Himmelska Enhörningar och Delfiner via Natalie Glasson, 13 mars 2020

Himmelska Enhörningar och Delfiner via Natalie Glasson

13 mars 2020

Att Prägla Skaparens Prakt, av de Himmelska Enhörningarna och Delfinerna

Vår sanning är er sanning, er sanning är vår sanning, vår kombinerade sanning tillhör inte oss men ändå är vi ett. Vi kommer som en påminnelse av er renhet och gudomlighet, vi de Himmelska Enhörningarnas och Delfinernas medvetande. Vi för in i er närvaro ljuset, kärleken, friden och saligheten i de himmelska dimensionerna.

Då kärlek fortsätter att byggas upp inom er och överallt omkring er, är det dags för er att mer till fullo vakna upp till Skaparens prakt. Allra viktigast är prakten hos Skaparen inom och omkring er.

Tror ni på att Skaparens prakt arbetar genom er och existerar i varje cell av er kropp? Känner ni er praktfulla? Det är viktigt i denna stund att låta Skaparens kärlek öppna Universums portar så att ni får se Universums prakt. Medvetandet hos mänskligheten och Jorden skiftar enormt med varje cykel av natt och dag på Jorden. Om ni tillåter er att öppna upp för inspiration från Skaparen upplevande prakten som alltid finns närvarande, kommer den att präglas i ert medvetande och därför filtreras in i det allmänna medvetandet hos mänskligheten och Jorden. Detta behövs väldigt mycket på Jorden nu för att skifta kaos till frid och smärta till uppfyllnad. Ni har ett gudomligt syfte att ändra medvetandet på Jorden och att prägla det gudomliga i sinnet hos många, inklusive ert eget.

När ni upplever Skaparens gudomliga kärlek går det ofta inte att förklara med ord. Det kan komma i känslor eller visioner. Ibland kanske ni inte förstår det helt, men ändå finns det en känsla av igenkänning, inspiration och vetande. När igenkänning, inspiration och vetande finns närvarande är det en kraftfull förbindelse och ett uttryck för Skaparen som har en kvalitet av tro som är orubblig. Att låta sådana energier planteras i ert sinne och medvetande gör det lättare för andra att uppleva samma sak. Det är viktigt att komma ihåg att ni är ett kraftfullt uttryck för Skaparen, och viktigast, ni är ett kraftfullt ankare för Skaparen. Visdom och inspiration flödar in i ert sinne, förståelse och medvetande för att vägleda er, också därför att ert sinne och medvetande är kraftfulla ankare och förstärkare av energin. Ert sinne och medvetande är, om ni så inser det eller inte, anslutet till alla varelser och själar på Jorden och de inre planen. Det som ni upplever i ert sinne och medvetande är bokstavligen besläktat med en annan verklighet, som en radiovåg som delas öppet och ofta omedvetet med varje annan själ på Jorden.

Det är viktigt att känna igen negativa tankar i ert sinne, dessa kan lätt motverkas och suddas ut genom acceptans av gudomligt erkännande, inspiration och vetande. Detta behöver inte ens komma från er, det kan planteras eller aktiveras i ert sinne och medvetande. Negativa energier raderas genom igenkänning, inspiration och vetande, vilket låter er se Skaparens prakt som är besläktat med att se Skaparens sanning.

Vi delar med er att om ni tillåter er själva att vara öppna för Skaparens närvaro som penetrerar ert sinne och medvetande, så kan ni få ta emot upplevelser av igenkänning, inspiration och vetande som kommer att förbinda er med Skaparens prakt. Denna process gagnar inte bara er, genom energin som planteras i ert sinne kommer den att filtreras in i mänsklighetens medvetande.

