Kollektivet av Caroline Oceana Ryan, 26 februari, 2018

Kollektivet

av Caroline Oceana Ryan

26 februari, 2018

Den senaste vägledningen från De Uppstigna Mästarna, Galaktikerna, Jordens Elementaler, Älvornas Äldste, Änglarna, samt Ärkeänglarna, kända som Kollektivet.

Hälsningar, kraftfulla sam-Skapare!

Vi är mycket glada över att ha denna chans att idag få tala med er.

Vår skrivare har en fråga att ställa, som hon nu ska dela med sig till oss alla:

COR: Mina vänner, jag talade med er för cirka sex veckor sedan (i ”Meddelande till Ljusarbetarna” den 8 januari) om hur så många människor just nu känner sig förkrossade, inte bara för egen del, utan för läget i världen.

Vissa har mistat sin inkomst under en tid i livet, då det känns som en mycket stor uppgift att återigen behöva presentera sig själva för arbetslivet.

Andra har ställts inför natur- och människoskapade katastrofer såsom översvämningar, skogsbränder, jordbävningar eller våld.

Andra upptäcker att deras hälsa har raserat och de undrar ifall de någonsin kommer att återställas.

Nyligen skrev en Ljusarbetare till mig med en liknande berättelse.

Hon är strax över 60 år gammal och kan inte längre arbeta med att ge massageterapi, på grund av en fysisk skada som detta arbete har åsamkat henne. Hon förlorade sitt hem i bränderna i Kalifornien, sedan dog hennes bilmotor så nu har hon inget fordon.

Hon hittade någonstans att bo, men det är bara tillfälligt och i likhet med många undrar hon nu vad som härnäst ska hända henne.

Hon ber er att rikta er till denna situation, ”eftersom jag är en Ljusarbetare och ett Stjärnfrö och jag är bekymrad över att mitt utarmade tillstånd även återspeglar inre omständigheter. Så att jag, när den Klara Blixten av Solljus kommer, inte smidigt och med nåd ska förmå ta mig till Uppstigningen.”

Som ni i den förra veckans Meddelande lade märke till, så upplever många nu sina svårigheter med känslan att de inte får Uppstiga, utan att de på något vis rör sig bakåt.

Vänligen ta upp detta, eftersom miljoner förefaller befinna sig vid ett vägskäl, på så många plan.

KOLLEKTIVET: Kära ni, vi är mer än hedrade över att få tala om dessa situationer och är tacksamma för att få möjligheten att göra det.

För det första, för denna kära som du talar om (och många miljoner andra i liknande omständigheter) så handlar det inte alls om att ”missa tåget”, som man säger.

Den ”klara blixten av Solljus” som hon hänvisar till är ingen enskild händelse, utan en utveckling av CME (coronal mass ejections) / korona-massutkastningar, vilka redan äger rum och nu under flera års tid har gjort det.

Solens ljus höjs i sin frekvens och bär Ljus-data från Alcyone, den Stora Centralsolen, varifrån Sol (er Sol) tar sina signaler, i termer av både rörelse och täthet eller vibration.

Var medvetna om att de som kanaliserar och de som drar sina slutsatser från astrologiska tecken eller planetarisk data, ibland på något sätt misstolkar eller tar emot störningar i det egentliga meddelande som de får ta emot, fastän deras avsikter är höga och den Ljus-data som kommer igenom deras arbete förblir potent och stärkande.

Den mänskliga medvetna hjärnan, som outplånligt är sammanlänkad med det som i hög grad är ett manipulerat undermedvetet och kollektivt omedvetet, kommer ändock att ta information gällande ”de kommande förändringarna” (de är inte på väg – de är här!), och väljer att få panik utifrån en känsla av överlevnad och ibland tvivlar de på att de är redo för ett Stort Skifte såsom Jorden redan upplever.

Vi skulle inte alls säga att denna kära saknar något slags utvecklig på sin Uppstigningsresa.

Vad som sker är att hon i sin livsplan har valt att släppa taget om sitt liv sådant som hon kände till det vid den här tiden – hemmet, jobbet, bilen och allt – och att konstruera ett helt nytt liv av en mycket högre vibration än vad hon ens för fem eller sex månader sedan kände till.

Det energiarbete som hon har uppnått som massageterapeut finns fortfarande kvar hos henne – det kan inte tas ifrån henne.

Det var den huvudsakliga poängen med hennes arbete. Fastän den fysiska aspekten naturligtvis var bemäktigande för klienten, så har denna Ljusvarelses väg tagit henne till en annat område av service just nu.

Denna nya form av service kommer att ta tid och fokus att bygga upp – vi säger detta till alla som har förlorat sin partner, sin hälsa, sitt hem eller sin inkomst under det förra året eller så – och hon måste vara snäll och stöttande gentemot det nya och sårbara självet som börjar framträda.

Ett själv för vilket de gamla gränserna inte existerar, och för vilket nya färger, ett nytt Ljus, nya insikter och nya vyer brer ut sig framför henne som en ny horisont på vilken hon kan bygga ett nytt liv.

Hon kan få ett slags jobb och hitta husrum, om det så bara är för att vara husvakt för andra och vattna deras blommor och gå ut med deras hund under några veckor eller månader.

Hon kan skapa ett arbete av något slag online – många förmår göra det – och på det sättet se nya sätt att erbjuda sina gåvor, via online-förbindelser med andra.

För dem som skapar en ny hemsida för sitt nya arbete (skapande arbete, samtal, energiarbete, eller annat som man erbjuder), så finns det några gratis plattformer – vi uppmuntrar många att göra efterforskningar gällande dessa, samt att börja experimentera med att skapa något nytt med dem.

