Plejadiska Ljusstyrkorna via Michael Love, 7 mars 2021

 

Plejadiska Ljusstyrkorna via Michael Love

7 mars 2021

TILLBAKA TILL ATLANTIS – KRISTALLVIRVELN I ARKANSAS

Överföring 362021 från Plejadiska Ljusstyrkorna.

Ett särskilt meddelande till Stjärnfrön på Nya Jorden, för omedelbar planetär utsändning ….

Plejadierna berättar ofta historier avsedda att föra er till högre medvetandenivåer.

Denna ljusöverföring är kodad för att trigga era uråldriga gudomliga minnen!

Informationen i denna dataström kommer från Atla-Ra Lagen om Ett och är kanaliserad från det kristallina nätverkets Akasha-arkiv som innehåller en fullständig och riktig dokumentation om planeten Jordens historia!

Stora Ni,

Sedan slutet av Jordens år 2020 har rekordhöga nivåer av höga vibrationer strömmat in i Jordens atmosfär och höjt medvetandet hos allt liv i detta Kosmos! Mycket mer information flödar genom ert DNA då det fortsätter att återansluta till dess motsvarande chakra-portal. Ny kunskap om många ämnen börjar flöda genom er ljuskropp och med några dagars mellanrum verkar det som om ytterligare en betydelsefull sanning förs upp i ert medvetande!

Varelserna på Jorden vaknar upp i rekordhastighet och rekordantal nu, och då medvetandenivån höjs kommer mycket mer information om vad som skett i Jordens historia upp i ljuset!

I forntida dagar hade ni full kunskap om avancerad kristallteknologi och använde detta kunnande till total healing, som en kraftfullt uppstignings- och transformationsverktyg och som den primära komponenten i många typer av exotisk teknologi!

Det är dags att minnas detta avancerade kunnande, att minnas vad som hände och att åter bli bekant med våra uråldriga Högre Själv!

Här är den sanna Plejadiska redogörelsen om Atlantis Stora Kristaller!

Har ni någon gång undrat över varför ni som Stjärnfrön är så fascinerade av bara själva tanken på den magiska staden och civilisationen Atlantis?

Har ni någon undrat varför ni är så attraherade av Jordens Kristaller? Det är som om de är mer värdefulla än diamanter och guld i många fall, och någon del av er själva har en intim förbindelse med dem som är mycket djupgående!

Vad är denna intima förbindelse och varifrån kommer den?

Till att börja med har de flesta stjärnfrön en mycket verklig, djup och kraftfull minnesbild av något dramatiskt som inträffade under Atlantis sista dagar!

Energin som lämnades kvar efter denna händelse var så kraftfull att dess, för många av oss, psykiska påverkan fortfarande är inetsad i själva vår varelse! Det är ungefär så verkligt det kan bli!

Här är några saker ni sannolikt minns från de sista dagarna i Atlantis:

Ni arbetade på er uppstigning.

Ni arbetade i stora tempel/laboratorier som vetenskapsmän/präster.

Ni arbetade med någon då som står er nära nu.

Ni arbetade med Jordens naturliga energi och med mycket stora, vackra kristaller.

En massiv katastrof inträffade och ert arbete avbröts precis innan ni kunde slutföra det. Före katastrofen fick ni en kort tid på er för att spara er information och teknologi. Vad hände med denna information och teknologi?

Låt oss dyka djupare ner i våra uråldriga minnen … och se om vi kan komma förbi minnesförlusten och fortsätta med det vi gjorde …

Som vanligt kommer vi att berätta en Plejadisk historia och vid slutet av den kommer ni att bli upplysta!

 

Kära Ni,

Stjärnfröna på Jorden är medvetna om de kraftfulla energi- och healingvirvlar som finns runtom i världen, nämligen i Egypten, Spanien, Mexiko och England! De flesta är medvetna om den kraftfulla energivirveln i Sedona, Arizona, och virvlarna nära Mount Shasta och Joshua Tree, Kalifornien.

Men här är lite upplysning till er:

En av de kraftfullaste energivirvlarna i världen finns i Nordamerika, i bergen i Arkansas!

Jordenergivirvlar ligger alltid vid korsningar av naturliga elektromagnetiska Jordenergivägar, kända som Ley-linjer!