Då ni överlämnar er mer fullt ut till processen ger ni oss möjlighet att verkligen använda ert sinne som ett ankare för helig och ny visdom som måste bäddas in i Jorden och mänsklighetens energetiska struktur. Ert sinne och medvetande kommer att bli likt en skattkista med ny gudomlig visdom. En del av informationen och den heliga visdomen kommer att bli användbar för er att stötta ert andliga uppvaknande, medan annan information naturligt och automatiskt kommer att överföras till medvetandet hos mänskligheten och Jorden helt simpelt genom er kärleksvibration. När vi ber er fokusera på kärlek och stråla ut den från er varelse, förbereder vi er för en tid när ni kommer att uttrycka hela Skaparens Universum. Kan ni föreställa er det? Det är möjligt. Helig visdom, koder, symboler, upplysning och så mycket mer kommer att flöda genom er varelse, och överförs speciellt från ert sinne och medvetande till andra på Jorden. Föreställ er att alla själar åstadkommer samma sak, det skulle bli likt ett nätverk av kraftfullt ljus och kärlek. Ni skulle se, erkänna och förnimma Skaparen flöda genom och från, till och in i hela er varelse. Det kan vara svårt att föreställa sig, men det är en upplevelse av enhet på Jorden och en upplevelse av Skaparen.

Om ni känner er vägledda, vill vi, de Himmelska Enhörningarna och Delfinerna stötta er i att få uppleva och få tillgång till Skaparens prakt å era och mänsklighetens vägnar. Med vår energi och vårt stöd är det lättare att känna igen ett djupt tillstånd av renhet som leder till upplevelsen av prakt. Närvaron av Skaparens prakt kan lätt fås tillgång till med våra energier därför att det är en kvalitet hos den Skapare vi uttrycker. Vi vill också stötta er med att uppgradera era chakrasystem för att de ska kunna hålla mer ljus och förankra Skaparens prakt i ert chakramedvetande för att låta er uppleva den gudomliga prakten hos Skaparen till fullo.

Att uppleva Präglingen och Uppvaknandet av Prakten Inom Ert Sinne

Låt er själva sitta fridfullt och erhålla ett djupt tillstånd av meditation.

Jag kallar nu på det kärleksfulla beskyddet och stödet från min ängla-gemenskap och mina guider. Jag ber om att få vara i linje med de Himmelska Enhörningarna och Delfinerna. Föreställ er först det pärlemorskimrande ljuset från enhörningarna flödande genom ert kronchakra, genom er chakrapelare fyllande hela er kropp med ljus.

Föreställ er det bleka blå ljuset från delfinerna flödande genom ert kronchakra, genom er chakrapelare vilande i varje chakra och som stöttas av enhörningsljuset.

Då energin byggs upp går vårt ljus samman och flödar tillbaka upp genom er chakrapelare.

Ingången till det kombinerade ljuset är viktigt; ge det så mycket tid som behövs. Ni aktiverar medvetandet av att uppleva Skaparens prakt i varje chakra. Ljuset kommer att överflöda från ert kronchakra och en del energi kommer att flöda in i ert sinne och medvetande för att föra fram, vid lämpligt erkännande, inspiration och vetande från Skaparen. Därför öppnande portalerna till att uppleva eller erkänna Skaparens prakt.

Ovanstående är en förberedande meditation; ni kan sedan fortsätta om ni vill, med denna åkallan och avsikt:

”Jag åkallar den lämpliga gudomliga informationen och heliga visdomen från Skaparen för att flöda in i hela min varelse, speciellt mitt sinne och mitt medvetande. Låt det gudomliga prägla visdom och information i mitt sinne och medvetande för att stötta min uppstigning och ett skifte av mänsklighetens medvetande. Låt den gudomliga informationen och heliga visdomen avsedd för mänskligheten filtreras ned från mitt sinne till sinnet hos andra, likt en energetisk våg, uppmuntrande alla att erkänna Skaparens prakt. Tack.”

Låt Skaparens ljus flöda in i ert sinne och tillåt er själva acceptera Skaparens prakt.

Vänligen, ni behöver inte nödvändigtvis uttrycka visdomen och insikterna verbalt, ert erkännande eller er bekräftelse att det sker är tillräckligt.

Vi är här för att stötta er att tända Skaparens prakt inom er.

Himmelska Enhörningar och Delfiner

 

 

 

Översättning: Markku

 

You may also like...