”Budbäraren” via Joan, 8 juni, 2017

”Budbäraren”

via Joan

8 juni, 2017

Vattumannens Tidsålder

 

Jag är Budbäraren. Jag har varit budbärare förut och återigen har man bett mig vara deras talesman. Jag kommer med ett budskap från världarna bortom. Kollektivt har man bett mig förmedla dessa ord till er. Vi har flera gånger berättat att en förändring är på väg över jorden. Nåväl, ni befinner er nu i den förändring som vi så länge har förutsett. Ni är nu mitt uppe i denna förändring och budskapet till alla på det jordiska planet är att tänka positivt, tänk på er framtid – men inte med panik och rädsla. Tänk er också att ni har ett liv framför er som är okänt, men på grund av att ni är Andlig, Gudomlig och på grund av att förändringen nu är här hos er, så kommer ni att märka att om ni går inombords – vilket vi har bett er göra – och som är så viktigt för er; gå inombords och var stilla i stillhet och frid, så hjälper ni oss för att vi ska kunna lyfta upp er. Inser ni inte att kraften inom var och en av er kommer att hjälpa pusha er framåt? När ni steg för steg framskrider, gör så med mod och hopp och en önskan om att få hjälpa er medmänniska.

Ni kommer att finna att det lite varstans på jorden finns grupper av människor som har kommit till det jordiska planet för att störa er, för att placera hat i ert hjärta, för att föra in rädsla i er varelse. Vi vill att ni ska vara medvetna om detta, för hat har ingen del i den framtid som ni nu alla är på väg mot. Närhelst ni får se att något hatiskt dyker upp och ni påverkas av det, bry er inte om det utan gå inåt och säg: ’Ta bort de vibrationer som skickades till mig’. Var uppmärksamma på dessa grupper av människor som sänder ut dessa hemska, låga livsvibrationer. Jag vill att ni ska vara uppmärksamma på detta, för det sker överallt runtom i världen. Det sker för att förändringen har tänt upp vissa människor till att forma grupper, när deras vibrationer gjuter dem samman som en grupp från vilken de kan sprida rädsla. Åh, härliga rädsla som får er att tvivla på er själva, som får er att tro att livet inte längre är värt att leva! Sedan lägger de press på det sätt ni lever på, de tar in osäkerhet i ert liv. Jag vill att ni ska vara uppmärksamma, medvetna om de mörka krafter som förekommer. Ser man på, det finns Ljus, ja, och Ljusarbetare överallt i världen, deras Ljus växer sig starkare och starkare, för de har alla ställt sig på samma sida.

Ni, världens barn, vi vill att ni ska vara medvetna om dessa mörka krafter som gör er rädda för framtiden. Vi har kommit för att idag tala om för er att ni har en strålande framtid. Ni står på vändpunkten till Vattumannens Tidsålder, som för in upplyftning, glädje, fred, ett sätt att leva som är så passande för var och en av er. Solen lyser, den skiner – ser ni inte det, den skiner. Se er omkring – det spelar ingen roll vad folk säger eller att någon har panik – gå inombords. Detta är er frälsning. Gå inombords och gradvis kommer ni att märka att tankarna ger sig av och känslorna lugnar ner sig. Återigen, ni kommer att vara tappra och starka och ni märker att ni kan möta det okända. Detta är vad ni fruktar, det okända. Ni får så mycket hjälp, hjälp som ni är omedvetna om att ni får ta emot.

