Carina Davidsson kanaliserar sin Högsta Kraft, 28 mars, 2020

Carina Davidsson kanaliserar sin Högsta Kraft, 2020-03-28.

 

Kära medresenärer på jorden,

Välj att minnas!

Välj att minnas att 2020 INTE är en KAMP mellan det ljusa och det mörka, det goda och det onda. Det ÄR ett naturligt skifte där mörkret nu drar sig tillbaka och ersätts med ljus. Det som varit byggt av mörker i vår fysiska värld faller samman när de mörka energierna backar och ersätts med ljusa energier. Därav kaos. Släpp kampen och låt er själva minnas att ljuset och mörkret är allt som ÄR.

Allt är energi och energi är allt som är. Ni är energi, jorden är energi, stjärnorna, månen, solen och alla planeter är energi, Universum i sin helhet ÄR energi.

Energin i Universum är i sin grundkonstruktion av två olika slag, högfrekvent energi och lågfrekvent energi. Ni kallar dessa ofta ljus och mörk energi. Ni lägger ofta en värdering i energifrekvenserna, god och ont. I era hjärtan gör ni inte denna värdering. I era hjärtan ÄR all energi helt utan värdering som bra eller dålig, god eller ond. Ni vet i era hjärtan att dessa båda energier ÄR Alltet eller Gud som en del av er föredrar att kalla det.

Allt i hela Universum är skapat utifrån dessa höga och låga energifrekvenser och de är sammanblandade i oändligt med variationer. Utan dessa energi-coctails av mörker och ljus skulle livet i Universum inte existera som något annat än antingen ett kolsvart mörker eller ett rent varande i ljus.

Jag ber er nu att ta några djupa andetag, zooma ut med hjälp av ert inre seende och se hela Universum framför er. Föreställ er att ni håller hela Universum i era händer framför er. Allt är energi som existerar för att liv ska kunna upplevas. Se hur energierna är mörkare långt ner i Universum och ljusare ju högre upp ni tittar. Se att vår jord ligger i en av de lägre energidimensionerna och att den nu, tillsammans med människorna, påbörjat en energiförflyttning högre upp mot ljuset. Ser ni??

Mörkret är en naturlig ingrediens i Universum och mörkret är en naturlig del i vår egen energi. Det är inte farligt utan bara en nyans av energi som t ex gör att ljuset syns. Istället för mörker kan vi kalla det rädsla. Era rädslor är en naturlig del av livet på jorden då det resonerar med den stora andel mörk energi som varit och till viss del fortfarande är här. Rädslorna är inte farliga utan bara en känslomässig nyans av energi som gör att ljuset inom er syns klart och tydligt. Släpp taget om den tredimensionella sanningen att mörkret är farligt, släpp den nu om ni kan känna i ert hjärta att det är er sanning.

Be ljuset i Universum att lysa på mörkret och ge det kärlek. Det ger er själva och jorden extra kraft att göra den förflyttning som vi alla bestämt ska ske. Låt ljuset inom er själva lysa på era rädslor och ge dem kärlek. Det hjälper er att göra den energiförflyttning som ni nu ska göra. Mörkret är inte farligt, bara en energi som varit en stor och naturlig del på jorden och er själva när ni varit i den tredje dimensionen. Ni vet i era hjärtan att ni och jorden nu gör en resa upp i en högre dimension av mera ljus och därmed kalibrerar ni och jorden om er energi genom att minska mängden mörker och öka mängden ljus.

Ni som ljusarbetare har ägnat er åt att kalibrera om er energi till mera ljus under en lång tid. Ni har känt er fel och icke anpassningsbara till ett s.k vanligt liv men när energiernas omfördelning nu har börjat röra sig, kommer ni att se att ni varit på rätt spår under många år och att det är de stora massorna som stått kvar på den plats ni lämnat.

Energierna i den tredje dimensionen, som varit jordens boplats länge, har varit den energimässiga grund som människor byggt sina tankar, handlingar, drömmar och val av liv på. Många av samhällets ”byggställningar och skelett” har byggts av en energi som nu ger vika och det är därför som dessa samhällen till stor del rasar samman. Det kommer att bli turbulent, ja, men om ni zoomar ut och tittar på Universum så ser ni tydligt att uppflyttningen av jorden till en högre energifrekvens är en sedan länge bestämd händelse och att resultatet inte kan bli något annat än att mer ljus och kärlek kommer att existera på jorden. Alltså kommer vår fina jord inte kunna gå under eller utplåna allt liv. Alla som väljer kärlek är en naturlig medresenär till den Nya Tiden i kärlek på jorden. Ni som läser detta har ALLA, jag menar ALLA, en biljett till den Nya Jorden.

Ni ljusarbetare har redan lämnat mycket av det gamla som nu faller samman. Många av er har sedan länge valt eller tvingats att lämna det materiella överflöd som människor baserat sin lycka på. Ni har valt eller tvingats att leva på lite pengar och därmed skala ner ert liv till det ni behöver men inte mer. Ni har tvingats tänka om och göra nya värderingar där kärleksfulla relationer, närproducerad mat som ni tillreder själva i ert eget kök blivit er vardag. Ni har gjort den resa som den stora massan nu kommer att göra för att kunna bli lyckliga på riktigt.

Det materiella överflödet har tagit bort er uppmärksamhet och medvetenhet från det som ger er lycka på riktigt och många har släppt allt ansvar för sin egen hälsa, välmående och försörjning för att helt lita på att andra ska lösa deras liv istället för att använda sin egen kraft att skapa till sig själv. Den Nya Tiden är här nu och allt som sker är helt i sin ordning, en naturlig förflyttning av energi. Lyssna på era hjärtan och följ med denna vackra process steg för steg. Ingen stress, ingen oro, bara glädje. Ni är alla garanterade en biljett på denna underbara resa.

 

Du gillar kanske också...