Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 20 september 2019

Brendas Blogg via Brenda Hoffman,

20 september 2019

 

Kära Ni,

Vi vill ta itu med den orolighet ni känner för er och jordens framtid. För även om ni har fått information om att allt går bra, så blir det allt svårare att tro att det är så. Ni kan ignorera media och liknande saker, men det är era inre känslor ni inte kan förstå.

Ni oroar er för saker, ni trodde att ni och andra hade tagit itu med för decennier sedan. Det är som om ni arbetat i månader med att få klart en rapport, bara för att få ert enda exemplar förstört.

Ni är trötta på att slåss, att bära världen, er familj och era vänner på era axlar. Ni känner er överbelastade av att försöka lösa samma problem som fortsätter att dyka upp, utan någon synbar lösning.

Ska ni skydda omgivningen? Ska människor få hållas borta utan deras samtycke? Sedan förekommer det våld på grund av av ras, religion, kön, ekonomiskt, politiskt och homofobiskt hat, vilket visas dagligen. När och var kommer nästa krig att utspela sig? Och som om det inte

vore tillräckligt, så upptäcker ni att de ni älskar är fyllda med rädsla, eftersom de inte förstår deras övergång, och inte heller lyssnar på de förklaringar ni erbjuder. Det är som om ni spelar Whack-a-Mole med världen och era känslor.

Ni antog att ni nu skulle leva i er drömvärld, med liten eller ingen stress. Ändå verkar er stress öka dagligen. För precis då en sak lugnat ner sig, så händer något annat som kräver er omedelbara uppmärksamhet.

Var finns lugnet? Var finns avkopplingen?

Sanningen är att ni ännu inte har släppt ert behov om att ta hand om världen. Även om ni skulle överlämna denna oro till era efterföljare, så fortsätter ni i den rollen samtidigt med de nya uppdragen.

Ni försöker finnas till för allt för alla. I er yrkesroll skulle ni anses vara någon som inte kan delegera. För 90% av era bekymmer är verkligen inte era. Ni är inte längre jordens vårdare eller dess invånare. Ni har andra, mer lockande uppgifter att slutföra.

Era dagar som vårdare är över. Men eftersom ni ännu inte har accepterat att det är er sanning, så blir ni oroliga och arga. Ni försöker göra för mycket, för ni tror inte att de som kommer efter er är tillräckligt skickliga, för att ta vid där ni slutade.

Det är inte längre er sak att oroa er för atombomber, skydda andra eller ta på er bekymmer från era vänner och familjer. Allt detta har ni vuxit ifrån.

Naturligtvis tror ni inte att det vi påtalar gäller er, eftersom ni känner er ganska stolta över att inte längre ta hand om de familjemedlemmar eller vänner, som verkar ha samma problem år efter år. Det ni ännu inte tagit hand om, är era känslor som är av liknande natur.

Ni var troligtvis oroliga för miljön och mänskligheten, för decennier sedan. För det var er nyckel till detta liv. Men ni kvarstannar så djupt förankrade i dessa bekymmer, att det är svårt att överlämna dessa frågor till de som kommer efter, eller till nästa generation ljusbärare.

Ert enda ansvar, oavsett hur mycket andra än ber er att återvända till era tidigare roller, är att finna och följa er glädje. Att oroa er för jorden, miljön eller mänskligheten, ger er inte längre någon glädje.

Vi, i Universum, har berättat samma sak för er månad efter månad. Ändå har vår information inte resulterat i att ni vet att oro inte är glädjande. Att era efterföljare kan ta vid där ni slutade. Visst, de kanske inte närmar sig problemen på samma sätt som ni, men ni har vetat i många år, att alla vägar är unika.

Er världs lösningar är baserade på 3D. Era efterföljares lösningar kommer att vara mycket annorlunda. För deras sätt att se är av framtiden, och ert är från det förflutna. Vi menar då inte i form av glädje, utan hur man löser de problem som fortsätter att besvära er.

Er roll i det här livet, var att skifta er själva och jorden bortom 3D. Ni klarade den svåra uppgiften. Ändå undrar ni nu vad som gick fel, och hur ni kan fixa till det.

Ni gjorde allt helt rätt. Era efterföljare har pusselbitarna för de områden som oroar er. Ni är varelser för skapande. Så det var ni som skapade den nya jorden. Nu är det dags för er att skapa något som bara är ert. Och ni kommer att veta vad det är, genom glädjen det ger er.

Det är inte längre nödvändigt för er att dölja glädjen för de som kanske inte förstår. För sådant kommer från 3D. Ni och era efterföljare är inte längre av 3D. Låt dem fullfölja de roller de antog för detta liv, på samma sätt som vi gjorde.

Om era efterföljare försöker få er hjälp att lösa de problem som behöver lösas ? Så, ja självklart. Precis så som ni fortsätter efterfråga lösningar från oss. Men det som gäller är, att efterföljarna måste få sitt utrymme, utan er inblandning eller coaching. De är tillräckligt skickliga för att fortsätta. Så tillåt er att skapa, och gå vidare till nästa steg.

Naturligtvis så vill ni, att vi ska berätta vad ert nästa steg är. Det kan vi inte göra. För det är ert skapande steg, på er unika väg. Ingen, och minst av allt vi i Universum, vet vart den vägen kommer att leda. Det enda vi kan säga definitivt, är att inte ta hand om någon eller något. Att fortsätta så, kommer bara att leda till utmattning.

Ni är inte längre ansvariga för jorden eller några av jordens varelser.

Er roll är att skapa. Och er unika glädje kommer att leda till dessa skapelser. Vi vet vad ni inte är. Men inte vad ni kommer att bli. Något bara ni kan upptäcka genom er glädje. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

Översättning: Maggan

 

Du gillar kanske också...