Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 25 december 2020

 

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

den 25 december 2020

Kära Ni!

Ni är troligtvis inte längre bekväma med att vara källan för andras skämt eller upphovsmannen till att bagatellisera andras betydelse. Ni står i färd med att upptäcka en inre röst som ofta hindrar er mitt i ett uttalande eller en mening. En röst som ogiltigförklarar vad ni en gång tänkte eller sade. För ni börjar ta ledning med hjärtat i stället för sociala normer.

Kanhända det fanns en tid när ni gjorde er lustiga över en viss person eller handling. Men att nu göra det ger er inte samma känsla av erövring. Det gör er bara nedstämd. För ni är en annorlunda varelse med ett annat fokus och viktigast för detta ämne, med annorlunda behov.

Era behov före er övergång och denna decembers energier var ofta att vara bättre än andra. Och för att projicera denna olikhet behövde ni göra er lustiga över deras misstag, deras varande. Ni behövde tala ner till dem och om dem.

Ni håller på upptäcker att när ni gör det så ger det er inte samma kick, samma känsla av tillfredsställelse. När ni gör så får det er i stället att känna er annorlunda, en skillnad som ni börjar utforska. Vissa av er kommer att uppvisa dessa obehagliga känslor fysiskt. Andra av er kommer helt enkelt att tappa er gnista, er känsla av lekfullhet. För i det förflutna var det kul att ”ha övertaget över någon”, men det är det inte längre.

Ni är en annorlunda varelse. Det spelar ingen roll om era tidigare måltavlor har förändrats. För ni känner er illa till mods fastän de inte har gjort det. Ni uttrycker färre negativa, sårande kommentarer, för ni vill inte längre leva i den världen.

Det kommer inte att ske på några få minuter eller ens på några dagar. I stället skiftar ni dagligen i den riktningen. Ni kan fortfarande gilla att reta någon – tills ni inte gör det. Vi informerar er bara om att den nya ni kommer att ha annorlunda känslor och ageranden – utifrån hjärtat i stället för sinnet.

Konversationer kommer troligtvis att vara förvirrande ett tag, för den ena av er kommer att tala utifrån hjärtat och den andra utifrån sitt sinne. Och kanske de av er som talar från hjärtat blir sårade tills ni bygger upp er styrka i det området. Liknande som att bygga upp er fysiska kropp på ett gym, så kommer era hjärtinstinkter att bli starkare ju mer ni använder dem.

Ni kommer att märka att ni har ett mindre behov av att retas, att låtsas att något är, som inte är det, att sprida ”små vita lögner” för att försöka vara bättre än någon annan.

I 3D var ’bättre än någon annan’ ett nyckelelement för överlevnad. Bortom 3D är nyckeln att följa ert hjärta. Ni kommer att upptäcka intressen och människor som talar till ert hjärta oberoende av den stil som sådana intressen eller människor kan ha i det större samhället. Det kommer inte längre att spela någon roll ifall ni är bäst på något. Intresse, inte dominans är den nya som är ni. Något som ni kommer att erfara under hela 2021.

Ni håller på bygger upp er struktur på den grund för 2020 som ni skapade – en struktur som är rätt för er och ingen annan. Ni befinner er bortom att leva för andra, i vilken form det än gäller.

Det betyder inte att ni kommer att vara isolerade, för det motsatta gäller. I och med att ni utvecklar och utforskar flera intressen, så får ni kontakt med större och större grupper av likasinnade människor. Skillnaden mellan att göra så i 3D och dimensioner som är bortom, är att ni förenar er med andra som har liknande hjärtan och sinnen.

Ni kommer att ha föga behov av att tävla, att glänsa över, att vara bättre än någon. För era nya interaktioner blir som ett jättestort pussel där bitarna enkelt och utan möda passar ihop. Ni kanske önskar utforska ett område av pusslet ett tag och sedan gå vidare till ett annat, bara för att återvända till det första området – eller inte. Och i och med att ni gör det så minskar det inte era interaktioner eller er kärlek.

Detta är en ny värld som domineras av hjärtat i stället för av sinnet. Era intressen kommer att vara hjärtbaserade i stället för styrda av sinnet. De eliminerar behovet av tävlan, girighet eller självkompenserande.

I stället för en hög byggnad med ’att ha eller inte ha’, baserade på girighet och ’bättre än’, vilket gällde i 3D-samhället, så är er nya värld ett platt pussel där varje pusselbit är lika viktig och underbar. Så är det. Amen.

 

 

Översättning: Aslög

 

 

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc. But PLEASE maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

You may also like...