Den Galaktiska Ljusfederationen via Sheldan Nidle. 6 september

nidle071112

3 Cauac, 2 Zip, 12 Caban

 

Dratzo! Många intressanta händelser utspelar sig nu. Det viktigaste är att de som har ansvaret att leverera de stora humanitära fonderna nu förbereder att göra så. Denna enorma globala transferering av fonder utlovar att skapa medlen för att transformera hur denna värld opererar. Många delar av denna värld har förnekats de behövliga medlen för att bygga vatten och avlopp och moderna transportsystem. Med hjälp av fonderna kan de nationer som det gamla finansiella systemet antingen missbrukade eller förnekade påbörja den komplexa processen för design och konstruktion. Dessa olika projekt kan snabbt ge även de mest primitiva regionerna behövligt vatten, sanitära system och elektricitet så att de kan bli moderna och självförsörjande delar av denna värld. Sedan kan också ett mer samtida utbildningssystem sättas på plats. Detta projekt kommer att säkerställa att alla delar av denna värld är förbundet till det globala nätet, och likväl se till att alla har de ting som anses vara en del av utstyrseln i en modern värld. Således kommer dessa fonder att gör slut på nackdelarna i de tidigare finansiella realiteterna.

När som dessa nya verkligheter moderniserar denna värld så preserverar och expanderar de många ekologiska system likväl. Under de sista två århundradena så har en stor samling av ursprunglig fauna och flora blivit förstörda av mänskligheten. Denna massförstörelse skedde tidigare för att ta över regionens naturresurser eller med motiveringen ”framsteg”. Det primära målet förskjuts för närvarande mot att åstadkomma sätt för att förbättra mänsklighetens levnadsstandard och att bevara de eko-system som är kritiska för hållbar vildmark, träd och land, vilket behövs för att vi alla skall frodas. Dessa nyligen visionerade restaureringarna är för att göra det möjligt för naturordningen av livet att frodas igen. Vi är uppmuntrade av det sätt på vilket ni börjar överge gamla uppfattningar vilka dömde bort existensen av sådana nobla verkligheter. De gamla ekonomiska sätten kommer att begravas i Ljuset av ett nytt och tilltagande välstånd. Ytterligare en faktor i allt detta är ert alltjämt tilltagande nya medvetande.

Ni börjar utveckla nya uppfattningar och intentioner som bokstavligen kommer förändra ytan av detta underbara klot. Gaia ser på vad ni gör och ler. Ni för härligt Ljus till varje del av denna glob. De som tidigare använde sina teknologier för att fylla denna glob med essensen av död ser nu hur nyare teknologier för tillbaka en livsgivande essens som är helt enastående. Fram till mycket nyligen skrev teams av era biologer många rapporter som brett pekade på en fortsättning av en global utrotning. Nu finns det en möjlighet till det motsatta, blomstrande av liv i denna värld. Detta är i stort sett tack vare era nyligen anskaffade uppfattningar om hur ni kan förändra hur det globala samhället ser sig självt. Ni ser hur lätt ni kan återställa denna värld när ni ändrar på de sätt ni hanterar platserna där era naturresurser finns. Ni upptäcker på så sätt vikten av att behålla er världs alla olika ekosystem.

Då ni fortsätter att gå igenom vad som först och främst är nödvändigt för denna värld så tar ni fram de projekt som ni först måste göra. Ni sätter på så sätt samman allt som behövs för att bidra till. Alla större projekt kommer att skötas enligt kraven från varje regering och fonderna som kommer att allokeras till dem från Kungligheterna och de Äldre från Öst och Väst. Ni behöver uppta er med de projekt som kommer att bygga era många healingcenters och de åtaganden som ert företagande och visioner kräver. Dessa utvecklingar är redan godkända och många av er förväntas få era första små nödhjälpsfonder. Efter detta kommer ni att få veckoliga eller månatliga summor, då ni så har planerat, för era många underbara idéer. Alla dessa fonder kommer också att signalera att de sedan länge väntade välståndsfonderna skall ges ut. Dessa fantastiska utvecklingar kommer dessutom också att tillåta att den nya NESARA republiken uttalas av den nyligen tillförordnade och tillfälliga Presidenten.

Namaste! Vi är era Uppstigna Mästare! Under de senaste veckorna så har frågorna angående distribution av fonder, som vi alla välsignat har arbetat för, blivit lösta. Praktiskt taget alla dessa blockeringar har nu nått de utlovade finansierings- och leveransstadierna. Detta innebär att vår gemensamma visionering har varit framgångsrik. De mörka har neutraliserats. Ljuset har till sist triumferat. Medlen för att slutföra denna långa process har uppnåtts. Vårt ändamål är att använda våra färdigheter för att säkra att denna värld av välstånd etableras. Den första nyckeln till detta är de breda välståndsprogrammen. Deras slutliga leverans ger tilltro för ett utbyt av USA, Inc. till regeringsskicket baserat på NESARA. För att införa detta kommer det att krävas ett antal mycket viktiga publika uttalanden. Detta nya regeringsskick kommer att återupprätta Konstitutionen och återföra USA till Allmän lag (Common Law). Dessutom kommer det att göra regeringsskicket mer livskraftigt genom att i sanning öppna Kongressen för folket.

Er kollektiva visionering och växande medvetande har gjort allt detta möjligt. Amerika kommer att återställas till vad det var ämnat att vara då det föddes. Denna process kräver att ni ser statsapparaten på ett annorlunda sätt. Ni behöver dagligen delta i vissa aspekter av statsapparaten. De mörka ville sedan långt tillbaka skapa en verklighet där denna möjlighet inte fanns. NESARA tar bort detta från dem och ger det tillbaka till er. Använd denna tid för att göra staten en sann del av er. Välsigna dagligen detta regeringsskick och se till att det ger till var och en på sätt som ni kan godkänna. Detta innefattar inte någon form av arrogans från den. Regering och staten är menad att vara ett redskap av sista instans vars handlingar får allas gillande! Kärnan i detta är att behålla frihet och ens förmåga till handling.

I denna kommande tid kommer ni att uppnå välstånd som låter er infria era drömmar och ett regeringsskick som speglar er nya verklighet. Var medvetna om vad som händer runt omkring er. Nyckeln till allt är fokus, och att infria en vision som ni länger har burit på. Himlen har alltid belönat de som planerar att göra gott och använder deras flit för att bli välsignade av oss och Himlen. Vi tackar er för evigt för er tillväxt i spirituell potential och att ni hjälper alla att uppnå deras mål. Denna nya gudomliga tid kommer att ge er välstånd, frihet, och en ny känsla av ansvar. Med återinförandet av fullt medvetande så återförenar sig mänskligheten glatt med den vitt spridda Ljusfamiljen! Hosianna! Hosianna! Hosianna!

Idag gav vi en fortsättning på våra rapporter som vi ger ut varje vecka. Vi står till sist på randen till vad vi har sagt till er under årtionden. Ta detta ögonblick i akt för att glädjas, fira och välkomna denna nya ålder av frihet och överväldigande välstånd! Vet, Mina Kära, att det outtömliga Förrådet och det eviga Välståndet från Himmeln är Ert! Så är det! Selamat Gajun! Selamat Ja! (Siriska för Var Ett och Var i Glädje!)

 

Översättning: Per Staffan, www.st-germain.se

 

www.paoweb.com

You may also like...