Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 22 augusti 2021 

 

 

 Den Arkturiska Gruppen via Marilyn Raffaele 22 augusti 2021 

 

22 AUGUSTI 2021

Hälsningar kära ni. Trots allt ni hör och ser vet ni att allt går enligt plan. Låt den Gudomliga planen utvecklas både personligt och globalt och lita på att den inte kan påverkas eller stoppas av de som inte vill ha den, fruktar den eller tror att den inte existerar. Den Gudomliga Verkligheten som ligger till grund för allting hålls på plats av Gudomlig lag och förblir intakt trots handlingar från tredimensionella sinnen.

Du anmälde dig frivilligt och valdes till att vara på jorden under dessa intensiva tider eftersom du var andligt utvecklad, stark och kapabel att hjälpa till med jordens uppstigningsprocess. Du var väl medveten innan du kom att ditt val skulle innebära att uppleva och bevittna händelser med negativitet och kaos. Du ville tjäna jordens uppstigningsprocess genom att ta in och hålla Ljus för den skrämda och andligt omedvetna majoriteten.

Ditt val innebar aldrig att du inte skulle njuta själv eller ha uppfyllande jordupplevelser, utan innebar att medan du gjorde det skulle du förbli ansluten till högre medvetenhetsnivåer så att ditt medvetandes ljus kunde påverka omgivningen när du levde ett vanligt liv, omedveten om din påverkan.

Ni är vägvisarna, ett Ljus i mörkret för dem som inte förstår vad som händer och som lever fullt ut i tätheten av ett tredimensionellt trossystem. Ert lugn och er tillit kommer att ge ett exempel för andra när saker blir ännu intensivare, vilket de snart kommer att bli.

Vid denna tidpunkt är ditt arbete helt enkelt att tillåta vilket innebär att lita på att du är precis där du behöver vara och uppleva det du behöver uppleva för din andliga tillväxt. Även för de mycket utvecklade kommer det Högre Jaget att framkalla situationer som verkar vara problematiska ur mänsklig synvinkel men som i verkligheten är rensnings eller inlärningsupplevelser som är nödvändiga för att utvecklas till en högre nivå av andlig medvetenhet. Det är här som tillit blir mycket viktig.

När en själ inkarnerar i de lägre frekvenserna i den tredje dimensionen, är den inte längre helt i linje med de högre frekvenser den kom ifrån och glömmer vem den är. De börjar tänka på sig själva som bara människor och accepterar vad de lär sig av föräldrar, lärare och samhället i allmänhet. Många mycket utvecklade själar har förlorat uppdraget ur sikte helt enkelt för att de fastnade i jordens trossystem, varför det är mycket viktigt att hålla sig medvetet ansluten hela tiden.

Kom alltid ihåg att du inte är en människa som är föremål för varje tro på dualitet och separation som flyter omkring i kollektivet. Du har varit det medvetandetillståndet under många tidigare liv men har utvecklats bortom det och behöver inte längre hålla fast vid dess övertygelser. Du vet vem du är och måste nu faktiskt och helhjärtat acceptera det.

Att tillåta innebär att vila i sanningen om ditt väsen och acceptera att ditt Högre Jag driver showen. Det finns inga olyckor. Att tillåta kan vara svårt om inte omöjligt för dem som väljer att förbli i linje med gammal energi genom att spendera timmar på att titta på och analysera nyheterna eller i nära kontakt och enighet med andra som är helt förankrade i tredimensionellt medvetande.

Håll dig ovanför striden. Men hur?” frågar du. Lär dig att stänga av telefoner, datorer och tv -apparater. Tillbringa tid i naturen, gör korta meditationer vid ditt skrivbord, när du diskar, väntar vid ett stoppljus eller när som helst … Vänj dig av med beroendet av ständig distraktion-musik, röst, sms, radio, telefoner. Det mänskliga sinnet älskar distraktion och får en känsla av tillfredsställelse och till och med prestation av det, men om du söker anpassning till det Högre Sinnet måste du förstå att DET talar i Tystnad och inte kan höras över oväsendet från störningar.

När saker blir svåra som de ofta gör för att ni lever i ett lägre resonerande samhälle, stanna, ta ett steg tillbaka och kontemplera- “Jag är kärlek. Jag är ansluten till allt liv inom det ENDA LIVET. Jag är frid, harmoni, fullständighet, överflöd, intelligens, helhet etc. etc. etc. Jag är allt som Källan/Gud är för att jag är Källan som uttrycker SIG själv. “Fråga sedan dig själv om du verkligen tror det.

Många börjar praktisera sanning men när saker inte omedelbart förändras eller blir bättre, ger de upp i tron att det inte fungerar. Sanningen måste bli ditt medvetandetillstånd innan den kan manifestera sig utåt eftersom medvetandet är det som formar det yttre. Det kräver övning och tålamod även när ingenting verkar förändras eller till och med blir svårare.

