En Mästare i Kristallriket via Carina, 27 april, 2021

 

En Mästare i Kristallriket, kanaliserat av Carina, 2021-04-27.

Kära Ljusvarelser, kära människor på jorden,

Era kroppar och sinnen är väldigt ansträngda och vi hör hur ni kvider av trötthet och smärta när ni återigen får en tillbakablick på hur livet i de lägre dimensionerna varit och hur ni har agerat utifrån det ni trott varit bäst för er. GE INTE UPP KÄRA LJUSVARESLER!!

Ge inte upp kära Ljusvarelser som är så tappra, pålästa inför uppdraget och starkast av oss alla! Ha tillit till att ni vet!! För egentligen vet ni exakt vad som händer nu men de flesta av er har inte tillgång till det i ert mänskliga medvetande ännu. Det som händer nu är att ert gamla jag ”dör” och ert nya ”föds”. I tidigare liv har ni vid dessa stora skiften valt att lämnat er kropp, analyserat det som hänt utifrån en ren energimässig aspekt av er själva och sen gått ner i en ny fysisk kropp igen som ert nya jag.

Många människor på jorden gör så även i detta liv men ni har valt annorlunda. Ni lämnar ert gamla jag, går igenom er analys- och eftertankefas och skiftar sen er personlighet till en ny, högre version av er själva i en och samma kropp. Det är storslaget och fantastiskt att ni klarar detta och vi är djupt imponerade av er!!

Er inre lins till det femdimensionella medvetandet putsas nu rent från gamla energier som gjort att ni inte har sett. Ni får upp ögonen för vem ni i sanning är men istället för att bli glada och stolta över ert unika ni faller ni först samman, förfärade över att ni inte är som kollektivet i övrigt (leende). Ni som strävat och väntat på att äntligen få känna er som alla andra, att äntligen få passa in och känna er rätt. Nu uppdagas det för er att ni inte alls har för avsikt att bli som alla andra utan att bli ändå mer unik som den ni är.

Vi vill på intet sätt förringa era mänskliga känslor men i sanning har ni aldrig kommit hit för att vara som alla andra, och det vet ni. I sanning har ni aldrig haft som uppdrag att komma hit och inte göra någon skillnad, inte bryta några egna vägar och inte röra runt i grytan med ert eget unika ni. Er tid att vakna upp till er själva är här nu och ni är redo att skapa er ett liv på jorden som är i samklang med den som ni i sanning är.

Ni är alla unika varelser som kommit hit för att manifestera er själva och den energi som ni är. Ni är alla unika varelser som färdats hit från högdimensionella stjärnor och skepp. Ni har valt att komma hit och sakta stiga ner från era högre dimensioner, jorda er och sen låta ert alldeles egna jag slå ut som en vacker blomma som ingen tidigare har sett i mänsklig form på jorden. Ni är unika och det är er själva som ni har väntat på. Ni är de högre ljusvarelserna som ni har väntat på att få träffa här på jorden. Ni har väntat på era själar, ni har väntat på de högsta versionerna av er själva att manifestera sig i mänsklig form.

Så vem är ni då? Ja, det vet bara ni själva och i ert hjärta växer det nu fram känslor som ni måste lyssna till, kommunicera med och låta vara grunden i era nya handlingar på jorden. Ni kan inte kopiera andra, ni kan inte lyssna på andras råd, ni kan inte titta på historien och ni kan inte fortsätta låtsas att ni är en vanlig människa. Tiden är förbi när ni kan låstas vara någon ni inte är och ju längre tiden går ju tydligare kommer ni att känna det.

Men läget är inte alls så hopplöst som många av er just nu tror. För i ert hjärta har ni alla med er en manual för hur allt detta ska gå till. Ni kommer att KÄNNA i ert hjärta vem ni är och vad ni är här för att manifestera. Ni kommer att KÄNNA i vilken riktning ni ska gå, i vilken stad och i vilket land ni ska leva i och i vilket yrke ni ska verka. En del av er är redan på den plats som ni ska vara och för andra är tiden inne att förflytta er till nya platser, både geografiskt, relationsmässigt och verksamhetsmässigt. Minns att detta är GLÄDJE. Minns att NI är GLÄDJE. Minns att ni äntligen får kasta av er era masker och bli den som ni i sanning är.

Låt oss öppna våra hjärtan tillsammans och tillåta oss alla att vara exakt så som vi känner att vi är i våra hjärtan. Tillåt oss få genomsyras av våra unika själars högsta frekvenser och låt dem ledas ut i handling i våra liv. Uppmuntra varandra att vara unika och speciella, uppmuntra varandra att lägga handen på hjärtat och känna efter vem ni är. Låt den linjära tiden hjälpa er att befästa er själva som den ni är så att ni blir stabila och grundade på jorden. Låt den tredimensionella formen av er själva bli en kopia av den själ som ni nu lär känna på nytt. Låt ert mänskliga jag ta form som ert eget unika jag.

Vi älskar er och ni är fantastiska!

 

 

Du gillar kanske också...