Moder Maria via Pamela Kribbe, 27 april 2019

Moder Maria via Pamela Kribbe

27 april 2019

Kära vackra människor.

Jag är Maria som var Jesus moder på Jorden. Jag hälsar er alla från Hemmets kärlek och värme. Låt Hemmets energi omfamna er och välkomna er; låt den flöda hela vägen genom er kropp. Känn Hemmets mjuka varma energi. Slappna av helt och hållet, ni behöver inte göra någonting här, uträtta någonting, bara var och ta emot.

Innan ni startade just denna resa till landet Portugal fanns det en tid när ni kände: ”Ja, jag vill göra det här”. Ni kanske inte visste precis varför, eller vad som attraherade er, men ni kände ett ögonblicks glädje, av underkastelse, ett ögonblick när ni bestämde er för att ta steget.

Nu är ni här och ni söker kontakt med Moder Jord på denna plats. Ni har kommit hit för att ge något av er själva, att dela en bit av er energi, och för att ta emot något i gengäld, även om ni inte vet exakt vad det är. Ni kan inte ofta med ert sinne förstå betydelsen eller resultatet av något ni gör utifrån inspiration, utifrån en känsla av glädje.

Låt nu energin få form från vad er själ vill under denna resa. Låt den bubbla upp från Jorden. Låt Jordens hjärta röra er, mata er och ge er det ni behöver. Ni är rotade på Jorden och vart än ni går eller står på denna planet har ni en förbindelse till henne.

Olika platser på denna planet har olika energier. Varför är ni här nu, var är vi? Låt Jorden tala om det. Känn hennes mjuka närande energi som en moder som ordlöst vet vad som behövs. Känn er själva stöttade av hennes energi och släpp överflödigt tänkande om vad ni måste göra eller vad ni tror att ni behöver.

Jorden, er moder, vet vad som är bra för er och vad ni behöver. Lita på henne och släpp allt motstånd. Föreställ er att er kropps alla celler är fullt öppna att ta in vad som är bra för dem, vad som när och förnyar dem.

Ni har kommit hit på aftonen av ett nytt år. Släpp energierna av det föregående gångna året, skölj bort dem från er. Det var bra som det var; ni har gått genom mycket och levt genom det. Ni har observerat smärta inom er själva och, hos många av er, har gamla lager dykt upp och blivit synliga.

Ibland har de känts råa, som sår som ännu inte läkts. Föreställ er att ni nu lindrar dessa sår med öm kärlek. Låt Jordens energi, och det kommande Nya Årets energi, ömt täcka dessa sår och läka dem.

Ni lever i en tid av förändring, vilket, förstås, alltid är en del av livet – alltid. Men nu sker något i det kollektiva medvetandet för alla människor på Jorden. Ett medvetande genom vilket så många människor önskar samma sak, så att en våg närmar sig.

Det finns nu många människor på Jorden som vaknar upp, som djupt känner sina själars kallelse. Vissa vet inte varför de känner detta, de kan inte sätta ord på det, medan andra har en mer medveten kunskap om det. Detta slås samman och skapar en kombinerad våg av energi som lyfter upp er och vill ta er till en ny tid och en ny Jord.

Denna sammanslagning av energi blir starkare då ni för era energier mer samman. Varje individ är en kanal för denna nya energi, det nya medvetandet som vill slå rot på Jorden. Föreställ er att ni står på enorm våg av lysande vatten, belyst av solljus. Vattnet gnistrar i guld och pastellfärger. I denna våg finns en enormt kraftfull ström, och er enda trygghet är att följa med denna våg av förändring. Inte att simma mot strömmen, utan att ha tillit och följa med den.

Föreställ er för ett ögonblick att ni slappnar av, i total underkastelse, och att vattnet i denna våg penetrerar alla era celler utan att ni vet vart det för er. Ju mer ni litar på och underkastar er förändringen, ju lättare och enklare känns den. Hur gör ni detta? Hur lär ni er tillit och underkastelse? Det är frågan för många av er, för det är just under denna tid som många människor är trötta, då många vissheter faller bort, speciellt när materiella strukturer kollapsar: arbeten, hem, allt som har med pengar att göra.

Också vad gäller relationer försvinner många yttre vissheter. Det kan orsaka stor förvirring, som om marken under era fötter rämnar. Många människor har en känsla av att de drunknar i denna våg av förändring och de förlorar det större perspektivet om vart detta för dem.

I den övergångsprocess ni befinner er i på Jorden finns en underström av stor ängslan, panik, osäkerhet, tvivel, ensamhet och nedstämdhet, och ni känner ibland denna underström. När ni befinner er bland människor kan sådan energi svepa in och överväldiga er.

Ni vistas, i denna tid, i två världar. Ni, som medvetet tar steg mot en ny värld, ett nytt medvetande buret av hjärtat, är de som jag vänder mig till här. Ni vill följa med denna ström av lysande, gyllene energi, men känner er samtidigt dragna till ett träsk av gamla energier som kan kännas kaotiska.