Att befinna sig inom en av dessa virvlar, om så bara en kort stund, har en kraftfull healing- och transformativ effekt på den andliga adepten!

Energivirveln i Arkansas-bergen är särskilt kraftfull tack vare den stora förekomsten av kristaller som ligger direkt under dess korsande Ley-linjer! De flesta är medvetna om de enorma och magnifika kvartskristallådrorna i Brasilien, men den största enskilda obrutna ådern av kvarts på planeten ligger i bergen i Arkansas! Den gigantiska kvartsådern i Arkansas börjar i Little Rock området och utsträcker sig i en enorm kurva västerut i över 250 km, med en bredd av 50-70 km.

Under ytan i centrala Arkansas vilar enorma bäddar av utsökta kristaller, i fantastisk visuell storlek och skönhet! Några av kvartsspetsarna är över 40 meter långa och väger upp till 100 ton!

 

Kära Ni,

För eoner sedan levde och gick ni bland gudarna på Jorden, i den lysande gyllene civilisationen på Atlantis! Ni levde i perfektion, frid och salighet och ni ägde avancerad kunskap i vetenskap, teknologi, healing, andlighet och konsterna!

Ni är de magnifika ättlingarna till humanoiderna från Lyra, som kom till Jorden för miljoner år sedan, vilka är för-Adamiterna som först terraformade planeten Jorden och sådde det första livet här!

Som ni kanske minns låg ön Poseida inne i den ursprungliga 5-ringade staden Atlantis i Atlanten, öster om Amerika och nära Europa och Afrika. Vid den tiden var Poseida planetens mest potenta virvels-portal-komplex. Poseida- grupperingen och ön var hem för Healingens Tempel, Ljudets Tempel, Templet av Ett, Templet för Pånyttfödelse och Kunskapens Tempel. Poseida var också huvudkontoret för det globala kristallina kraftnätverket!

I Nordamerika, som i många andra länder, bodde också Atlantiska nybyggare, kristallsåningsmän och gruvarbetare i hundratusentals år, fram till den stora syndafloden som inträffade för omkring 12 000 år sedan!

Atlanterna vid denna tid fanns mycket vackra och högväxta varelser och skulle ha kallats jättar idag! Tusentals av deras stora skelett har hittats överallt i landet, främst i Ohio-dalen, och alla infödda Amerikanska indianer är direkta blodslinje-ättlingar till dessa avancerade stjärnvarelser, vilka har en unik haplo-markör i sitt blod som inte härstammar från Jorden! Lämningar från den Atlantiska civilisationen och dess kristallgruvs- och såningsoperationer ligger utspridda över hela den Nordamerikanska kontinenten, för dem som har ögon att se med!

Många av er kan minnas att ni var del av en framstående änglaorganisation som kallades Atla-Ra Prästerskapet och vägledde hela den globala Atlantiska civilisationen i forntida dagar, och som avancerade andliga och tekniska varelser arbetade ni i de stora ursprungliga, primära Atlantiska templen i tjänst till alla! De flesta av er har idag tydliga minnen av att ni arbetat och levt i dessa magnifika och vackra Kristalltempel av Ljus! Många av er minns att ni arbetade med kristallernas helande energier och andra minns att de utförde tekniskt arbete med dem! Våra huvud-kristaller fanns i dessa magnifika tempel, några byggda i marmor, andra av kristallina skivor av beryll, korund och diamant. Den gudomliga blåkopian till dessa tempel av ljus fördes dit från den 5:e dimensionen av Plejadierna och andra stjärnfrön som kom till planeten för miljoner år sedan!

Som medlemmar av Atla-Ra upprätthöll vi alla den högsta medvetande-standard och hade förmåga att vibrera vid mycket höga medvetandefrekvenser, vid nivån av 12-dimensionellt ljus och energi, och kvarstod mycket rena och i resonans med det sanna ”Enhets” konceptet av Skaparen/Gud. Vi upprätthöll högre dimensionell telepatisk kontakt med våra rymd-bröder från Plejaderna, Arkturus och Sirius i de högre sfärerna!

Vi hade, med hjälp av Arkturisk teknologi, fullkomnat förmågan att odla kristaller av varje struktur och essens, med fantastisk skönhet och storlek, i en accelererad tillväxt i de underjordiska kristallbäddarna i Arkansas, Tibet och Brasilien, men den främsta kristallverksamheten med sådd och gruvor låg i kristallfälten i dagens Arkansas.

