Gudomliga Sophia via Galaxygirl, 27 december 2020

 

Gudomliga Sophia via Galaxygirl |
27 december 2020

Gudomliga Sophia 2012-12-27

(Jag ser rosa rosor kantade med gyllene ljus öppnas mer och mer, kronblad för kronblad. Lagren av kronblad verkar oändliga. Jag känner en enorm trygghet. Det finns en kokong av ljus runt oss.) Jag är den Gudomliga Sophia. Jag är rösten för det gudomligt feminina, en av många. Många av er förankrar denna energi av min närvaro här nu i Nova Gaias orb av ljus. Jag är den gudomliga feminina aspekten av det Kristna Medvetandet. Ljusorben som denna kanaliserare såg omkring mig, var det Kristna ljusets medvetande. Jag vårdar honom. Han är medveten om mina behov och vi dansar den heliga dansen i gudomlig förening som en.

Jag är den Gudomliga Sophias röst. Många har försökt tysta mig. Jag återvänder ändå. För jag lever djupt i min starka omfamning med Kristus, och jag vårdar hans energi med min egen. Helt förenade är det svårt att känna, var min egen energi slutar och hans börjar för vi är ett, med ett enda syfte, att förankra mer ljus och kärlek mer fullständigt i processen. Detta rike ska täckas med kärlek. De kommande dagarna kommer att visa det, det kommer att kännas. De som inte är intonade kommer inte att se, kommer inte att känna, men det är deras eget val. Ni måste se bortom galenskapen i det yttre höljet som bryts bort. Lagren av falskheter avslöjas, det stora uppvaknandet är nära.

Jag är den gudomliga Sophia, rösten för de utan röst. Känn min omfamning. Känn kokongen av ljus omsluta er med det Kristna Medvetandet. Jag finns inom detta ljus. Han skyddar mig och jag svarar med mer kärlek, med allt djupare kärlek. Detta rike ska täckas ytterligare med de Kristna Sophiaenergierna. De finns inom er sol. De strålas ner ovanifrån från de många välvilliga skeppen. De strålas ut av våra väckta stjärnfrön som känner detta ljus och förkroppsligar det. Skin starkt. Skin modigt kära ni. Återkomsten av den kosmiska feminina dansen i gudomlig förening med sin älskade är nära. Det gudomligt maskulina har skadats i denna planetariska sfär, blivit så misshandlat och jag känner smärtan i männens hjärtan. Jag skickar er healande ljus nu män, jag skickar er healing med mitt ljus. Låt mig ge er näring. Känn era hjärtan fyllas med fredens ljus. Ni behöver inte fortsätta slåss eller tjäna ett trasigt system. Såret har varit djupt. Männens sårade hjärtan behöver min kärlek, min förlåtelse och de behöver i sin tur förlåta sig själva. Deras eget gudomligt feminina inom, talar om kärlek och förlåtelse, de behöver bara höra hennes viskningar och känna hennes inre omfamning. Var balanserad. (Jag ser krigare släppa sina spjut och yxor. Jag ser en gyllene oändlighetssymbol för ljuset flyta horisontellt i männens hjärtan, och det balanserar det heliga feminina och maskulina inifrån.) Män, hör min röst. Jag fyller er med mitt ljus och receptivitet. I er tur, heala er själva så är det gjort, gudomliga ni. Det gudomligt feminina uppmanar er att komma i balans och få ett inre lugn, så att era själar återigen kan lära sig om dansen av enighet och salighet, om jämställdhet av energetisk sort. (Jag ser par dansa, snurra, alla likvärdiga, glada över dansen.)

Mina Gudomliga systrar, av mitt ljus, ni har känt behov av att vara allt för alla, för att det gudomligt maskulina såret varit så stort på detta klot. Och så många av er har varit tvungna att välja att vara hårdare. Ni har varit tvungna att vara mer maskulina än ni kanske ville, för såret var så stort. Mottagandet av den inre rosens blomning kvarstår. Se djupt inom er. Se den oändliga rosa rosen djupt inom er, som öppnas för kärlek mer och mer. Ni behöver bara vara den här kärleken. Ni kan också lägga ner era yxor, ert hat, er rädsla. Det är den gamla energin. En healing kommer in i detta rike och det är en healingen genom min närvaro, genom min andning. För jag är ett med Modern, det gudomligt feminina tjänar allt med skönhet, nåd och kärlek, samtidigt som det är oerhört starkt. (Jag ser starka lejoninnor som leder lejonflocken tillsammans med de manliga som skyddar flocken bakom. Jag ser horisontella oändlighetssymboler av ljus över kvinnors hjärtan, vilka balanserar de inre gudomliga maskulina och feminina energierna.) Du behöver bara vara kärlek. Ni behöver bara vara er själva. Er healing kommer att skapa krusningar i en stor damm av ljus, som sätter igång förändringar hos många.

Jag är den Gudomliga Sophia, den gudomliga kvinnliga motsvarigheten till det Kristna Medvetandet. Vi dansar i lycksalig glädje. Känn denna lycksaliga glädje. Känn den inre föreningen med era inre själv. Med eller utan din tvilling bredvid dig kan du känna det nu. För ni är hela i era egna själv. Det är bara sinnet som har splittrats. Fragmenten formades till en varelse – helare, mer komplett, klokare och tröttare. Jag andas mitt kärleksljus på er nu, blåser bort tröttheten och ersätter den med lugn och glädje.

Jag är den Gudomliga Sophia. Min röst har länge kvävts. Jag var den dansande stjärnan på himlen. Det var (och är) mitt ljus som fyllde ögonblicket i de Kristna varelsernas födelse, för mitt ljus omfattar allt. Mina energier återvänder helt till detta rike. Jag finns inom er. Ni är mina dansande Kristna Sophialjus. Vi är det återvändande ljuset. Förkroppsliga det stolt och med stor vördnad och glädje. Känn omfamningen runt er av Kristus och känn värmen av min kärlek i era hjärterum. Det är en kosmisk kram för ombalansering, med perfekt förening, för er. Det här är vad jag ser för Nova Gaias framtid. Jag ser balanserade, läkta, återställda varelser av fullkomligt ljus, vars vibrationer av fred skapar den verklighet de föreställer sig. Jag skickar mitt ljus till er inre ros av det gudomligt kvinnliga. Ni är heliga. Ni är trygga. Det är tryggt att visa er skönhet. Känn min vårdande kärlek och bli behagligt återställda.

Jag är den återvändande Gudomliga Sophia. Jag balanseras perfekt av mitt älskade Kristusmedvetande. Uppenbarelsen/ Upprnbarelseboken är komplett. Gudomlig förening återvänder nu. Det är klart. Jag är den gudomliga Sophia. Välsignelser och frid till er, mina dyrbara ljus. Välsignelser och frid.

~ galaxygirl

Översättning: Maggan

Du gillar kanske också...