Det finns en underbar vibration som just nu ligger runtomkring jorden och det är en vibration av Ljus och färg. Ljuset och färgen strålar ner på varje människa på jorden, stärker och hjälper var och en att få en vision om den framtid som väntar. Så idag kommer jag, Budbäraren, och de som finns runtom jorden, de säger till mig: ’Berätta för dem, berätta’. Det är vad jag gör. Ni påbörjar nu den Gyllene Tidsåldern på grund av den förändring som ni går igenom och var och en av er måste leva ert dagliga liv med tillit, styrka och mod och när ni känner skuggan av tvivel komma över er, så finns det en stjärna som lyser ovanför er, en sex-uddig stjärna. Vänligen föreställ er denna underbara stjärna som härstammar från skyarna ovanför. Tre uddar går uppåt till himlarna och tre går neråt till jorden. Ljuset kommer ner, ner genom dessa sista tre uddar och ni märker att hela världen blir upplyft, den lyfts upp. Var och en har denna vackra stjärna ovanför sig. Tänk på denna stjärna eftersom den kommer att ge er styrka och den kommer att göra det möjligt för er att varje dag leva era liv i vetskapen om att ni är på väg framåt. Ni måste ha tålamod eftersom ni precis har börjat. Många människor frågar hur länge detta kommer att ta, men jag, Budbäraren, ber er ha tålamod, ni små. Lev varje stund av er dag som om den vore er sista. Skänk allt till er dag. Var medvetna om vad som händer. Var uppmärksamma på vilka som finns runtom er och försöker göra er rädda och säger förfärliga saker om olika människor som bor på jorden.

Dagens budskap till er är att ni ska vara medvetna om vilka ni är. Ni är den Gudomliga Anden och det är den Gudomliga Anden inom er som kommer att hjälpa er. Kom ihåg den sex-uddiga stjärnan som lyser högt ovanför ert huvud. När ni befinner er i ensamhet, i tystnad och frid, kommer ni att upptäcka att era underbara hjälpare finns runtomkring er för att ge er hjälp och lyfta upp er till att ta emot den gnistrande, strålande stjärnans storhet och frikostighet. När ni märker att Ljuset kommer ner mot er, får ni kraft. Ni kan se era barns framtid, samt era barnbarns framtid. Det är vad det allting handlar om. Vi befinner oss verkligen i Vattumannens Tidsålder, så världens folk, lyft upp era hjärtan för ni får hjälp från planeterna runtomkring er. Ni har stjärnorna som sänder ut sitt Ljus, ni har månen som har den allra största vibrationen av påverkan på var och en av er och framför allt, så har ni en strålande sol som är Gud inom er.

Jag har kommit med detta budskap från överallt runtom jorden och jag säger idag till er alla: ’Kom ihåg mina ord eftersom det är livsviktigt att ni går inombords, in till er själva, i stilla stunder för att inombords vara i frid. Återigen en varning – de mörka krafterna kommer att försöka dra bort er från den frid och den kärlek som finns inom var och en av er. Därför ska ni vara uppmärksamma och inom er uppmärksamhet, lägga märke till dem som försöker ändra ert sinne genom att de sänder ut låga tankar, låga känslor. Ni befinner er nu på en gyllene väg. Gå modigt framåt längs den, för ni gör detta inte enbart för er själva, utan för era barn. Ha styrkan att fortsätta och träd stolt in i det okända med den hjälp som ni får att göra det. Gud välsigne var och en av er. Må stjärnornas Ljus komma ner och lysa på var och en av er och ge er den upplyftning som ni behöver för att leva ert dagliga liv och vara medvetna, att göra ert bästa och om ni kan, lägga självet åt sidan. Även för att de som har kommit in i er värld som inte är, låt oss säga, engelsktalande, har medkänsla, de har medkänsla och kärlek. Kärlek betyder att ni omfamnar och genom att omfamna, blir ni Gud och i linje med den Gud som finns inombords. Förändra världen genom ert sätt att tänka, genom ert sätt att känna. Gör detta för er själva och för barnen och gör det också för Universum, Universum. Må Gud välsigna var och en. Jag lämnar er med stjärnan som lyser ner på er för att ge er styrka och kärlek, kunskap och visdom. Gud välsigne er. Tack så mycket för att ni tog emot mig men kom ihåg, det är viktigt att ni kommer ihåg, tänker på och funderar över de ord som idag har uttalats. Jag har förmedlat mitt budskap. Må Gud ständigt vara med er.

 

 

http://www.EraofLight.com – Channel: Joan/SylvanHealingSanctuary

 

 

Översättning: Aslög Bergman – www.st-germain.se

Du gillar kanske också...