Brendas blogg via Brenda Hoffman, 24 juni

 Bild t Michaels text

Kära Ni,

Mycket har skiftat de senaste 24 timmarna. Tidigt igår (26 juni 2016), applåderade vi era nya, snabbt framåtskridande egenkärleksförmågor. Senare i går, internaliserade ni en del av egenkärlek som verkade ligga långt framåt i tiden.

Nu gör ni anspråk på er inre kraft utifrån.

Även om denna princip har olika innebörd för var och en av er, är delen som berör alla den, att ni inte längre vill umgås med någon, som inte delar kärlek eller glädje med er.

Interaktionerna ni en gång trodde var oundvikliga, kommer att skiftas till något nytt eller försvinna.

Och dessa ni trodde var glädjefyllda, men flyktiga, kommer att expandera. Inte för att ni fokuserar på sådant, utan för att er frekvens ändrades i går från ”Jag hoppas” till ”Jag vet.”

Detta vetande är fortfarande i ett tidigt skede, så ni känner inte nödvändigtvis djupet av detta skifte, vare sig i dag eller i morgon. Men ni kommer att göra det, när ni inser att era interaktioner har förändrats. Att de som en gång var viktiga för er, inte längre är det om de väljer att stanna kvar i 3D-karmaslingan.

Ni gör anspråk på er själva inifrån och ut – vilket resulterar i nya interaktioner och förväntningar på er. Ni är inte längre villiga att tillgodose andras behov, på bekostnad av er själva.

Naturligtvis har detta koncept skramlat runt i ert inre under månader. Skillnaden är att de energier ni internaliserade igår, nästan tvingar er att reagera annorlunda än förut.

Ni bestämde för månader sedan, att inte vara en pass upp eller ett offer. Även om båda rollerna halkade in här och där, flyttade ni er bort från dessa situationer, på det mest passande möjliga sättet, genom att fokusera på era nya avsikter. Från och med i går, vill ni inte längre vara undfallande mot dem som inte är vill släppa taget om er.

Detta kommer att visa sig ganska klart inom de närmaste dagarna. Ni kommer att höra krav som ”Hjälp mig. Ta hand om mig. Varför är du så självisk?” Alla krav fram till i går, kände ni ett behov av att svara på eller släta över, så att andra inte skulle se de nya ni.

Ni skämdes nästan för att nya ni var så annorlunda jämfört med 3D-ni. Ni ville stanna kvar i
3D-slingan och bara skifta lite h
är och där inombords, så att ni kunde förbli en del av majoriteten.

Sådant är inte längre ert mål. För, ni är en ny Superman, som inte längre känner behovet av att dölja sin identitet, med en ödmjuk Clark Kent-identitet.

Att hålla er hemlighet inombords, är inte längre ett alternativ. Inte för att ni vill förkunna för världen vilka ni är, utan för att ni inte längre har ett behov av att gömma er. Nästan som om ni tog ett mod-piller igår. Ni är de ni är – oavsett om det är i 3D, 5D eller 10D.

De som vill vara i 3D nu, kommer att befinna sig i en så stor kraft. Liksom den som är verklig för er i 5D och bortom. Igår var en dag av delning. Inte i termer av fysiskt våld, utan av att acceptera vilka ni är.
Att g
ömma sig är inte längre något alternativ. För det är dags för andra att se er i all er härlighet. Precis som det är dags för er att se samma sak hos er själva. Ni har trippat runt ert skifte som Askungen gjorde när hon sopade aska ur spisen, fast sanningen är att ni är en kung/ drottning/ gud/ gudinna av universum.

Varför valde ni en en masse för att visa upp era sanna väsen? De som är på gränsen till att bestämma att 3D inte längre är deras hemmabas, har en annan mer bekvämare plats att vara på. Detta är inte möjligt om ni fortsätter att dölja er nya varelse.

Betyder det att ni står på en låda vid hörnet och berättar om er nya varelse? Sätter ni upp miljontals affischer för att visa ert nya varande?

Nej, ni lever bara det liv som känns bekvämt för er.

Så det är det ni till fullo börjar acceptera och älska, i stället för att försöka vara lite 3D och lite 5D och bortom. Linjen utan återvändo (Rubicon) har korsats. Det hände igår.

Ni kanske känner er lite dimmiga, trötta, illamående eller känner av ett antal andra fysiska förnimmelser som kräver lite vila, så att ni till fullo kan vara ert nya ni.

Några av er som läser detta meddelande kommer inte att känna något. Inte heller kommer ni att notera någon skillnad i era interaktioner. Det betyder inte att ni inte har korsat Rubicon, bara att ni har färre förändringar att göra, för att tydligt märka skillnaden.

Tidigare, har våra kanaler ofta sagt, ”tillåt det att vara så.” Sådana uttalanden behövs inte nu, eftersom ni inte längre kan göra något annat.

Ni är i sanning andra individer, både till det inre och yttre.

Ni är verkligen i förgrunden av denna fantastiska övergång. Och andra kommer att fånga ert vackra ljus, som har blivit mer strålande än vad ni kan behålla inom er själva.

Denna omvandling har ändrats från en inre till en yttre/inre omvandling. Ni är de första som gör detta skifte.

Skin med ert strålande ljus. Och tänk på att ni bara är ansvariga för er själva. Så är det. Amen.

Översättning Margareta och Hans Jonåker

 

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

Du gillar kanske också...