Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 3 mars, 2017

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

3 mars, 2017

 

Kära Ni!

De nästkommande dagarna kan bli ansträngande, för vissa av er håller på skiftar er på sätt som ni inte kunde föreställa er vara möjliga när ni trädde in i denna livstid – som om ni fällde er ursprungliga hudkostym för att kunna bilda en ny varelse utifrån stoft.

När ni i denna livstid trädde in på jorden, var ni en människa med karma från tidigare upplevelser och med ett mänskligt DNA. Nu är ni inte längre denna varelse.

Ni håller på anpassar er till ert nya Universella väsen. Era Universella segment från många planeter och andra platser är nu en del av er ursprungliga människa. Och ert DNA anpassade sig till att acceptera detta antal och urval av segment. Innan ni kunde uppnå denna ökning av segment, fick ni eliminera er karma, dessa ständiga slingor som era tidigare mänskliga upplevelser har bestått av.

Ni är inte längre en människa. Fastän denna tanke kanske skrämmer många, så är det nu dags att få stråla i allt som ni nu kan uppnå. För ni är inte längre ni – de mänskliga ni – som ni var förra året eller året före det.

Kanske ni får ’smaska lite på den’ för att kunna utforska ert nya väsen. Mycket likt ett litet barn som utforskar sin omgivning, när det väl får röra på sig på egen hand. Ni vill prova på det ena, det andra, det tredje. Och det kommer ni också att få göra. Men olikt barnet, kommer ni inte att experimentera, smaka på, testa och utforska i åratal innan ni kan bli vuxen. I stället så blir denna utforskningsfas ni högst antagligen befinner er i, kortlivad. För ni har testat er själv i månader och ni visste att ni närmade er denna fas av Universell mognad.

Som om ni skrev in er i en kurs i geometri och anlitade en handledare för att hjälpa er utforska grunderna före geometrikursens första dag.

Ni har i månader hållit på med att experimentera, med glädje, och lärt er vad det är som får ert väsen att le. Därför känner ni den riktning som ni ska fokusera på, men ni önskar smaka, ytterligare testa några bitar för att se om ni vill utforska de bitar som ni har fått handledning i.

För vissa av era glädjebitar har ramlat vid sidan om, när andra har fängslat en större del av ert väsen. Så det spelar ingen roll för ert nya väsen, på något annat sätt än att det hjälper er att fokusera på vad ni nu önskar uppnå, när ni har övergått från att vara en jordvarelse till en Universell varelse.

Kanske ni ännu inte förstår att de flesta av er påbörjade denna livstid med tankar om att förbli en människa stället för att övergå till en Universell varelse. Ni har transformerat er själva bortom era förväntningar, så väl som våra.

När ni väl deklarerade er som en Universell varelse – efter de oräkneliga hindren längs med vägen – flyttade ni ut från er sfär av att veta vilka ni skulle bli. Precis så som människor i sanning inte kan förstå eller känna en annan människa.

Så därför kan ni flyga fritt för att utforska er nya omgivning. Och fastän vi i etern finns här för att uppmuntra och rapporterar om nya energiutbrott och dra upp riktlinjer för era möjligheter, så har ni gjort en transition bortom det som vi känner att blir er nästa åtgärd eller aktivitet.

Och därför måste ni göra en deklaration som säger att ni är fria från alla yttre intryck – inklusive oss som befinner oss i etern.

Kanske denna tanke är skrämmande för er, för ni förväntar er att vi ska känna till mer än ni. Ni hade aldrig förväntat er att ni och de som befinner sig i etern skulle kunna vara jämställda. Så precis som ni inte längre behöver ge makt till 3D-människor, behöver ni inte längre, eller borde ni inte, ge oss större makt än vad ni ger till er själva.

Vi kan informera er om våra upplevelser och vad vi känner till att är på gång i etern, vilket ni kanske inte ännu låter er själva känna till. Men vi kan inte tala om för er vilka ni är. Inte mer än vad ni kan tala om för er vän, maka/make, medarbetare eller granne hur de borde reagera på några impulser.

Vi är jämställda med er. Inte bättre eller sämre – utan jämställda. Detta blir svårt för dem som förväntar sig av oss i etern att ge er en riktning och ett syfte.

Mer än någonsin, måste ni förlita er på er glädje och låta den leda er, för ni har vuxit förbi oss, precis som ni en gång växte ur era föräldrars direktiv.

För dem av er som skräms av denna tanke, kom ihåg den glädje som ni kände när ni insåg att ni inte längre för era föräldrar behövde redovisa för era handlingar – att ni var fria att vara er själva.

Så är det nu också, ni har gått igenom en övergång till ett vuxenliv i etern. Fastän ni kanske inte känner er som en ’vuxen av etern’, så kommer ni att göra det när ni inser att ni inte längre behöver ha ständig övervakning.

Ni håller på att bli våra handledare när vi observerar hur era Universella vuxna vänjer sig vid era nya ansvarsområden och livet. Den centrala frågan här är ”Var finns er glädje? Vilka är ni nu? Inte vilka ni borde vara. Inte vilka vi i etern förväntar oss att ni ska vara, utan vilka ni i sanning är.

Kanske ni bekymrar er över att er nyckelroll gällande att transitera jorden/mänskligheten till kärlek och glädje har glömts bort eller gått förlorad. I sanning så är ni mer kvalificerade att göra det nu än vad som gällde när ni i denna livstid kom in på jorden.

Därför är det så att 3D kommer att falla sönder i snabbare takt är vad ursprungligen kunde tänkas vara möjligt. Ni blir inte bara bidragande till detta sönderfall, utan ni får bidra till att skapa den Nya Jorden så väl som nya Universella varelser. Och det gör ni genom att följa er glädje.

Vissa av er är förvirrade. För ni kan inte se någon glädje i de rådande politiska skeendena – bara fler maktkamper, mer ilska och ursinne. Därmed skiftar ni fysiskt 3D-jorden. Och lika snabbt som ni nu skiftar 3D, kommer ni att skapa den Universella jorden av kärlek och glädje – inom denna livstid. För era färdigheter är långt utöver allt som ni och vi en gång kunde föreställa oss.

Ni lär er att använda nya förmågor precis som var fallet med ert första jobb. Och precis som var fallet då, så kan ni inte helt och hållet beskriva era ansvarsområden på arbetet för dem som inte upplever dem.

Ni är som en fysisk och emotionell Universell ny-utexaminerad. Njut av er frihet – och de nya färdigheter som ni kommer att utöva, när ni väl tror på att ni har dem/ eller ni blir kallade att använda dem.

Så är det. Amen.

 

http://www.LifeTapestryCreations.com. If you would like to receive Brenda’s Blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog & Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright 2009-2017, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel:  Brenda Hoffman & source website link:   http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...