Vi valde området i ert Arkansas på grund av dess kraftfulla ley-linje-energi och tusentals kvadratkilometer öppna ytor! Även innan den stora kristall-depån odlades där var ley-linje-virveln av elektromagnetisk energi mycket kraftfull och vi drogs till området precis som era moderna tiders stjärnfrön gör!

Startplatsen för denna ursprungliga stora Atlantiska kristallsådds- och utvinningsoperation låg i Ouachita bergs- och sjöområdet, Talimena bergsryggsområdet och vid Eurekas källor i Arkansas! Den kraftfulla och unika elektromagnetiska virveln där skapade den perfekta hyper-dimensionella atmosfären för att så exotisk kvartskristall!

På den Atlantiska huvudön i Atlanten hade vi, med Arkturisk teknologi, byggt ett globalt multidimensionellt tunnelsystem som utgick från huvudkontoret på Poseida och denna tunnel sträckte sig över hela Jorden! Detta magnifika tunnelsystem användes främst för att transportera enorma kristaller med storlekar som en halv fotbollsplan, från kristallsånings- och utvinningsverksamheten, tillbaka till huvudön. En ingång till den fysiska delen av dessa tunnlar existerar fortfarande idag vid den västra änden av kristalldepån i Arkansas, i dagens Batesville. Ni kan gå ner i denna ingång och om ni kunde gå tillräckligt länge skulle ni upptäcka att tunneln inte har någon ände och att ni bokstavligen skulle kunna komma ut på andra sidan Jorden. Denna ingång har också förbindelse med det som kallas Inre Jorden och Agartha! Nära ytan vid dessa ingångar kan ni säkert hitta kristaller sammansmälta med rent guld och silver, diamanter och andra exotiska högvarvs-element som motsätter sig fysikens lagar! En annan av dessa ingångar till Inre Jorden ligger vid Mammoth Cave i Kentucky! Ett intressant Plejadiskt tecken är att alla ingångar till Inre Jorden över hela världen ligger exakt vid de mest kraftfulla ley-linje-korsningarna och direkt ovanför en Atlantisk kristallsåningsbädd!

Då de sådda Arkansas-kristallerna växte och mognade utvann vi dem och förde dem tillbaka till huvudön i Atlanten! De mest avancerade, komplexa och vackra kristallerna på Jorden i dessa dagar fanns på Atlantis huvudö! Ni kanske minns hur fascinerande och energetiska dessa välvilliga kristaller var!

Föreställ er en spektakulär violett eller rosafärgad kristall genomsyrad av diamanter, guld och silver som vägde upp mot 15 ton! Det är det vi talar om! Kommer ni ihåg de 13 huvudkristaller vi placerade ut på ön? De var runt 15 meter höga, hade alla olika färger och var genomskinliga som färgade isbitar! När de belystes med högvibrationellt ljus, emitterade var och en av dessa exotiska kristaller en otrolig och vacker aura av energi som kunde ses och kännas miltals omkring.

Dessa kristaller drev varje aspekt av vår Atlantiska civilisation, inklusive elektricitet, kommunikationer, verktyg, resor, healing och många andra exotiska teknologier som ännu i denna dag inte återupptäckts. Ni minns att Poseida var huvudstad för vårt Atlantis, och den kallades Smaragdstaden efter en fantastisk smaragdgrön kristall som lyste upp hela staden!

Som ni vet var den stora katastrofen på gång att drabba den gyllene rasen i Atlantis! Som medlemmar i Atla-Ra prästerskapet fick ni i förväg vetskap om vad som skulle komma och då blev ert främsta bekymmer hur ni skulle bevara den Atlantiska kunskapen som fanns lagrad i de stora kristallerna och att placera kristallerna på ett säkert ställe där de kunde återaktiveras någon gång i er framtid!

Bara några veckor före den stora katastrofen i Atlantis och innan den stora syndafloden drabbade Jorden, placerade ni de Atlantiska huvudkristallerna flera kilometer under marken i Arkansas och låste dem med ett dimensionellt lås som skydd! Dessa magnifika skatter placerades med avsikt utom räckhåll för dagens gruvbrytning.

