Sheldan Nidle (GFL), 2 juni

Uppdatering via Sheldan Nidle från den Spirituella Hierarkin

och den Galaktiska Federationen

10 Ben, 11 Pax, 11 lk

2 juni, 2015

Selamat Balik! Mycket händer nu på denna värld. Många slutliga ändringar äger rum för att se till att vad vi gör blir framgångsrikt. Såsom som vi sade sista gången, vad som händer är det sista borttynandet av ett system som har styrt denna ytvärld med en järn näve under de sista 13 tusen åren. En sådan operation är fylld av en synbarligen oändlig mängd individer som i sanning är hängivna till det gamla systemet, vilket sattes upp för länge sedan av Anunnaki. Våra jordiska allierade började för över ett årtionde sedan med att etablera föregångare för att konstruera ett alternativt system. Såsom vi tidigare har sagt så opererar detta nya system i stort sett i Asien och kommer igång inom många delar av världen. Det är detta prototypsystem som vi hänvisade till sist. I Asien och Europa så börjar detta alternativ att bli starkt och används för utbyte av fonder över hela världen. Det Amerikanska Företaget (US Corporation) inser detta och känner djupt att avgörandets tid har kommit. Dessa uppfattningar har i hemlighet överförts. Det sista hurrat för det gamla antika systemet är nu här. Ett stort ögonblick av maktändring är här.

Det Amerikanska Företaget förstår vad som för närvarande pågår i denna värld. Asien har rest sig upp från det djup som hon sjönk till vid början av efterkrigstiden. Amerika var då helt dominerande och använde denna fördel till att genomdriva sina globala föreskrifter på världen. Denna överlägsenhet kom till ett abrupt stopp efter det andra Irak-kriget. Helt plötsligt fick bristen på tillräckligt med ädelmetalreserver som konsekvens en förändring i den amerikanska pengapolitiken. Fiat dollarn attackerades och det Amerikanska Företaget påbörjade en serie av fasthållande åtgärder som har fört Centralbanken (Federal Reserve) till randen av dess existens. Världen, och särskilt Asien har visat att de tidigare monetära idéerna av fiat valutor inte längre är helt pålitliga. I dess ställe kommer ett nytt system att bildas baserad på rättvisa valutakurser från en pool av valutor baserade på ädelmetaller. Amerika och dess vänner utför dessa fasthållande åtgärder. Längden på detta är så att det försöker att hålla tillbaka valutaomvärderingarna och återställanden. Denna handling när sitt slut.

För närvarande finns det ett legalt system som har uttalat att det Amerikanska Företaget är bankrutt. Likaså så har dess följeslagare, Federal Reserve, också förklarats vara bankrutt. Detta kommer att bli officiellt när väl andra aspekter av ett nytt finansiellt system är fullt på plats senare under året. Det gamla systemet lever alltså på lånad tid. Ett högst magnifikt ögonblick är nästan redo att blomstra. Till dess kommer humanitära fonder att utbytas och efter att ett antal sådana nyckelfonder har etablerats kommer det Amerikanska Företaget att försvinna. Det kommer att bytas ut mot NESARA. Det är under denna övergångsperiod som vi kan komma fram från det långvariga mörkandet och vår godartade status officiellt kan bekräftas. Sedan kan vi övervaka lektionerna som de Uppstigna Mästarna ger och introducera er till Agarterna. Händelserna kommer att visa er ett helt nytt allmänt paradigm. Himlen önskar att vi ser till att de mörka och deras agenter inte länger är i en position där de kan påverka er negativt. Detta kommer att bli en Ålder av Ljus. Det är då ni kommer att återgå till fullt medvetande. Det är då ni kan få tillgång till Akashik arkiven och Himlens administration.

