Brendas Blogg via Brenda Hoffman den 23 april 2021

 

Brendas Blogg via Brenda Hoffman

den 23 april 2021

Kära Ni!

Ni är inte ensamma. Ni har naturligtvis hört denna fras så många gånger; den bär föga betydelse för er. Men vi önskar upprepa att detta stämmer, för er nästa fas kan te sig enslig.

Fastän ni ännu inte har lämnat er kokong, så har ni fullbordat ert kokongstadium.

Den här nästa fasen är lite mer komplicerad. Inte för att den måste vara det, utan för att vi, från Universum, inte nödvändigtvis kan förklara den med 3D-termer.

Ni börjar flyga eller flaxa.

När ni väl kommer ut ur er kokong, ifall ni inte redan har gjort det, så behöver ni utforska er nya värld. Likt en larv som lämnar sin kokong och upptäcker att den kan flyga med nya mål. Den spännande fjärilen vecklar ut sina vingar och upptäcker näring i nya element, i synnerhet i blommor. Antar ni inte att en fjäril kanske testar flera blomsorter innan den hittar sin favorit eller den som är lättast att komma åt?

Så är det även för er. Ni kommer antagligen att flaxa från intresse till intresse tills ni hittar det intresse som bäst upprätthåller er nya varelse. Bekymra er inte ifall denna process för upptäckt tar flera dagar, eller veckor, eller månader. Att hitta era nya intressen är ingen tävling, utan i stället ett hängivet försök att utforska er pusselbit i nya dimensioner och frekvenser.

Den nya som är ni har kombinerade segment från olika livstider, frekvenser och dimensioner. Så är det, den nya ni sträcker ut sig för att tappa ur ett och annat intresse i sökandet efter att hitta en ny helhet. Precis så som gäller för en fjäril som letar efter sin favoritblomma.

Er nya värld har föga att göra med ert tidigare 3D-liv. För en del är den här tanken skrämmande, för andra är den spännande.

Sådana känslor spelar ingen roll, för ni är inte längre vad ni var och det kommer ni heller aldrig på nytt att bli.

Ni har stigit ut ur ert tidigare 3D-liv till en ny värld med en ny varelse. Precis som larven och fjärilen inte längre samverkar fastän de är en del av varandra, likaså blir det för er i ert nya liv.

En gång i tiden var ni en människa som samverkade och fungerade i 3D. Ni är inte längre denna människa. Ni utvecklades till en flygande entitet som har föga att göra med 3D. För ni har övergått till att bli en Universell varelse med förmågor som ligger långt bortom allt som er 3D varelse kunde föreställa sig.

På ett sätt har ni blivit utomjordingen utifrån yttre rymden som ni länge har pratat om och till och med fruktat. Ni är så annorlunda, att man kunde benämna er icke-mänsklig, för ni har smält samman er Universella varelse med er mänskliga kropp.

I slutändan kommer ni inte kunna samverka med dem som stannar kvar i 3D, för ni kommer inte att förstå varandra. Ni är inte längre lika, förutom hudfärgen, så som den var i 3D. Ni är inget som liknar en 3D-människa – precis som en fjäril inte är något som liknar en larv.

Det blir inget stort behov för er att samverka eller ens låtsas att ni känner er bekväm i en 3D-värld. Inte mer än för en fjäril som försöker krypa på marken, eller en larv som försöker flyga.

Ni är annorlunda. Låt det vara så i alla sina konsekvenser. Det är nästan som om en vägg separerade er från 3D-världen.

För vissa indikerar den här sista frasen på att ni inte kommer att bry er om några andra än dem som har gjort övergången bortom 3D. Det stämmer inte. För ni kommer att generera gnistor av glädje och lycka, vilket uppmuntrar dem som sitter fast förankrade i 3D att ta sig bortom 3D. Om detta inte intresserar dem så kommer ni att flaxa iväg.

Genom ert stadium då ni letar efter era intressen, kommer ni att fladdra förbi de i 3D för att försöka väcka deras uppmärksamhet. Men när ni väl etablerar ert främsta intresse, eller era främsta intressen, så kommer ni att vara så involverad i er nya värld att ni inte bryr er om ifall de i 3D följer efter.

Ni är inte ensamma, för miljontals håller nu på att vakna upp. Men ifall era vänner och er familj vill stanna kvar i 3D, så kommer ni att ha allt mindre intresse för dem eller deras behov.

Ni flyger, redo att uppmuntra alla som vägrar flyga tillsammans med er. Men om de visar föga intresse eller behov, så kommer ni inte att stanna för att dra dem med er, för ni är ju en fjäril och de är larver.

Vilket inte betyder att larver aldrig kommer att göra övergången, utan i stället att ni har föga behov av att vara tillsammans med dem när de gör det, om de inte går över inom några dagar då ni letar efter intressen.

Schismen mellan er och dem som inte önskar göra övergången kommer att bli alltför stor.

Därför finner ni mindre och mindre behov av att samverka med dem som hör till 3D och de med er. Jorden står i färd med att bli två separata planeter i en. De som helt och hållet är av 3D kommer att fortsätta leva i rädsla och de som är bortom 3D kommer att vara i glädje.

Detta liv är det sista hurra-ropet för alla i 3D, för Jorden kommer aldrig mer att befolkas med 3D-varelser. Detta är en ny värld.

Detta skifte är likt skiftet från häst och vagn till flygplan. Den enda relationen är att bägge är transportmedel. Jorden har blivit ett flygplanssystem, så som den kommer att vara för all framtid. Så är det. Amen.

LifeTapestryCreations.com. To receive Brenda’s Blog, please click the Subscribe Button on the upper part of her “Blog & Subscribe” page and then click the – Subscribe to Brenda’s Blog by E-mail – line. Complete your subscription by entering your e-mail address and accepting the e-mail confirmation. Or subscribe via WordPress.com.

Copyright 2009-2021, Brenda Hoffman. All rights reserved. Feel free to share this content with others, post on your blog, add it to your newsletter, etc. But please maintain this blog’s integrity by including the author/channel’s name: Brenda Hoffman, and source website link: LifeTapestryCreations.com.

 

 

 

Översättning: Aslög

Du gillar kanske också...