När sanningen gradvis integreras och blir ditt medvetandetillstånd börjar du uppleva mer synkronicitet, valen blir lättare och bättre, livshändelser utvecklas lätt och utan ansträngning och kamp, överflöd av det som behövs när det behövs och ofta varifrån det är minst förväntat- harmoni i alla aspekter av livet.

Förlora inte hoppet för förverkligande är en gradvis process, men i verkligheten är den redan klar. Inget behov av kamp och arbete för att uppnå andlighet, för dessa handlingar stärker helt enkelt tron på att Gud och ditt goda ligger utanför dig. Sluta kämpa vidare och vila i det som är.

Ni som vaknat, har nått en viktig andlig punkt. “Tror jag verkligen att det jag har lärt mig är sanningen om mig själv och andra eller ifrågasätter jag och anser sanningen för opraktisk för vardagen?” Detta är din personliga resa och du måste acceptera att ingen guru, bok, kanal, ceremoni, religion eller ens Jesus eller Buddha kan göra det åt dig.

Alla har all tid de behöver för att skifta till ett högre medvetandetillstånd men nu är en perfekt tid eftersom jordens energier snabbt förändras när nya och högre Ljusfrekvenser kommer in. Just nu är den tid du har hoppats på, väntat på, och valt att vara närvarande i, men fri vilja tillåter dig val utan fel eller rätt och utan mandat från “ovan”. Vi säger helt enkelt att nu är en riktigt bra tid.

Tiden har runnit ut för att spela rollen som varande en “andlig person”-läsa böcker, ta kurser och spruta ut “sannings” -orden utan att vara villig att efterleva dem. Alla seriösa sanningsstudenter kommer snart att behövas för att hjälpa dem som är chockade och rädda när händelser och information utvecklas. Du vill inte lära dig plattityder och sanningar men har aldrig accepterat helt att vara allt du har att erbjuda.

Du behöver inte söka styrka och mod i dessa tider eftersom du nu vet att dessa egenskaper redan finns fullt ut närvarande i dig liksom kärlek, trygghet, fred etc. och allt annat du har sökt från människor och andliga metoder under dina många liv.

Tiderna för att söka är slut men bara om du väljer det. Varje person står vid något tillfälle inför valet att acceptera att allt de någonsin har sökt redan existerar fullt ut i den Gudomliga Medvetenheten om deras verkliga varelse eller fortsätter att leva utifrån begreppen och övertygelserna i den tredje dimensionen, varav många faktiskt har fungerat bra ibland.

Världen förändras snabbt eftersom dess vibrationsfrekvens snabbt förändras. Lär dig att stå tillbaka och observera medan du håller andlig verklighet i ditt huvud och hjärta. Öva på att se ljuset inom varje person, särskilt de som orsakar störningar och problem. Du kanske bara ser en liten nålspets av ljus i vissa medan du hos andra ser Ljus fylla hela deras kropp.

Erkännandet av Ljus inom varje person är kärlek och är hur du älskar dig själv och andra. Kärlek betyder inte att utan tvekan acceptera allt någon annan säger eller gör, inte heller betyder det att du på något sätt måste utveckla en känslomässig attraktion för personen. I sin högsta bemärkelse är kärlek helt enkelt att veta och acceptera att alla är Gudomliga Varelser trots alla yttre uppträdanden och sedan vidta de mänskliga handlingar som du kan bli guidad att vidta. Kärlek är den sammanlänkande energin mellan allt inom den ENDA.

Kärlek är inte en känslomässig koppling som så många tror, även om det ofta är en del av det. Kärlek tvingar inte någon ut ur sin valda “rännstensupplevelse” om det är vad de väljer. Kärlek är inte att göra ingenting medan man häver ur sig “Gud kommer att ta hand om det”. Kärlek är att känna sanningen i alla situationer samtidigt som den låter intuitionen leda dig till lämpliga handlingar som på ytan kan se väldigt tredimensionella ut.

För några av er kommer levande Kärlek att vara ett liv av tyst medvetenhet, att tyst erkänna sanningen och Ljuset för allt ni ser och bevittnar i världen. Andra kommer att vägledas för att aktivt engagera sig i rörelser och grupper där deras Ljus kommer att hjälpa andra till högre sätt att skapa en bättre värld.

Låt dig själv vägledas om hur du bäst kan tjäna uppstigningsprocessen eftersom det inte finns något rätt eller fel sätt att vara Ljus.

Älska dig själv och alla dina skenbara brister i insikten om att Gud inte har några brister.

 

Vi är den Arkturiska Gruppen 22/8/21

 

 

 

Översättning: Lars-Eric

You may also like...