KaRa från Plejaderna via Zane Morgan, 28 mars 2019

KaRa från Plejaderna

28 mars 2019

Håll i hatten nu!

Kära ni, jag är KaRa och jag hälsar er med kärlek denna dag.

Några av er som inte är bekanta med mig frågar, vem är KaRa? Och det jag kommer att säga till er är att jag är del av den Plejadiska Flottan av Sändebud, som givits uppgiften att vaka över Jorden och Hennes Folk, det är allt jag säger nu, men ja, jag är Plejadier.

Så, mina kära, har ni börjat känna det? Har ni börjat se förändringarna som framträder i den yttre världen? Nå, gör er redo, för de håller på att snäppas upp en bit, eller tio.

Som ni kanske vet vid det här laget, annars säger jag det nu, så var hela historien om maskopi med Ryssland (Russian Collusion) iscensatt för att köpa tid. Det var en strategisk manöver av de mörka och deras underhuggare avsedd att stanna upp de stora förändringar som sker. Eftersom Mr Trump var föremål för en undersökning om ”samröre” med Ryssland så var det mycket svårt för honom och hans administration att göra vissa manövrar för, som Q har sagt, han var blockerad. Blockaden fungerade som en sköld för de mörka mot vad de kunde hållas ansvariga för. Jag går inte in på djupet angående det, men vet, nu när skölden spruckit och nästan har upplösts, nu kan saker verkligen komma igång.

Så håll i hatten kära ni, då saker och ting håller på att börja röra sig mycket snabbt, i form av sanningar som kommer ut och mörker som avslöjas. Vi har sagt er tidigare att ni ska vara vägledare för dem som precis håller på att vakna upp, lysande fyrar av hopp och kärlek för dem som träffas av en mörk sanning, och det är vad ni börjar göra nu.

Sanningen är här kära ni, det är hög tid att släppa ut den där stora sucken och säga ”Äntligen! Det här är vad vi hållit andan för”. Det som ni har sökt och de sanningar ni känner till kommer att offentliggöras och det är dags för dem som sover att få en hink med vatten över sig. Kommer de att ligga där i det våta och fortsätta sova? Det är deras val och inte ert bekymmer.

Det som borde vara ert fokus är de som söker upp er. Ni behöver inte söka upp andra för att ge dem sanningen, de kommer att komma till er såsom de är vägledda. För den som inte söker kommer heller inte att finna. Det är genom detta sökande efter guider, efter ljus i mörkret, som ni kommer att hittas. Ni är ljusfyrarna på denna Jord kära ni, och ert slit i lera och dy efter sanningen kommer att belönas stort, det kan ni räkna med.

Så nu är det viktigt att ni får tillräckligt med vila och behandlar er kropp med kärlek och respekt, för er energi behövs snart i många uppgifter. Men dessa uppgifter ska inte vara mödosamma, de ska vara uppgifter av kärlek och glädje. Att hjälpa andra, att hjälpa djuren och jorden, de är i stort behov av er hjälp, kära ni, trädgården måste skötas om.

Jag lämnar er nu med dessa ord, vila, ta igen er och var redo. Allt som ni väntat på är vid era fingrar nu, älskade. Jag Är KaRa och kommer snart igen till er på detta sätt, men vet att jag alltid är med er i anden, tack och jag älskar er, krigare på Jorden.

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...