Brendas Blogg via Brenda Hoffman, 8 juli, 2016

Bild t Michaels text

Brendas Blogg

via Brenda Hoffman

8 juli, 2016

Kära Ni!

Ni behöver inte längre bära världen på era axlar.

Många av er upplever en tyngd som ni inte kan härleda till händelser i ert liv. Ni försöker förstå varför ni inte kan skaka dem av er eller skifta den sorgsamhet som är så djupt inrotad i er, att ni känner er hopplösa, arga och rädda.

Denna tyngd, denna obekväma känsla, beror på att ni antar att ni är ansvariga för hela jorden och alla jordvarelser. Att jorden utan er hjälp skulle komma att falla ner i en tyngd, som är bortom allt som ni kan föreställa er.

Återigen, är det en fråga om självkärlek och att lyssna till den lilla rösten inombords. Ni är inte längre den enda eller en av de få människor som bär ansvar för att sprida ut Universell kärlek överallt runtom på jordklotet.

För många av er har uppfyllt denna roll gång efter annan. Ni är kärleks-guden/-gudinnorna, som den här gången besådde jorden. Varje gång ni genom tiderna spelade denna roll, var ni antingen ensamma eller en av ett mycket litet antal. Då bar ni jordens tyngd på era axlar.

Som vi tidigare har diskuterat är jorden er skapelse och ert experiment.

Så närhelst ni ’en masse’ kände behovet av en injektion av Universell kärlek på jorden, så ställde en eller några av er frivilligt upp för att utföra uppgiften.

Denna fas är nu över och har varit så i flera månader. Men för att ni är så väl i samklang med jorden, känner ni ett behov av att minska andras vånda när de börjar vakna upp – eller att snabbare få dem in i 5D. Ingetdera är möjligt, för ni kan inte längre spela denna roll. Det är lite som att efter att ha fått en befordran till att bli företagsledare, så vill man också fullfölja den roll som man hade innan man blev befordrad.

Ni har varken tiden eller energin att gå tillbaka till en roll som ni för många år sedan redan har fullföljt. För när ni en gång påbörjade er personliga resa mot 5D, förflyttade ni er ut från er jordiska roll som vaktmästare.

Men det finns en annan vaktmästar-roll som ni nu måste överge. För jorden är sannerligen lika kapabel att ta hand om sig själv som andra är. Detta är en fråga som ni har låtit bli att helt acceptera. För nu börjar ni acceptera att andra varelser kan ta vara på sig själva, men inte ännu att jorden som en helhet, också kan göra det. Får vi uttrycka det som att jorden är er baby. Och ni önskar inte känna att er baby är olycklig.

Den otillfredsställelse som ni via många varelser på jorden kan känna, är endast andra varelser som håller på att vakna upp till sin potential, sina nya själv. Det är som om ögonbindeln av att ständigt behöva tjäna alla andra förutom en själv, rycks bort istället för att den försiktigt tas av, vilket skedde i ert fall.

Många av er känner att er ögonbindel gällande att ständigt tjäna andra också rycktes bort. Men jämfört med det som sker nu – så var det i ert fall lite som en ’söndagspromenad’.

Naturligtvis blir ni arga på ett dylikt påstående, för ni fick lida i månader, möjligen även i åratal. På ett vis öppnade ni upp ett sår av att veta att det finns ett mer kärleksfullt sätt att leva på jorden. De som följer efter sliter av bandaget som ni lade på såret.

Fastän detta nu inte är en process av att ’stillsamt ta en aftonpromenad’, så är det inte er process. Ni befinner er på en annan plats utav en anledning. Ni är fyrarna för alla som bryr sig om att förstå ett bättre sätt. Det är inte er plats att nästla in er i jordens kaos. Det var den roll ni i eoner hade som vaktmästare – antingen som observatör av jorden eller som deltagare. För ni blev verkligen i eoner indragen i denna roll, i stället för att behöva lida och gnissla tänder under några få månader eller dagar. Den rollen är nu över. Er nya roll är att vara en fyr för möjligheter, för dem som önskar följa efter.

Er nya roll är att leva i glädje, att visa andra de strålande möjligheterna i ert nya jag och den Nya Jorden.

Andra kommer att fullfölja sitt smärtsamma stadium på månader eller kanske på ett par år, i stället för de eoner som ni har ägnat er åt att skifta jorden till Universell kärlek. De som följer är fullständigt kapabla att göra det om de så önskar. Att bära dem kommer inte att hjälpa dem att ta sig till sin glädje – det kommer enbart att förlänga deras lidande. Precis det som gäller för de föräldrar som försäkrar sig om att deras barn aldrig lider eller faller. Det leder till en underbar barndom, en obehaglig familjedynamik under denna barndom och ett förvånansvärt fjärmat vuxenliv för detta barn.

Så är det just nu. Ni kan inte ta bort andras smärta och tillväxt, utan att hindra eller stoppa upp deras växande. De kommer att överleva. I sanning, så kommer de slutligen att frodas trots sina rop om det motsatta. Minns ni hur ni försökte lära ert barn att plocka upp sina leksaker? Det var en sådan plåga, med tjut av ilska: ”Jag kan inte. Det är för svårt. NEJ” tills många av er bara fullföljde uppgiften för ert barn – vilket nästa gång resulterade i ännu fler tjut.

Ni kan inte bära någon genom denna fas. Ni kan endast visa självkärlek med hopp om att de kommer att ta notis och söka efterlikna er. Det är inte er roll att återvända till dem som inte gör det – och att ännu starkare försöka skina med ert ljus. Er enda roll är att skina med ert ljus för dem som önskar se det.

Ni kommer att skina med ert ljus genom den glädje som ni uttrycker, känner och visar i er värld. Ni räddar eller förbereder inte längre jorden för denna underbara övergång. Ni är jordens fyrar utan behov eller energi att plocka upp hennes leksaker. Det var en roll som ni uppfyllde innan ni påbörjade er övergång i denna livstid. Gå i glädje. Lev i glädje trots andras vånda.

Till en början kommer denna roll att vara svår för er, precis som var fallet när ni började lära ert barn att plocka upp sina leksaker. Men om ni fortsätter att plocka upp efter dem, kommer ni inte att ha energi att vara de fyrar ni nu är. Att leva i glädje och uttrycka den glädjen gör mer för jordens varelser än någon vaktmästar-roll ni kan föreställa er. Så är det. Amen.

http://www.LifeTapestryCreations.com If you would like to receive Brenda’s blogs when posted, please click the Subscribe Button on the upper part of her Blog and Subscribe page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation.

 

Copyright © 2009-2016, Brenda Hoffman. All rights reserved. Please feel free to share this content with others, post on your blog, add to your newsletter, etc., but maintain this article’s integrity by including the author/channel: Brenda Hoffman & source website link:  http://www.LifeTapestryCreations.com

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

 

 

 

 

 

 

 

 

Du gillar kanske också...