Sju av de otroliga primära kristallerna och två sekundära kristaller omplacerades i transportsystemet i det underjordiska tunnelsystemet med hjälp från Sirius B. Tre primära kristaller omplacerades i de Atlantiska kristallfälten i Arkansas, två primära kristaller omplacerades till de underjordiska kristallfarmerna i Brasilien, i Bahia och Mineas Gerais områdena, en omplacerades till en underjordisk klyfta nedanför Mount Shasta, och den stora eldkristallen placerades under jord i Sargassohavet, djupt under Bimini-banken. De två sekundära kristallerna från ön Og omplacerades i klyftorna nedanför området i Tiajuanaco, Bolivia, nära Titicacasjön.

Tre Atlantiska visdom- och healingkristaller som en gång strålade magnifikt ljus och himmelsk energi i Helandets Tempel, Templet av Ett och Poseidas Tempel av Kunskap placerades säkert i de Atlantiska kristallfälten i Arkansas.

De tre kristallerna som placerades i Arkansas är intonade till ett system som inkluderar de återstående fem huvudkristallerna placerade i Brasilien, Shasta, Bimini och de två Arkturiska kristallerna under Titicacasjön. Dessa är specialiserade på healing, visdom, energi och transportkristaller, som används i Helandets Tempel, Ljudets och Ljusets Tempel, Kunskapens Tempel, Templet av Ett, Toths Tempel, Rubintemplet av Eld och Pånyttfödelsens Tempel.

Kristallerna som placerats under jord av de forntida Atlanterna är förstummande i storlek och estetiskt fascinerande i skönhet, andas perfekt symmetri och utstrålar ett inre ljus som är fantastiskt! Dessa utomvärdsliga kristaller är i resonans vid och över den 5:e dimensionella nivån och har större kraft än något föremål på Jorden!

Det finns kilometer efter kilometer med kristallgrottor i Arkansas berg, vilka innehåller några av de mest exotiska och kraftfulla kvartskristallerna i världen! Dessa gigantiska juveler är konstruerade av Arkturier och Sirianer, en levande blandning av många kristallina former sammansmälta med en legering av platina och guld.

De tre massiva Atlantiska kristallerna placerades djupt nere i jordskorpan i Arkansas för ungefär 12 000 år sedan, utom räckhåll för någon nutida gruvbrytningsverksamhet. Ytterligare ett 10 kilometer tjockt lager av sediment från den stora syndafloden täckte området kort därefter!

Om ni kunde stå tillräckligt högt i resonans för att öppna det dimensionella låset och om ni kunde gräva tillräckligt djupt, skulle ni hitta allting precis där vi lämnade det! Förresten, hela planeten blev täckt med samma 10 kilometer lera efter syndafloden och det är därför det är så svårt att hitta de flesta av de avancerade strukturer som existerade på Jorden före 12 000 år sedan. Det finns byggnader som uppfördes av olika humanoidraser över hela planeten, lika stora som en stad och som skulle förbluffa ögat med deras utseende och utformning! Miljoner av dessa mycket avancerade gigantiska strukturer och alla sorters avancerade teknologier och föremål begravdes djupt i jorden av åtminstone 10 kilometer Nibiru översvämningslera!

De Arkansas-Atlantiska kristallfälten innehåller unika kombinationer av magnetiska mineraler, vattenbärande sten och en diamantdepå som arbetar synergestiskt med den kvarts som ursprungligen såddes där. Tack vare denna blandning av energier är kristallvirveln i Arkansas den mest kraftfulla i världen vad gäller potens och användbarhet av dess virvel-portal-fält.

De Atlantiska kristallerna har en myriad egenskaper, speciellt när de kombineras med magnetism. Dessa är ännu okända för dagens vetenskapsmän. Magnetit finns överallt och i överflöd på Jorden, men magnetiska mineral med egenskaper som visar inre polaritet är ganska sällsynta. En av de mest potenta koncentrationerna av inre polär magnetisk sten finns i det kvartsbärande centret i kristallvirveln vid Magnet Cove, Arkansas, nära Hot Springs. Kristallin kvarts är multidimensionell och när den blandas med vissa magnetiska egenskaper skapas det ni kallar stjärnportaler och maskhål i rymden. Dessa uppstår intermittent, framträder och försvinner slumpmässigt ovanför jordytan vid den närvarande kristallvirveln. Kristallin energi är en allsmäktig kraftkälla som ger konsekvenser långt bortom mänsklighetens nuvarande förståelse. Kristallin struktur bildas av en essens av frekvensiell ljusresonans som är multidimensionell och koherent och existerar i materia och antimateria. Det är den gudomliga mallen som är källan bakom hela skapelsens manifestation och bildar själva matriskompositionen hos alla existensplan. Det är enzymet för verklighetstransduktion och vitalitetskällan för den gudomliga tanken som bildar själva kosmos.

