Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 23 november

 

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

 

Mina Kära,

Kanske att vad ni trodde var er dröm nu utvecklar sig till något ni inte förväntade er för några månader sedan. Det var förutsett. För när ni utvecklas så gör också era drömmar det. Den största skillnaden är att era nuvarande drömmar är baserade i trygghet istället för succé.

Innan ert nya jag blev en del av er jordevarelse så var ert största behov att bygga eller skapa något större eller bättre än andra. Något som skulle visa andra – inte er själva – att ni är en viktig person.

Nu när ni börjar känna och älska er själva från inom så skapar ni delar som får er att känna er trygga. Inte för att ni behöver en armébas runt er, utan att ni vet att ni kommer att tjäna er mer trygga i en specifik kommun, hem, förhållande, arbete eller skola. För dessa trygga skapelser kommer att hjälpa er att känna er tillräckligt bekväma med ert jordeliv för att gå framåt, vilket kommer att hända för er under 2016.

Som ni länge har lagt märke till så är datum mestadels en mänsklig skapelse, snarare än från Universum. Medan många sådana datum såsom Julen tenderar att dra ert fokus till denna händelse eller händelser – ofta i glädje eller kärlek – så är dessa datum godtyckliga. Sällan uttrycker vi ett datum för ni har tillräckligt många datum att tänka på utan att vi uttalar att ett visst datum är livsförändrande. Men under 2016 kommer ni att övergå från ert jordeliv till ett mer Universalt liv.

Denna kunskap djupt inom er varelse är vad som driver er att skapa era drömmar. För ni, tillsammans, etablerade målen för 2015 som självkärlek och trygghet för Jorden, med planer att övergå till en Universal plattform under 2016.

Varken jordevarelser eller universala varelser är mer viktiga, enbart olika stadier i er underbara övergång. Precis som att en 14-årig pojke inte är viktigare än samma pojke som en ung man.

Kanske att ni känner er obekväma då ni driver er själva för att skapa er jordetrygghet. Så är det för ni vill gå vidare. Detta skulle inte vara möjligt om ni förblev oroade om era hem, arbeten, förhållanden, finanser eller någon annan jordesak. Precis som att ert fokus skulle splittras om ni lämnade ert unga barn ensamt hemma medan ni ledde ett viktigt affärsmöte.

Ert nästa stadie – ert universala stadie – kommer att kräva er fulla uppmärksamhet för det är ett stadie ni aldrig tidigare har beaktat då ni har varit på Jorden.

Så det är, att ni driver er själva för att skapa trygghet – inte er succé. För när ni älskar er själva mer så upptäcker ni att ni, likväl som andra människor, har speciella delar som antingen passar in i ert pussel eller ej.

Det spelar inte längre någon roll för ni fokuserar på att förbereda er för er nya Universala roll. Ni har satt skygglappar på er varelse, så att säga, så att inget annat än skapandet av er jordetrygghet/dröm förefaller att vara i fokus.

En del av er är oroliga att ni kommer lämnas på efterkälken. Att ni inte kommer att skapa er jordetrygghet i tid. Att ni kommer att missa den ”Universala båten”. Inga energier som har skapats av eller för jorden försvinner. Så ni är inte tvungna att skapa er jordetrygghet innan slutet av 2015.

Men om ni finner er själva fokuserade på denna skapelse och är frustrerad av allt som ni känner hindrar er från att göra så – inklusive nyupptäckta rädslor – så vet att ni är på ett bra spår att fånga den första Universala resan som ni ser börja tidigt i 2016.

Låt er frustrering och rädsla veta att de har avtäckts av en anledning. Den anledningen är för er att bli en Universal varelse av första ordern – medan ni är på Jorden. Det är en aldrig tidigare påtagen roll som ni spelar perfekt – inkluderande era nuvarande frustreringar.

Låt inte er själva bli ledsna eller känna er besegrade. Ni höjer er återigen över allt för att föra jorden och er varelse till nya höjder. En skinande modell för Universum och alla enheter allt igenom. Så är det. Amen.

 

 

 

Översättning: Per Staffan – www.st-germain.se

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her blog and subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2015, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

Du gillar kanske också...