Inse att ifall man sitter vid vägkanten och känner sig förkrossad och frusen av chock, så är det inget som ens liv kommer att kunna uthärda under någon längre tid.

Det är viktigt att uppsöka vägledande samtal, till och med via samhällskällor och fastän det bara är för en kortare tid, för att börja komma ut ur chocken.

Det är likaså mycket viktigt att låta det inre barnet gråta och sörja – skriv en dagbok om era känslor och reaktioner på ert nuvarande liv – men att inte leva kvar i det som om detta vore er nya tillvaro.

Dessa är övergående tillstånd och kan inte bli er standard-frekvens. Detta är inte vad denna ”omställning” med katastrofer, förluster och uppenbara tragedier finns till för.

De finns till för att lyfta upp er ur ert gamla liv och för att ställa ner er i ett nytt – ett som ni varje morgon måste tala om, tillsammans med ert Andliga Team, och utforma en avsikt att få ta emot deras visdom på vilket sätt den än dyker upp.

Samt att dagligen göra åtminstone en sak för att ta er själva framåt.

Denna positiva handling måste inte vara ”har sökt fem olika jobb idag”, eller ”har ansökt om socialbidrag”, fastän det vissa dagar kan vara så.

Det kan innefatta att plocka vackra blommor eller kottar från vägkanten, eller att lyssna till inspirerande musik på Youtube eller på datorn i biblioteket.

Det kan innefatta att hitta stans ’matbank’ och att ställa upp med volontärarbete där en eller två timmar i veckan eller i månaden, såväl som att vara någon som får ta del av den mat som de erbjuder.

Det kan inkludera att skriva tack-inlägg eller e-mejl till alla som har hjälpt er ens lite grann för att bygga ett mer stabilt, mer uppenbart liv i Överflöd.

Ni måste avgöra vad som ger näring till er själ under denna tid, kära ni – ni är de enda som kan göra det.

Och det behövs lite mod, samt att gå emot strömmen av det som ni har fått lära er.

För ni fick alla ända från livmodern lära er att tycka att förlusten av ens hem eller ens hälsa eller ens jobb skulle vara en av de värsta saker som kunde drabba en människa.

Det är de inte.

En mycket värre sak för er är att räkna er bland dem som har gått förlorade, som är värdelösa, eller som har litet eller inget kvar att erbjuda andra, eller ingenstans att ta vägen och inget att göra.

Vi säger det inte som kritik, utan som en varning, att ifall ni vänder er till skuggorna och lever inom dem under någon längre tid, så kommer de med tiden att bli en del av den standardfrekvens som ni anser vara ert sanna själv, fastän detta sanna själv är långt ifrån desperat, hopplöst eller ensamt.

Därför sänder vi nu energier till alla som läser detta (och till dem som bereder rum för en eterisk förbindelse med oss), att ni ska se att ert sanna Överflöd finns i självaste Livet – och att ni är Livet.

Däri ligger er investering och ni kan inte förlora något av den – er mäktiga Själ, era gåvor, er förmåga att se mer än vad som vid någon tidpunkt fysiskt ligger framför er.

Er underbara närvaro på denna Jord, som ingen annan kan ersätta.

Samt er pågående förmåga att återuppbygga ert yttre liv, baserat på flexibiliteten och resurserna i ert inre liv, inklusive kraften i er egen själ, vid någon tidpunkt.

I miljontals år har människor varit tvungna att skapa ett nytt hem, en ny inkomst, nya former av hälsa, nya känslor av mening, efter total förödelse.

Tänk på alla de saker som ni hu har och som de inte hade – online-kommunikation och andra nyttiga teknologier.

En ökande närvaro av Ljus och femte-dimensionell verklighet på planeten.

En medveten insikt om själstillväxt och livssyfte som i det förflutna var reserverat enbart för personer med avsevärd utbildning och social ställning.

Ni har väntat på detta – ni har insisterat och tagit er framåt genom andra Jordeliv, andra tidsperioder, tills ni kom fram till denna stund, kära ni!

Ni har inte kommit hit förgäves, inte heller kommer ni att transformeras där ni befinner er, för att enbart återgå till detsamma och till yttre bekvämlighet.

Ego-hjärnan kanske får panik, men vi kan se formen hos era Själar, och de är lika bemäktigade, som fyllda av Ljus, som fyllda av resurser, genialiska och inspirerade, som vi någonsin har sett dem.

Vi har känt er under en mycket lång ”tid”, fastän vi inte ser på Tiden såsom ni gör.

Därför, kära ni, var vid gott mod. De svar och den riktning som ni efterfrågar är nu på väg till er, i och med att ni dagligen av ert Team ber om att få all den visdom som ni behöver för att framskrida.

Och när ni välsignar era nuvarande omständigheter för allting som de ger er – så släpper ni på det sättet taget om dem!

Ni kan inte ”fastna” i dem, för i det ögonblick som ni säger tack, så får ni allt vad ni någonsin var menade att få utav dem – den visdom, den förnyelse, den omdaning hos den Ljusvarelse som ni alltid har varit, förutom nu, i en mänsklig kropp.

Namaste, Ljusbärare och sam-Skapare! Den Nya Jordens Gudar och Gudinnor!

När vi säger att ni aldrig är ensamma – så vet vi att ni inte riktigt kan föreställa er de miljarder Änglar som just nu omger er, som sjunger toner av frekvenser för att lyfta upp er där ni inte bara återskapar era egna liv, utan även hela planeten, sedan galaxen och Universum.

Och så är det faktiskt.

Javisst, vi finns tillsammans med er, ständigt.

 

Copyright 2018, Caroline Oceana Ryan

If you repost, please maintain the integrity of this information by reprinting it exactly as you find it here, and including the link to the original post. Thank you.

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

You may also like...