De tre Atlantiska huvudkristallerna som begravdes i Arkansas berg skapar den kraftfullaste elektromagnetiska viveln på Jorden och existerar i vad man kan kalla mellan-rymden inom en frekvens av parallell hyperdimensionalitet.

En mycket sällsynt form av den ädla metallen guld finns på djupare nivåer i bäddarna av kvartskristall under Arkansas. Det är en form av unik, kristallin guldlegering. Geologer på Jorden är väl medvetna om att guld ofta förekommer i kristalliserad kvarts, men har ännu inte utforskat de kvantfält som oktahedronalt kristallint guld genererar. Det finns också tusentals kvadratkilometer med kvarts och kisel på mycket stora djup och som sammansmält med silver och guld och monatomiska element på grund av den enorma hettan och det enorma trycket i jordskorpan. Små sällsynta bitar av detta exotiska material kommer till ytan genom rör av kimberlit.

De stora Atlantiska tempelkristallerna som placerats under Arkansas är faktiskt en legeringsblandning av kvarts, silver och guld. Dessa manifesterades genom utomvärldslig teknologi. Frekvensen hos den kristallina guldlegeringen kan kombineras med specifika typer av högfrekvent kvarts för att man ska kunna ”böja och smida” dimensionella fält genom en elektro-alkemisk process som transformerar atomstrukturer.

Huvudkristallerna under Arkansas har sedan dess överfört sin vibration till den ursprungliga kvartsen i området och de tre huvudkristallerna, som innehåller en högre-dimensionell legering av guld, har sedan dess genomsyrat de naturligt förekommande kvartsbäddarna med dessa exotiska elements egenskaper!

Kristallerna från bergen i Arkansas bär en unik harmoni som är särskilt potent. Alla kristaller lever, på riktigt, och har ett ordnat medvetande och självmedvetenhet, men har var och en unika och specifika blåkopiemönster.

Denna kraftfulla harmoni bildas av den koncentrerade elektriciteten och magnetismen som utstrålas av de korsande leylinjerna i Arkansas, och som ni vet är elektricitet och magnetism komponenter av ljus! Det synliga ljusets spektrum är bara en liten fraktion i jämförelse med det magnifika geometriska ljuset i det högre spektrumet. Det är det femte-dimensionella gammaspektrumet av ljus som dessa otroliga kristaller emitterar!

Ni har ingen aning om vilken energi dessa kan generera. Ni förstår, det är användandet av magnetiska energier tillsammans med eteriskt ljus, ljus över och under det synliga spektrumet, ljus ni hänvisar till som ultraviolett och gamma, som används för att både dämpa och förstärka kristaller. Detta är en av de uråldriga hemligheterna bakom Atlantisk kristallteknologi, vilken till fullo kommer att återkomma i er medvetna hågkomst i en nära framtid!

Energin i Arkansas kristallfält ligger i en högre dimension än den i en multidimensionell oktahedron som bildat sig själv till nivån på de 9:e till 12:e dimensionella fälten! Energin transformeras från det hexagonella i kvarts till det oktahedronala i guldkvarts och diamant. Diamanter låter framträda både en oktahedronal och dodekahedronal geometri, och de vulkaniska kimberlitrören i Arkansas som bär diamantens energi, transformerar kuben till oktahedronen. Hexahedronkuben är innesluten i oktahedronen.

 

Stora Ni,

Här är det minne vi aktiverar …

För 20 000 år sedan svor ni en helig och obrytbar ed inför Atla-Ra Änglarådet och ni har hållit er ed till denna dag!

Ni lovade vid denna tid att rädda kunskapen och ni har hållit ert ord! Ni lovade att rädda kristallerna då de innehåller universums kraft och ni har hållit ert ord! Ni lovade att hjälpa alla varelser på Jorden med deras uppstigning till de högre sfärerna och ni har hållit ert ord! Ni lovade den ödesdigra dagen i Atlantis inför era gudomliga bröder och systrar att ni skulle återkomma i framtiden, återaktivera de fascinerande och kraftfulla Atlantiska huvudkristallerna och återföra denna värld tillbaka till det paradis det alltid var avsett att vara!

