Carina Davidsson kanaliserar sin Högsta Kraft 2020-03-14

 

Carina Davidsson kanaliserar sin Högsta Kraft, 14 mars, 2020

 

Älskade vänner och följeslagare på jorden,

Ni är alla i en själslig utvecklingsfas på jorden som är mycket kraftfull. Ni har alla begåvats med den Högsta Kraften inom er själva och det är den kraften som nu pockar på för att komma fram.

I dessa tider av omställning är det viktigt att ni vänder er till er själva för råd och konsultation. Ni har i eoner av tid ägnat er åt att ge bort er egen kraft genom att tro att andra vet bättre än ni själva vad som är rätt för er. Ni har vägletts av mörka krafter att ge ifrån er makten att ta ansvar för er själva så att andra har kunna styra och kontrollera er.

Det som i själva verket händer ute i världen under denna turbulenta tid är att människors Högre Kraft nu växer fram och tar plats. Inget politiskt system i världen kan lösa de konflikter som nu kommer att uppstå inom en och envar som valt att leva i tron att de inte har makten att välja och skapa sina egna liv.

Ni har levt i en tid när allt varit uppbyggt på en energi som nu rämnar. Det är rädslans energi som byggt den värld ni levt i fram till nu och det är rädslans energi som nu ger vika. Alltså faller den värld som konstruerats av denna energi.

 I den energi som nu växer fram kommer mängder av information frigöras inom var och en av er. Ni som läser detta kommer inom de närmaste dagarna kunna konstatera att ni har mängder av gåvor att ge mänskligheten som ingen av er trott förut. Ni har gamla uppfattningar om er själva som varit mycket tillintetgörande för er själva men när dessa nu lämnar er kommer ni att se den nya styrkan och kraften växa fram.

Ni kommer att se ett ekonomiskt system som förändras i takt med att den nya kraften växer fram. De av er som arbetat med att ge healing och vägledning i ljuset har på intet sätt varit rättvist avlönade då mörkrets krafter inte velat gynna er typ av verksamhet. Det finns också många av er som vigt sina liv åt att lära er hantverk i form av hälsosam matlagning, kardning, spinning, tillverkning av kläder och annan beredning av det som naturen hela tiden ger er utan några som helst krav på att få något tillbaka. Till alla dessa människor önska jag säga att er tid kommer när människor får upp ögonen för det fantastiska arbete ni gör och då kommer att vilja betala dyra pengar för det ni gör.

Ni besitter alla en gåva att skapa av det som finns rakt framför er men som väldigt få människor förstått värdet i och valt att betala för då energierna styrt dem att hellre vilja ha något som ett barn i tredje världen tillverkat i en fabrik. Ni har alla kraften inom er själva att skapa av det ni har och det som ni är genuint intresserade av att göra. Ni har alla styrts av de gamla energierna och även om ni arbetat hårt för att släppa taget om dem så har ni alla tvingats stå kvar i dem stora delar av era vakna dygn.

Dessa dagar är en fantastisk tid och det kommer ni alla snart att förstå även om era mänskliga jag nu räds det som kan drabba er och era nära och kära. Låt nu din själ visa dig de nya vägar som öppnas i denna turbulenta tid. Det är ljusa vackra vägar som kommer att göra er lyckliga på riktigt. Istället för att i första hand styras av hur ni kan tjäna pengar kommer ni att låta glädjen att skapa det som ni brinner för att vägleda er och i den tid som nu öppnas upp kommer energierna styra människor att vilja handla det som är lokalt producerat med material som är sprungna av naturen och som när de förbrukats är nedbrytbara av naturen så att cirkeln sluts. Det gäller både materiella ting och den mat som ni stoppar i era kroppar som sen ska återvinnas till jorden när ni dör. Det jorden ger ska jorden kunna ta tillbaka och det gäller allt.

Alla människor på jorden är skapade av samma kraft – kärleken. Så ha tillit till att allt är som det ska och att inget av det som nu händer sker av en tillfällighet. Rädda människor kommer att måla upp bilder av rädsla framför er men minns då att det som de uttrycker är deras egen rädsla, inte en Universell sanning. Stå bara lugnt stilla och lyssna. Behåll ert eget lugn och låt det spridas utan att gå in i argumentationer om vad som är rätt och fel. Visa er nya väg i handling utan att prata om den med dem som inte förstår, de måste få göra sina egna upptäckter och komma till sina egna insikter. Alla måste själva förstå att den bästa medicinen mot alla former av sjukdomar är att de som kan och vill samt samhället kommer till insikt om att odla och äta den mat som lokalt kan tas fram utan gift, utan transporter och att ta tillvara på allt det som naturen ger er helt naturligt. När ni ställer om ert liv kommer ni att få tillfredsställande sysselsättningar istället för ett låtsasliv framför er tv och då kommer ni att börja må bra. Alla har en stark kraft av kärlek inom sig och alla som vill kommer att finna sig själva och sin väg inom den här inkarnationen.

Du gillar kanske också...