Master Thoth via Christine Meleriessee Hayden , 24 juni

th-1

 

Walking Terra Christa ~ Christine Meleriessee Hayden ~ MASTER THOTH ~ VANDRA GENOM LIVETS MAGI

Ett Uppstignings Mästerskaps meddelande från MASTER THOTH överfört av Rev. Christine Meleriessee för att hjälpa individer att förstå de faktorer som är involverade i åtkomsten av Gudomliga Kompensation ( gåvor, välsignelser, etc ).

JAG ÄR Master Thoth; Jag är här i detta ögonblick för att dela med mig av några mycket viktiga inslag om hur våra liv förändras i den fysiska kroppen, när en individ har möjlighet att till fullo förverkliga sitt högre medvetande.

För att ta emot de fördelar, som finns tillgängliga inom Guds medvetandet, måste varje person låta denna energi bli ett med sig själv. Detta skapar då element, som är mycket flytande och synkrona, ”att vara i rätt ögonblick i rätt tid ”. En annan term kan vara ”Vandra genom Livets Magi”.

Har ni någonsin haft en upplevelse där allt ni tänkte skapades på ett positivt sätt och därefter skapades i er upplevelse på den fysiska nivån?

Jag hoppas det. Detta händer inte bara av en slump. Det fungerar inom Universums Lagar för den fysiska existensen.

Lagarna representerar viktiga steg-för-steg överväganden som är viktiga för en individ att behärska i sitt liv. De skapas av Ljuskällans Kärna, så att människor skall fysiskt kunna se vad de skapar från sitt Högre Väsen. Det som händer inom denna regel är att om en person inte tillåter sitt Gudsmedvetande att vara en del av sin verklighet, då agerar och reagerar de genom det Mental Sinnet och inte det Andliga Sinnet.

Vad som hänt genom tiderna på denna jord är att varje person har inkarnerat minst 2-300 gånger och i många fall, mer än flera hundra år. Så när en själ har glömt att han eller hon är en del av ett högre syfte, kommer upplevelsen av livet från de lägre krafterna och inte från de högre. Detta skapar Karmalagen som själen måste arbeta sig igenom gång på gång tills slutligen det fysiska jaget vaknar till möjligheten av evigt liv.

Nu kan en själ ha uppnått förmågan att förverkliga sin själs syfte i små steg, men har kanske inte tillgång till förmågan att gå igenom dörren för att låta det Högre Jaget att ha mer kontroll inom den fysiska existensen. Detta händer inte förrän en person vaknar till sin egen inre sanning ”insikten att de är en Ljusets Ande, ett Guds barn eller en Uppväckt Ängel”. Det spelar ingen roll vad begreppet betyder för personen. Den viktigaste punkten är att den enskilde individen inom sitt väckta medvetande börjar inse att de har ett syfte med sitt liv och kan vara i total kontroll över alla omständigheter, som händer dem.

Detta är ett ganska stort steg för mänskligheten att förverkliga denna insikt.

Tills en själ vaknar till sin Mästerskaps Stig inser de inte den potential, som de har inom sig för att skapa de insikter för att åstadkomma förbättringar av sina erfarenheter. Detsamma gäller för någon som inser att de upplever ”otur”, men ändå vet vi alla att tur inte spelar någon roll i livets spel på jorden. Det handlar verkligen om vad ni tror om att er verklighet är, hur man ändrar denna verklighet och därefter uppträder det efterföljande resultatet.

Det är i processen av den sjätte Lagen av Kompensation, som en person kan börja inse att de blir välsignade av vad de har tänkt och gör. Om en individ får motsatt resultat, kan de inte förstå varför de upplever stor smärta och kamp. Det är när en person förstår hur karma fungerar, utnyttjar lagen om vibrationer och handling, som de kan förändra sina tankar inom sitt undermedvetna sinne; därigenom kommer slutresultatet som en gåva eller välsignelse.

När en initierad inser potentialen i att Skapa Sin Egen Verklighet, inser de också välsignelsen av hur energin skapas i deras egen livssituation. Det är en vacker syn att se hur det hela spelas upp i det stora hela, inom ens medvetande till en fysisk verklighet.

För att en initierad eller Mästerskaps studerande, ska förverkliga sin potential för att skapa bättre livserfarenheter, måste de inse när de visar upp sina lägre delar. Detta kräver stor omsorg, för en person måste vara mycket medveten och insiktsfull om den verklighet de själva lever i.

För att gå igenom dörren där livet blir mycket synkront, måste en individ ta itu med sitt liv ur perspektiv av sina beslut, vanor, övertygelser, värderingar, känslor, psykologisk programmering och regler, beteenden och handlingar. Alla dessa faktorer är avgörande för att förstå och ta itu med individens livserfarenhet ur det Högre Sinnet och inte det Lägre Sinnet. Det kan ta lite tid för att kunna förstå när de lägre tankarna och känslorna tar företräde i varje given situation. Eftersom individen måste initiera och använda verktyg för att hjälpa sig själv genom att ändra sin inställning till en mer positiv och ett högre inslag av medvetenhet.

I denna process måste en individ gå tillbaka till lagarna om Enhet, Vibration, Handling, Korrespondens samt Orsak och verkan för att se var det fortfarande kan vara frågor, som inte stiger in i de högre vibrationernas tankar och känslor. Det är också mycket viktigt att inom ett personliga medvetande inse, hur tankarna skapar tankeprocesser för att antändas i omvärlden.

När en individ upplever möjligheten att gå igenom en upplevelse, som tidigare inte hedrades i Lagen om Kompensation, när det inträffar ett ögonblick av uppriktig insikt om hur långt individen har kommit. Det är viktigt att förstå och se hur dessa erfarenheter kommer till uttryck i omvärlden.

Den andra sidan av denna förståelse skulle vara att ha insikten att när en välsignelse uppkommer, då kan man faktiskt kliva in i förundran av Lagen av Kompensation. Det kan vara i en konversation, ta emot en speciell gåva såsom en parkeringsplats i ett överfullt köpcentrum. Det kan vara en enkel kreativ process som inträffar.

Det är viktigt att inse den potential, som ni har som människa och själ, att ändra era omständigheter vid varje given tidpunkt. Den viktiga tanken skulle vara hur ofta ni kan göra det. När ni inser att det händer ganska ofta hjälper det er att omfamna det arbete ni har gjort, eftersom universum stödjer er i er strävan.

Som jag tidigare sa, det handlar om er medvetenhet i varje given situation. Ni måste veta vem ni är, vad ni gör och varför ni upplever detta ögonblick i tiden. Det kan vara den bästa välsignelsen av alla.

Att lära sig mer om vem ni blir och sedan se slutresultatet kan vara en mycket berikande och kraftfull upplevelse.

I Kärlekens Välsignelser,

Jag Är Master Thoth

 

Walking Terra Christa kommer att vara värd för sin månatliga undervisning av de universella lagarna med master Thoth på lördag 25 jun 2016 (Audio MP3 tillgänglig). Det andra segmentet av klassen kommer att föras fram av Elohim Masters där de tar oss igenom de Brådskande Stegen att verkligen föra fram Lagen om Kompensation. För att gå med i denna klass, klicka här.

 

© 2016 The Walking Terra Christa Academy of New Earth Mastery.

WalkingTerraChrista.com av Rev. Christine Meleriessee Hayden och Rev. J. Michael Hayden (Ara).

Du gillar kanske också...