Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 28 juni, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

28 juni, 2018

 

Kära Ni!

Många av er bekymrar er fortfarande över att mänskligheten befinner sig i en nedåtgående spiral. Att en förstörelse, så som skedde i Atlantis, på nytt är på gång.

Det är det motsatta som gäller.

Kanhända kunde det hjälpa er att bättre förstå ifall ni kunde observera på ett långt avstånd, såsom vi i Universum gör, för ni befinner er alltför nära mönstret i Jordens nya väv för att kunna se bilderna.

Många av er påstår att det bara är ytterligare en morot som ska uppmuntra er till att fortsätta denna skenbart oändliga resa av självupptäckt. För era drömmar stannar kvar i det grumliga tillståndet av ’kanske en vacker dag’, i stället för att dyka upp, så som vi har förutsagt, med lätthet och utan möda. Ett sådant skapande utan möda ska fortfarande komma.

Ni befinner er i vilostadiet, ni anpassar er till de senaste veckornas energier och ni förbereder er för de kommande energierna som kommer att bli mer dramatiska än de flesta.

För ni har gjort en övergång bortom att enbart anpassa energierna till att skapa er nya varelse.

För dem som följer efter, kommer ni att använda de kommande energierna, så som ni en gång i tiden gjorde, till att skapa deras nya varelser för att initiera den process för själv-kärlek som ni nu på djupet är inbegripna i. För fastän ni kanske oroar er över ert behov av att vila inför nästa energiutbrott, så gör ni det utan att frukta att ni har gjort något fel eller att ni aldrig kommer att göra er övergång.

Utan att peka ut ett exakt datum, så håller ni antagligen på att slappna av in i er nya varelse – inte genom att ropa och skrika av glädje, utan i stället genom att utforska behovet att ignorera alla borden och måsten. Vilket antagligen inte förfaller vara något jättestort steg, utan är ett av de största sprången som ni fram tills idag har fullföljt.

Era första försök att göra övergången var att rensa ut de bitar som höll er kvar i 3D trots era bästa ansträngningar att ta er bortom 3D. Ert andra var att lära er att älska er själv. Och ert tredje är att följa era behov i stället för dem som ni en gång i tiden trodde var viktigare än ni själv.

Ert nästa, och kanske mest dramatiska steg fram tills idag, blir att införliva er självkärlek till ert självständiga väsen. Att utan att ifrågasätta veta vilka ni är och vart ni härnäst vill ta vägen. Det är den biten som ni under denna viloperiod förbereder er för. För enbart genom att älska er själv utan att agera på denna vetskap, är i själva verket inget annorlunda än många av de själv-hjälp-kurser som ni deltog i när ni var i 3D. Ingen kan lära er hur ni ska vara den ni är.

Men denna självkännedom kvarstår som skrämmande för många i 5D, för ni vill att någon ska tala om för er att ni har rätt – vilket säkerställer att andra har fel. En inställning som ni är väldigt bekant med, men som inte längre trollbinder er så som den en gång i tiden gjorde.

Er längtan efter att vara speciell är ett 3D-behov. Er önskan att vara annorlunda är en knuff till 5D. Men ni fortsätter bli uppmärksammade av andra för er unika karaktär. Något som ni lärde er i 3D såsom en förutsättning för att göra anspråk på er själv.

Det nästkommande skiftet är exakt det motsatta än det som är bekant för er, för ingen annan än ni själv kommer att hylla er unika karaktär. Ni är nu en självständig entitet som tar beslutet om när och var ni ska vara. Något som förefaller vara enkelt, men som är en uppgift som ni kan finna lika svår som att lära er älska er själv. Det är inte för att skrämma er, utan i stället för att informera er varför ni under några dagar framöver kan behöva vila.

För ni står i färd med att få förklara er själv för alla som försöker placera er i en specifik nisch. Ni kommer inte att vara elak i era förklaringar, utan i stället kommer ni att märka att det är svårt att förstå varför någon skulle behöva pusha er i någon riktning. Ni kommer att bli mer självständig än vad ni någonsin har varit medan ni under någon livstid har vistats på Jorden. Samtidigt kommer ni att upptäcka att det är nästintill irriterande att andra vill följa efter er, för ni kommer inte att kräva lydnad av någon – i slutänden. Under de första dagarna i den nya fasen undrar ni varför ingen verkar intressera sig för de aktiviteter ni finner fängslande. Men ert behov att slänga av era ”jag med” -handlingar fördjupas när ni noggrant börjar granska denna nästa fas.

Att älska er själv och att agera på denna självkärlek är två olika faser. Fastän dessa två faser inte är så klart definierade som de verkar vara.

För till att börja med kommer ni att förklara er själv oberoende och sedan känner ni er obekväm, ensam eller till och med arg över att ni har gjort så. Precis vad som gällde när ni tog era första baby-steg till självkärlek och fortsatte med flera av era 3D-måsten fastän ni inte gillade att göra det.

Den här nästa fasen kommer att vara som om ni hade stängt dörren till dessa 3D-borden och ni undrar varför någon ifrågasätter att ni gör så. Som om ni var ovetande om ert handlande – inte utifrån ert perspektiv, utan utifrån andras. Ni kommer att märka att de flesta andra är tråkiga, tröga eller bara inte värda er tid – fastän ni blir något ensam i och med att ni gör så. Ett dilemma som ni förbereder er för och som ni inom några dagar övervinner, efter att ha försäkrat er självkännedom.

Låt er inte skrämmas av er nya försäkran, fastän ni kanske chockerar alla i er omgivning. Ni agerade lite på ett liknande sätt när ni förflyttade in i självkärlek. Skillnaden är att ni inte kommer att känna er skyldig under denna följande fas. I sanning kommer ni att märka att det är svårt att förstå varför ert behov av att vara er själv är störande för någon. För ni har tagit er, eller håller på att ta er bortom att göra andra till lags för att behaga er själv, oberoende av 3D-konsekvenserna.

Ni utvecklas snabbare än vad ni nu föreställer er, genom att skapa er nya väv av er själv – ett stycke av den nya väven av Universell kärlek. En väv som dagligen växer exponentiellt i och med att allt fler övergår till 5D och bortom.

Ni hjälpte till med att skapa ramen på denna väv när ni påbörjade er övergång, vilket gäller för alla som nu påbörjar, eller som är mitt uppe i sin övergång. Därför måste ni låta er själv vila, så att era nya färggranna bilder starkt kan lysa för andra att se och utvidgas ifrån. Så är det. Amen.

 

 

LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2019, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättning: Aslög

 

 

Du gillar kanske också...