Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 7:e oktober

Bild t Michaels text
Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 7:e oktober
Kära Ni,
Många av er känner djup vrede. Vrede över att ni ännu inte skapat det ni vill. Vrede över politiker. Vrede över jordbävningar. Vrede över de människor som inte tillåter er att vara er själva. Och vrede över vreden.

Ni trodde att ni tagit er bortom djup vrede – att er värld skulle vara lycklig nu. Ändå är ni arga över så många saker i ert liv.

Denna vrede handlar om det ni inte har. Även om ett sådant tillstånd är själviskt, i 3D-termer, så är ni det.

Sådan vrede är bara ännu en del av egenkärleken. För det handlar mer om allt som ni har accepterat eller inte accepterat själva, i tidigare jordeliv, än om det som händer i ert nuvarande liv. All denna smärta från det ni nekat er själva, kommer upp till ytan. Så att något som ni normalt inte skulle ha brytt er om, avsätter ni timmar, kanske dagar av vrede.

Allt är gott och väl för att ilska visar att du verkligen acceptera dig själv. Naturligtvis verkar en sådan tanke counterintuitive för var är glädjen?
Även om glädje är ert mål, kan glädjen endast uppnås genom egenkärlek. Så ni rensar dessa bitar som haft samband med att ni svek er själva, och som ni hållit djupt inom er under eoner.

Er vrede balanserar er jord genom eoner av självförnekelse.

Tillåt er att känna denna vrede – den är inte dålig och inte heller en tillbakagång till 3D. Er vrede visar bara att ni har prioriterat egenkärleken.

Nu ropar många av er – för att ni är arga – det här är inte det liv ni väntat på. ”Var är min glädje? Vad är det för roligt med att vara arg?”

Ni kommer att få er glädje, men inte om ni jämför egenkärlek med ovärdighet, som ni har fyllt era jordvarelser med under eoner.

För att acceptera er glädje, och egenkärlek, måste ni helt enkelt ära och respektera er själva. Så släng dessa delar ni har djupt inom er, som får er att känna att ni inte är värdiga belöningar eller egenkärlek.

Kanske denna karusell verkar vara fel, för att kunna upptäcka ert sanna värde. Skulle det inte vara bra om det genom ett trolleritrick, gick att göra så att ni slapp känna denna djupa vrede? Bör det inte vara lättare att älska sig själva?

Kom ihåg att stegen ni tar av att älska er själva – och denna övergång – är ”en masse”-händelser. Ni som grupp, bestämde riktningen, tiden och resultatet för denna övergång. Ert direktiv var att flytta jorden till 5D eller bortom. Hur ni uppnått det målet, var helt upp till er och er grupp.

”En masse” bestämde ni att er fysiska varelse inte kunde motstå detta skede av egenkärlek, genom de energier som de senaste veckorna har bombarderat er, och alla andra som öppnat sig för att internalisera dem.

Resultatet blir, att Jorden och Jordvarelserna kommer långt ifrån det som gällde för bara fem eller sex veckor sedan. Andra, vid sidan av er själva, får frihet från de som vill kontrollera dem, med de rädslobaserade energierna som har svävat omkring Jorden under eoner, och från allt som hindrar era drömmar eller riktningar.
Ni blir snabbt en del av en underjordisk, inre revolution, ”Jag tänker inte gå med på det här längre. Den delen i Jordens historia är över, nu börjar ett nytt kapitel – och jag är en del av det”.
Så ni kommer att upptäcka en allt större klyfta mellan de som accepterar egenkärlek, och de som är rädda för den.
Det är en del av er nuvarande vrede. ”Varför förstår de inte att de själva är starka nog, utan någon ledare? Att de kan skapa sin värld inom energierna av den Nya Jorden, vilket är större och bättre än vad någon annan utöver vad de själva, kan lova eller skapa?”

Dessa tankar kräver inte att ni lämnar ert hem, förhållande, jobb, eller samhälle. Istället är dessa tankar ett anrop till er nya varelse av att våga vara. Så ni blir arga nog och säger till ER SJÄLV, ”Jag gör det inte längre.”

Förvänta er många oväntade interaktioner.
Ni är nya varelser som upptäcker hur kapabla ni är, genom att rensa bort dessa delar av ovärdighet, som ni har dolt för er själva under eoner.
Men ni måste fortfarande komma på ett bättre sätt att rensa bort dessa delar med annat sätt än vrede. De som följer efter, kommer att rensa bort sin brist på självkänsla lättare och snabbare, på grund av er.

Ni är modiga scoutledare som förbluffar alla – inklusive er själva. Så är det. Amen.

Översättning: Margareta och Hans Jonåker

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.
Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:http://www.LifeTapestryCreations.com

Du gillar kanske också...