Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 24 februari, 2017

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

24 februari, 2017

 

Kära Ni!

Ni är mycket annorlunda jämfört med igår – dagen före solförmörkelsen – eller till och med dagen innan. Kanhända ni inte märker någon större förändring, för ni vaknade i samma säng och befinner er i samma omgivning som gällde igår. Men solförmörkelsens energiutbrott har skiftat ert väsen på sådana sätt som ni ännu inte kan förstå. Var bara medvetna om att ni har en mer positiv attityd/ett mer positivt perspektiv än vad som gällde igår – att många av era färska rädslor har skingrats eller försvunnit, för ni är inte längre fångna av gårdagens 3D-rädslor.

Många av er kommer att läsa detta meddelande med förakt, för ni har gång på gång fått läsa något liknande, bara för att få upptäcka ytterligare en morot eller något som ni måste göra klart INNAN ert liv kan bli glädjefyllt.

Ingenting i er yttre värld har förändrats, så hur kan vi förkunna att ni under de senaste få timmarna har trätt in i ett glädjefyllt liv? Vi gör det och baserar oss på vilka ni har blivit. Om ni kan minnas, så fick ni för några dagar sedan information om att allt skulle komma att skifta, med lätthet och i snabb takt – och det har det också gjort.

Det betyder inte att er politik är så värst annorlunda idag, men i stället att ni har fått ett nytt perspektiv och kan förnimma ett slut på smärtan, ett slut på den omänskliga fasan.

Nyligen visade er politik i mycket hög grad på hur grymma regeringar kan vara. Ni, massan, har sedan dess deklarerat behovet av ett all-omfattande slut på grymheterna och så kommer det att bli.

Men innan denna nya filosofi kunde förverkligas, var ni, i egenskap av massan, tvungna att deklarera detta. Och det har ni gjort, med hjälp av de nyligen inkommande energierna från alla Universa.

Det är som om ni har kommit ihåg något som alltid har varit viktigt för er, men fram tills igår var ni oförmögna att få era röster hörda eller kunna ha en fullständig förståelse. Det betyder inte att vi förnekar allt som ni har lärt er, utan i stället påminner vi er om hur långt ni inom loppet av några år eller månader har tagit er.

När ni till en början i denna livstid påbörjade denna övergång, var ni bekväma med att andra fysiskt, emotionellt eller andligt skadade någon, så länge det inte drabbade er eller era nära och kära. Men idag innebär varje inhumant koncept en kniv mot er strupe. Inte för att ni fysiskt skulle skadas, men att ni känner det som om ni blev det.

Det innebär att ni har blivit en del av det stora hela – ni är ett med alla. Något som ni har diskuterat, funderat och grubblat över i flera månader eller år, men som ni nu förstår.

Från och med igår, är detta en ny värld för er och för alla.

Vad innebär det för dem som skadar jorden, människor, djur, växter eller någon del av er värld?

Er cellulära struktur kan förnimma denna smärta och deklarerar att särbehandling är utesluten. Det innebär att ni inte kommer att inta någon hållning av att ’vänta och se’. Det betyder att ni i sanning har antagit hela er styrka.

Det betyder också att de som fortsätter att utöva skada, är er älskade skara i denna övergång.

Om de som tar ert samhälle ända till slutet av ett acceptabelt beteende inte hade fullföljt sin roll på ett så fantastiskt ”ondskefullt” sätt, så skulle ni ha nöjt er med att leva era liv i tron att någon därute skulle komma att skydda er och era nära och kära.

Nu när ni har ett nytt perspektiv, så vet ni att en skada som åsamkas ett träd, en hund, eller en annan människa, även skadar er. Ni känner inte längre av någon uppdelning mellan dem och mig. Det är ”vi alla”.

Med denna styrka, med denna medfödda inre kraft, så har de orättvisor som ni i eoner har hjälpt till att befrämja, genom passivitet eller handling, kommit till ett slut.

Inte för att allt som ni anser vara av ondska eller felaktigt för denna nya kärlekens värld kommer att försvinna eller beivras, utan i stället att underströmmarna har satts igång, vilka gäller ”inte på eller inom min jord”.

Idag är detta ett nytt koncept. I morgon kommer man att börja agera. Ni kommer inte längre att villigt se på när andra blir skadade. Ni kommer inte längre att acceptera oärlighet eller osanningar i er värld.

För ni har inte bara i egenskap av massan deklarerat att en ny jord har blivit född, utan att ni kommer att göra allt som krävs för att säkerställa att det är så.

Ni kommer inte att skada andra. I stället kommer ni att använda lagliga och andra dylika medel för att stoppa harangerna av hat och rädsla. Ni har kommit ut ur ert eget fängelse. Ni gick ut genom dörren och ni fick inte bara upptäcka att ni hade rymt, utan det hade också alla som väljer att i denna livstid leva i kärlek och fred.

De som valde att ta på sig en roll av kontroll och hat kan fortsätta med sina roller under en kort tid. Hedra dem för vad de har gjort för att väcka upp er. Men att hedra dem betyder inte att ni ska följa dem. Ni är fria, och de är fria.

De som valde roller av kontroll och utåtriktad makt kanske slutligen ansluter sig till er eller ger sig av. För jorden är inte längre en önskad plats för dem eller för någon som önskar följa dem.

Denna Kärlekens jord är nu er. Så må det bli. Amen.

 

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   http://www.LifeTapestryCreations.com

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

Du gillar kanske också...