Hur håller ni er själva upprätt i dessa rörliga energifält? Nyckeln är att ta ett steg bakåt och sedan två framåt. Om ni känner att ni dras in i den gamla energin av rädsla, tvivel, misstro eller självkritik, ta ett steg tillbaka. Var medvetna om att ni dras in och att det inte är ni. Ta ett steg tillbaka till ert gyllene center, Hemmets energi, och minns vem ni är. Ni behöver inte längre hänga med bara för att bli uppslukad av den gamla energin; ni är redo för den nya tiden.

Jag talar till er på det här sättet därför att ni är redo att vara en medborgare på den nya Jorden. Speciellt vad gäller relationer, till exempel, kan det vara frestande att hålla kvar en fot i den gamla världen, därför att ni känner stark kontakt med vissa människor och vill ta dem med på er resa.

Det kan inte ske, därför att var och en skapar och väljer sin egen väg. Det är något ni inte kan ta över från någon annan, ni kan inte tvinga dem att förändras. Det är ett säkert tecken på kärlek när ni släpper taget och står på denna nya Jord med era egna fötter.

Ni överger dem inte, ni finns fortfarande här men är del av en annan verklighet. Så snart de är mogna och redo att ta emot denna verklighet kommer den att skapa en ny förbindelse åt dem. Ni kan inte längre hålla er kvar i relationer som domineras av beroende, rädsla eller kamp. Detta gäller alla områden: partnerskap, vänskap och affärsrelationer.

Ni kan vara en del av två världar bara under en tid: vid någon punkt bryter ni er fri. Därför, våga säga adjö till människor eller situationer som drar er tillbaka till det gamla. Inse, djupt inom er, att ni gör er själva och andra en tjänst genom att göra det, för ni kommer att leva starkare i det nya, och ni blir ett exempel på det för dem.

Jag ber er tänka på någon i denna tid av ert liv, någon ni har en relation med och känner att en gammal energi spelas ut mellan er. Inslag av makt och beroende, kamp eller ängslan spelar en roll. Våga vara ärliga och autentiska här.

Föreställ er att denna person står framför er och se om ni upptäcker en eller flera energitrådar mellan er. Se om det finns en tråd som inte är så stark i färg, eller som inte känns fri och flödande. Fråga er själva, ”Varför håller jag i denna tråd, varför känner jag att jag måste, eller vill. Se på det ärligt och öppet utan dömande och knyt upp och ta bort denna tråd.

Inse att borttagandet är en kärlekshandling, för allt liv är avsett att stråla ut från dess eget center, oberoende och fritt – det är kärlek. Det är bara när ni är oberoende och fria som ni verkligen kan knyta an till någon annan person och känna er lyckliga och överraskade i en relation. Så länge som ni behöver någon annan att fylla ett tomrum och känna er hela, finns det ett mönster av förväntan. Ni är inte fria och ni låter inte den andra personen vara fri.

I den nya tiden lever ni i frihet. Ni är hela i er själva, känn det ett ögonblick. Hur känns det när auran omkring er är fylld med er egen energi, när ni kan koppla av och vara i frid inom er? När ni kan känna denna frid är ni anslutna till ert djupaste gudomliga Själv, er själ.

Föreställ er att er själ är närvarande i detta utrymme som en strålande sol, en sfär av ljus som finns precis ovanför ert huvud. Känn hur er själs ljus strålar omkring er, omfamnar er kärleksfullt och tränger in i alla celler i er kropp. Känn hur lycklig er själ är när den kan värma er. Hur vacker er själ tycker att ni är, precis som ni är – perfekt. Hon är stolt över er. I hennes närvaro är hela ni värdiga.

Låt er själs ljus, er gudomliga kärna, flöda in i ert hjärta och hela vägen ned i er buk. Känn vilken outtömlig energikälla det är. Om ni träder in i världen från denna anslutning möter ni andra människor med förundran, intresse och glädje. Ni har inget behov av någon annan att uppfylla er. Föreställ er att vi gör detta här och nu. Från sammangåendet med er gudomliga kärna, er själ, står vi här i denna cirkel av människor och strålar ljus. Ni förväntar er ingenting, ni behöver ingenting; ni bara ”är den ni är” och håller inte tillbaka något. Ni låter er essens stråla fullt ut.

Se vad som händer i cirkelns mitt – ett ljus framträder, en gemensam skapelse. Alla är fria och ändå kommer något fram som är större än summan av de individuella delarna. Det finns något mer storslaget och enormt. Jag ber er känna vad som kommer fram ur denna gemensamma skapelse, från denna sammanslagna energi som vill komma till er. Se på det i full frihet, var öppna mot varandra.

Bakom varje mänsklig varelse döljer sig en oändlig källa av ljus och kärlek, och det är glädjen i relationer. Det är åtagandet av gemensamma äventyr, ni slutar aldrig leta eller uppleva. Varje mänsklig varelse är ett under i sig självt. Låt oss fira det.

Jag hälsar er alla från Hemmet, och jag vill påminna er om er skönhet och ert värde.

© Pamela Kribbe

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...