolut sant för ert nya jag.

Ni kan ha accepterat ert första nya jag som verkade före ni skapade den Nya Jorden. Men som en massa har ni valt att justeras och formateras tills ni blev en finstämt enhet, fullt kapabla att inte bara slutföra er ursprungliga uppgift att skapa Nya Jorden, utan att skapa ert nya jag som bekvämt kunde leva på Nya Jorden.

Således raffinerar, förnyar, provar ni och återskapar ert nya jag på nästan en minut-för-minut – basis, framför allt under de senaste veckorna. Tänk på ert nya jag såsom att vägra att acceptera en skrinda som ert transportmedel. Så ni testade och förnyade skrindan till en modern bil med full GPS och datorkapacitet, servostyrning och så vidare.

Så är det, att under de senaste veckorna vägrade ni att röra er i den Nya Jorden utan ett skinande nytt, härligt utformat nytt jag. Ert nya jag har just börjat förstå och älska. Så är det. Amen.

Översättning: Helene Alexandersson, www.st-germain.se

http://www.LifeTapestryCreations.com 

Du gillar kanske också...