Detta kommer efter att de sista kamperna med de mörka är över. Vi är i en position där vi kan påverka händelseförloppet. Trots detta har vi en begränsning på hur vi visar oss själva för er. En stor del av denna värld har blivit mättad på propaganda som är skickligt utfört och spritt av de mörka. Av den anledningen så tror många av er på dessa lögner och vi behöver därför visa oss på sätt som motbevisar dessa uppfattningar. Vi kan därför inte öppet visa oss i stort antal förrän dessa mörka regimer är förpassade till historian. Vid den tiden så ämnar vi drastiskt öka antalet skepp som ni kan se. Då kan er rädsla skingras och alla kan fritt känna vår Ljusenergi. Vid samma tidpunkt så kan Änglar visa sig och Himlens under kan dagligen synas i luften. Detta kommer att bli föregångare till vad som kommer att ske. Ljuset önskar att visa er vad ni i sanning är kapabla till. Tillsammans med detta kommer de olika fonderna som skall ge er välstånd och allmän skuldförlåtelse. I denna nya verklighet kommer ni att fortsätta att växa och kräva tillbaka er återgång till att vara denna stjärnnations fysiska Änglar.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Idag är i sanning en välsignad dag! Vårt fokus är på frambringandet av en underbar uppsättning av resolutioner från Himlen. Detta är bara början på ett antal justeringar som kraftigt kommer att öka er känsla av de nya chakra som installeras runt omkring diafragman och tymus i ert övre hjärta. Dessa två nya chakra har åsamkat vissa svårigheter i ert övre bröst och övre buk. Bli inte alarmerade, våra kära – det är en del av en ny stadie i er fortsatta konstruktion av det inledande som krävs för er uppstigning till fullt medvetande. För århundraden sedan fick en del av oss en speciell ceremoni som utfördes av Himlen för att vi skulle bli vad vi idag är. Detta var en mycket speciellt tid då många år av åldrande och förvillande föll av och byttes ut mot Himlens gyllene handskar. Vi kom då till gudomlig tjänst och behövde en tid för ett inledande ”träningsläger” för att förstå vad som förväntades av oss.

Samma sak förväntas av er från Himlen och därför kommer det att krävas av er att ni lär er hur ni kommunicerar och fullföljer er gudomliga tjänst till Gaia och Himlen. Se på dessa tider som förberedelser. Vi är säkra på att ni, Våra Kära, i detta kan frigöra er själva mycket väl. De mörka tynar bort och ni kommer in i en värld som ni inte tidigare har sett. Våra associerade förbereder vägen för händelser, vilka tidvis kommer att överraska och chockera er. Dessa händelser pekar på vad som kommer. Under många tidigare liv så kom vi till det dåliga slutet som vi alla kallar ”döden”. Plötsligt så togs detta alternativ bort utav länge förväntade ritualer. Vi behandlades till en miljö som vi inte alls kände till. I detta praktiskt taget ”nyfödda” tillstånd kom vi fram och exponerades till ting som mestadels var okända. Vi initierades av en speciell Mästare och tränade snabbt för våra nya förpliktelser. Det var början på vår tjänst.

Vi säger detta bara för att uttrycka hur ni snabbt kommer att förändras, och när ni har tränats, lätt utföra vad era nya förpliktelser kräver. Vad som ligger framför er är en mjuk genomgång av ert kommande liv. Var positiva och följ era hjärtan i dessa frågor; inte era huvuden i dessa frågor. Vi ämnar göra vår del genom att ge er ett antal djupa sanningar, vilka med kraft var borttagna från era avlägsna minnen då Anunnaki tog över denna ytvärld för ungefär 13 tusen år sedan. När väl de mörkas maktstruktur försvinner kommer ni att bli mer medvetna om den nya verkligheten då den kan återskapa sig självt igen. I denna värld kan ni börja kommunicera med era rymd- och spirituella familjer. Här kan ytterligare visheter delges er. Ni kommer också att välkomna våra fränders landningar. Detta kommer snabbt att leda till en introduktion av Agarta och alla de under som där finns.

Idag gav vi er ett till veckomeddelande för er alla att dela med varandra. Händelser uppstår nu som kommer att ändra denna verklighet och låta er uppleva det nya. Var därför redo att öppna upp era koncept av möjligheter och välkomna gladeligen det nya!!! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och eviga Välståndet från Himmeln är i sanningen Ert! Så blir det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Sirian för Var En och Var i Glädje!)

Sheldan Nidle – www.paoweb.com

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

Du gillar kanske också...