Brendas Blogg via Brenda Hoffman 29 juni, 2018

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

29 juni, 2018

Kära Ni!

Ni är fullt upptagna med att anpassa er till nya emotioner, fysiska skiften och intellektuella AHA-upplevelser. Alltigenom denna fas kommer ni sannolikt att känna er som en emotionell jo-jo.

Fastän ni fysiskt, emotionellt och intellektuellt är fullt kapabla till att integrera dessa bitar till en ny helhet, så kommer ni tidvis att känna er extremt överbelastade. För ni håller inte bara på att skifta hela er varelse; de som är av 3D håller på att skapa ett kaos som kan förefalla överväldigande.

Våra tidigare meddelanden indikerade att de som önskar stanna kvar i 3D, skulle bli ännu mer orubbliga i sitt uppvisande av emotioner och handlingar – medan de som börjar skifta och de av er som befinner er i framkanten skulle komma att undgå 3D-kontrollen. Detta är en tid för 3D-världens destruktion. Den fas som följer, som börjar efter förmörkelserna i juli 2018, är en som handlar om återuppbyggandet av 5D.

När detta återuppbyggande börjar, så kommer ni ofta att känna som om det vore hopplöst, som om de med avsikter av 5D och bortom, aldrig kommer att bli starkare än alla som stadigt har innästlat sig i 3D. Men dag för dag börjar ni inom timmar se framstegen, istället för under flera år eller årtionden. För stora grupper och samhällen kommer att vända ryggen till, så att säga, till 3D-kontrollen. Att tvinga alla med 3D-kontroll att dramatiskt slåss tillbaka tills deras kamp verkar vara en parodi eller komedi om livet i och med att världen flyttar till kärlek och glädje.

Fastän något sådant inte verkar vara möjligt så kommer det att ske.

Så låt oss vända oss till era skiften som ska ske under era närmaste dagar som kommer. Era emotioner, och också era kroppar, kommer att få uppleva starka omslag. Inte för att bestraffa er, utan i stället har de skapats av er för att ni ska avgöra vilka ni är.

Vilket alltid har gällt för jordborna – fastän ni håller på att utvecklas, så fortsätter ni vara en jordbo – ni kommer att märka att det är svårt att göra ett val utan att få uppleva det på något sätt. Så era emotionella, intellektuella och fysiska omslag under de kommande dagarna hjälper er att välja er själva.

Ni märker att ni själva vet att ni har gillat det ena men inte det andra. Det beror på att ni står i färd med att på nytt bygga upp ert själv.

Föreställ er att de nästkommande dagarna är skillnaden mellan att bygga en enkel lerhydda, vilket gällde i er 3D-värld, eller att skapa ett hem av extrem personlig skönhet och bekvämlighet. För hyddan skyddade er från väder-elementen men tillfredsställde inte ert inre behov av skönhet och själv-omsorg.

Ni håller på skapar er själva på nytt och gör så inte utav rädsla såsom ni i eoner har gjort, utan utav glädje och lust – era nya komponenter av skapande.

Er fråga under de kommande dagarna är: ”Vem är jag?” När ni väl har bestämt det, så kommer ni att expandera er energi för att hjälpa dem som på nytt håller på att konfigurera strukturer.

Något som ständigt har gällt är att ni utgör nyckelkomponenten för att skapa något som är perfekt för er. Då och först då, kommer ni att expandera energierna för att skapa för massorna – antingen fysiskt eller genom att dela energi.

Före denna övergång var massorna inte mer betydelsefulla än individen. Massorna kontrollerades via rädsla av ett fåtal. Den Nya Jorden och de nya ni är precis det motsatta, för ifall ni ger er tillåtelse eller uppmuntrar andra till att kontrollera er, så byter ni bara ut en 3D-värld till en annan och låter någon avgöra vad som är bra för er, baserat på vad som är mest lönsamt för dem.

I 3D yttrades frågan om vilka ni är, men den ledde aldrig till någon handling, för de som hade kontrollen kunde inte ha er att deklarera er fullständiga frihet. Så ni fortsatte livstid efter livstid att ändra på reglerna här och där, men alltid under styret av någon som hade kontrollen.

För första gången på Jorden, gör ni anspråk på er självständiga varelse och ni gör det med att lägga till segment från era förflutna, era nutida och era framtida varelser. De nästkommande dagarna handlar mest bara om att ni ska skapa en ny helhet utifrån de segment eller färger som ni för tillfället har tillgängliga.

Att tänka i termerna av att varje segment har unika färdigheter och därför färger, så skapar ni med stort nöje en målning av ert nya själv. Vissa av er upptäcker att ni föredrar vattenfärger framför oljefärger och andra olika medier, men alla skapar bilder som enkelt kan förändras tills ni skapar den perfekta bilden, med att blanda färger eller ta bort det ena eller det andra, mycket i likhet med hur någon som håller på skapar en skulptur skulle göra.

Att utforska de nya färdigheterna blir ert kaos under de nästkommande dagarna. Ni lägger en bit här, målar eller skär bort den, väljer en annan färg, en annan emotion, entitet eller segment tills det blir precis perfekt.

Så kommer det under de följande dagarna att bli, ni fräschar upp alla era personliga beståndsdelar till den kompletta varelse som behövs för den nya rollen av glädje. Bli inte skrämda mer än vad som gäller för en skådespelare som testar hur man på bästa sätt ska framföra sina repliker, en skulptör som karvar i en sten, eller en målare som testar bilder och färger.

Ni håller på skapar er själva på alla glädjefyllda sätt som är möjligt. Fast det kan vara en aning skrämmande att göra så, för det handlar om en förändring som aldrig tidigare har inträffat på Jorden. Tillåt den äga rum, utan fruktan. Så är det. Amen.

 

LifeTapestryCreations.com.

If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2018, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

Översättning: Aslög

 

Du gillar kanske också...