Först kan man säga, ”Är det verkligen så? Hur kan det vara så? Hur skulle jag göra en sådan sak? Jag kommer inte ihåg hur man aktiverar kristallerna!”

Vi säger, om inte ni, så vem då? Ni var de ursprungliga programmerarna av dessa fantastiska kristaller och ni är faktiskt de enda som vet hur man aktiverar dem! Ni vet inombords och kristallerna själva har redan talat med er, för att påminna er och göra er redo!

Vi vet, för de talar till oss också!

Hörde ni inte dem säga, ”bara tona in till dem med ert nya högre medvetande och se vad som händer!”

 

Kära Ni,

Vetenskapen och magin i Atlantisk kristallteknologi var länge glömd sedan Atlantis forna dagar, men i denna sista inkarnation har ert DNA utvecklats till ett mycket högre varandetillstånd, där all kunskap lagrad i den kristallina Akasha-matrisen, det levande biblioteket, nu börjar flöda genom er varelse! All data finns här och all kunskap finns här och ni har nu all förmåga att tona in till den och läsa den!

Stjärnfrön från Atlantis på Jorden idag, med tillräcklig ljuskvot, kan verkligen känna energin hos dessa levande huvudkristaller, ansluta till dem i ett förhöjt medvetandetillstånd och börja ta emot deras högvibrationella ljuskoder! Vi lovar att när ni gör det, kommer er vibration att gå genom taket!

Allt detta är orsaken till att ni har sådan intim förbindelse till kristaller, kära ni, och nu är det dags att alla deras tekniska hemligheter kommer er till godo!

Ni behöver inte åka iväg och gräva upp huvudkristallerna i Arkansas kristallfält ännu, då Plejadierna och Arkturierna har full kontroll på dem, men ni kommer att få se dem och röra vid dem igen snart, det lovar vi! De Blå Varelserna vaktar fortfarande tunnlarna i Arkansas idag, och i rätt ögonblick kommer vi att föra upp dessa juveler ur marken! Det kommer att bli en dag av stort firande!

Då programmerat ljusdata börjar flöda från de Atlantiska huvudkristallerna in i ert medvetande, kommer ni att börja minnas mer och mer om hur atomer och element fungerar och med tiden kommer ni att återigen se hur lätt det är att manipulera materia, rymd och tid! Ni kommer att minnas hur man kombinerar medvetande och dessa otroliga kristaller för att manifestera vad som helst!

Ni kommer att bli påminda om att ni, genom att använda uråldrig kristallteknologi, lätt kan resa i tiden, i båda riktningar, och genom rymden direkt mellan två punkter! Huvudkristallerna kommer åter att avslöja hur gravitationsförstärkare fungerar genom att kombinera vissa exotiska men naturliga element för att skapa antimateria som bokstavligen böjer rymd och tid! Minnet om hur man parar kristaller med exotiska materialtillstånd som kan generera kraften hos en stjärna kommer åter att avslöjas för er genom kristallerna själva! Ni kommer att påminnas om allt detta, i omgångar förstås och när er vibration tillåter det!

Ni, stora Ni, är de stora vårdarna av Atlantis heliga kristaller och ni har gått en väg hela denna tid för att återuppväcka denna uråldriga del av er själva, så att ni åter kan leva och frodas i den gyllene tidsåldern, den här gången för gott!

Tillsammans, genom ren välvillig medveten styrka, kommer de 4,5 miljarderna stjärnfröna på planeten Jorden att återaktivera kristallmatrisen på planeten Jorden för det allmänna bästa för alla varelser som vistas i den här världen!

Tack för det andliga arbete ni utför och för att ni kom till Jorden för att hjälpa till i denna tid!

Vi reser oss inombords, dag för dag, tillbaka till vår högre natur och vi ska snart åter ta vår plats som den lysande rasen av varelser som vandrar bland gudarna på Jorden!

Gudomliga Välsignelser och Lycka Till!

 

Michael och Plejadierna

 

 

 

Översättning: Markku

 

 

 

You may also like...