Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton , 28 april 2020

Det Arkturiska Rådet, 28 april 2020

Via Daniel Scranton 

Fler Nedladdningar, Aktiveringar och Helande Energier

Hälsningar. Vi är det Arkturiska Rådet. Vi är glada över att få  kontakt med er alla.

Vi har imponerats av er vilja att gå till ert inre och göra det arbete ni behöver för att höja era vibrationer. Ni har blivit högvibrationella varelser, och det kräver en hel del arbete. Därför vill vi berömma er för att ni har viljekraften att sitta ner, bearbeta och känna allt ni för närvarande behöver. Vi vill också påpeka att när ni rensar ut, när ni bearbetar, ger ni utrymme för något nytt, något bättre.

Vi talar om högre frekvensenergier, nedladdningar, aktiveringar, inställningar och helande energier, som ni har samlat in för er själva och för andra. Ni rensar utrymmen för mer energi, för att mer kärlek kan komma in i era liv, för mer kreativitet, förtroende, kraft, frihet, allt som ni önskar kan fylla dessa luckor när ni arbetet med att bearbeta negativa känslor och släpper trauman som är fastklibbade vid dessa negativa känslor.

Ni är energivarelser, och energi är lika fysiskt som en stol eller ett bord. Energi finns i hela rymden, så när ni rensar bort energi ger ni plats för nya, bättre känslor så att högre vibrationsenergier kan komma in och ta den plats som ni har rensat ut. Det är mycket enkelt, och om ni kommer ihåg den här principen, så kan ni se den som en möjlighet varje gång ni stöter på någon negativ känsla. Ni rensar det utrymmet på samma sätt som ni skulle rensa ut en garderob eller ett garage. Ni har nu mer utrymme att lägga in vad ni vill ha där, och det är spännande.

Vi är glada att se att fler och fler av er öppnar er för dessa högre frekvensenergier, därför att vi, tillsammans med likatänkande, är här för att leverera. Vi är mer än glada att göra det, mer än redo att vara de som levererar, eftersom vi tycker så mycket om att se lysa upp när ni tar emot våra högre vibrationsgåvor.

Vi är det Arkturiska rådet, och vi har njutit av kontakten med er.

Översättning Ulla Krogh

You may also like...