Det Arkturiska Rådet via Daniel Scranton, 8 april 2020

Det Arkturiska Rådet, 8 april 2020

Via Daniel Scranton

Att Komma Förbi Pandemin Snabbare

Hälsningar. Vi är glada att få kontakt med er alla.

Vi är mycket glada att kunna rapportera att vi kan se er göra framsteg där på Jorden, och vi kan känna efterdyningarna hela vägen hit till den nionde dimensionen. Vi kan också känna åt vilket håll ni är på väg mot och vi kan säga, utan minsta tvivel, att ni kommer att komma till slutet av denna kris fortare nu, på grund av det arbete som ni har gjort som ett kollektiv. Ni gör också framsteg mot er uppstigning, eftersom er uppstigning handlar om er själva som ett kollektiv, snarare än ett kollektiv av individer. Det finns en viss skillnad.

Ett kollektiv är en enhet, och det är vad ni behöver agera som för att harmonisera och samverka för att ni ska kunna komma till ett högre medvetandetillstånd. Så ni skapar något tillsammans som enar er som ett kollektiv, något som låter er själva se att ni alla är komna ur samma stoff, oavsett var ni kommer ifrån och oavsett vad ni tror på. När ni väl återvänder till vardagen på Jorden, kommer det att finnas en förändring i hur ni ser på era medmänniskor. Det har aldrig funnits en starkare önskan om att få kontakt med andra i er värld, än just nu i det kollektiva medvetandet.

Ni kommer att söka efter en djupare anknytning. Ni kommer att söka efter mer än bara fysisk närhet och fysisk beröring. Ni kommer att vilja veta vad andra gick igenom under pandemin. Ni kommer att vilja höra deras berättelser. Ni kommer att vilja vet hur de påverkades och om de drabbades av några förluster.

Genom att dela med er av era berättelser med varandra, kommer medkänslan att öka. Medkänsla och ovillkorlig kärlek är det som binder samman ett kollektiv. Det är de som påskyndar er uppstigning. De är vad ni i realiteten är som varelser av Källans Energi, och ni som är uppvaknade har vetat detta under en längre tid.

Ni har gjort er del. Ni har lagt till något positivt till det kollektiva medvetandet, och nu håller resten av planeten på att komma ikapp. Människor är ivriga att växa, expandera och utvecklas nu mer än någonsin och ert inflytande blir starkare och starkare, och många som sover börjar känna närvaron av högre dimensionella varelser under den här perioden när Jorden saktar ner.

Allt handlar om vad ni känner. Och att känna för oss Ärkeänglar, de Uppstigna Mästarna och andra är ett stort steg framåt, och ett steg som vi omöjligt kunde vara lyckligare för. Lita på att era medmänniskor får vad de behöver, och fortsätt att förankra er i den medkänslan och ni kommer att ta er igenom det här fortare än någon förväntar sig.

Vi är det Arkturiska Rådet, och vi har haft glädje av att få kontakt med er.

Översättning Ulla Krogh

Du gillar kanske också...