Madjo från GFL via Carina Davidsson, 1 februari, 2021

 

Rapport från Galaktiska Teknikgruppen via Carina, 1 februari 2021

Hej, det är jag Madjo som vill komma igenom.

I dag har jag tagit mig från det kristallina riket till ett av mina tekniska skepp som hjälper jorden med dess uppstigning. Jag vill förmedla en sanning som kommer ur det perspektiv som vi har här på skeppen då vi jobbat länge med att få den mänskliga kroppen att utvecklas med hjälp av den själ som den inkarnerats av.

Det är en lång historia hur vi först försökte att lösa problemet med hur vi energitekniskt skulle få en mänsklig kropp att existera på jorden. Den själ som, med hjälp av oss, först valde att experimentera sig ner i ett embryo till en fysiskt existerande kropp på jorden var en mycket högt utvecklad och modig själ och mycket har skett sen dess.

Det vi önskar förmedla i dag är en sanning som kanske vänder lite upp och ner på de perspektiv ni har som jobbat med er andliga uppstigning under många år på jorden. Vi har noterat att det finns en ouppklarad vrede hos en del av er då ni beskådar ett, i era ögon, märkligt beteende hos många av de själar som inkarnerat som mänsklig varelse på jorden.

Många, de flesta, av de själar som inkarnerat på jorden har inte den erfarenheten som ni har av de högre dimensionerna. De har, ur sitt eget unika ljus, skapat sig en själ som valt att inkarnera direkt i en dimension med lägre energi vilket skapat och format dem som de är i dag. De har inte den erfarenheteten som ni har från de högre dimensionerna och de har aldrig utvecklat sina översta chakran för att komma i kontakt med sig själva på ett högre plan.

Förstå att människans nuvarande existens och sätt att vara på jorden inte är ett universellt misstag eller ett problem för dessa själar och människor. Förstå att deras evolution och utveckling går framåt exakt enligt deras plan och att några kvantumsprång till plötslig högvibrerande utveckling inte är möjligt för dem. De har alla en plan att följa och i den planen ingår nu att de kommer att börja höja sina energier i en högre takt än tidigare men det ingår inte några mirakulösa förändringar (ur ert höga perspektiv) på linjärt kortast möjliga tid. Det är inte deras mål med sina liv på jorden. Deras själsliga mål är att gå en stillsam höjning till mötes och att starta den uppstädning som krävs på jorden för att återställa det som de ”ställt till med” under sin tid i lägre frekvenser. Från de tekniska skeppen hjälper vi dem med deras utveckling genom att föra ner och skruva om deras energier i takt med att deras själ är redo för förändring. En mängd tekniska förbättringar står i kulisserna och väntar på deras upptäckt och vi ser med spänning fram emot hur de kommer att tas emot och implementeras.

Den utveckling som vi sett på jorden är fantastisk och vi är mycket nöjda med vårt, människans och ert arbete. Jordens, människornas och stjärnfrönas energi har förmedlat mängder av information till de högre sfärerna av energi och vi på de tekniska skeppen har fått in viktig data i våra system för framtida utveckling av jorden och nedstigningar på ännu ej inkarnerade planeter i våra olika stjärnsystem.

Ni som läser det här är alla s.k stjärnfrön som ur ert unika ljus skapat er en själ som valt att inkarnera sig själv på en planet i en högre dimension först för att sen göra en form av nedstigning i energi till en planet i en lägre dimension, jorden. Ni är alla här av fri vilja för att göra en resa till ljuset här på jorden och genom att förstå och acceptera människans energier och beteenden kommer ni kunna skapa en bättre värld på jorden för er själva och för dem ni har omkring er. Ni är här för att jorda er och bistå med ert ljus och era högre frekvenser samtidigt som ni är här för att utveckla er själva.

Kraftfulla energivarelser, som ni, har landat in i mänskliga kroppar för att förstärka den energitekniska utvecklingen på jorden och det ni nu ser framför er är ett år av mycket omställning och utveckling av den mänskliga civilisationen. Ni är en viktig del i denna omställning då era energier gör det möjligt för er att minnas den högre intelligensen som naturligt existerar i ljuset, trots att ni befinner er i jordens låga energier. Ni har alla förmågan att skapa en mera högfrekvent värld där ni står och vi önskar nu att ni släpper alla tankar på att människan inte är där den ska vara och istället startar upp olika projekt för att hjälpa dem att utvecklas från den nivå de är. Ni är inte alls i samma frekvens som dem och ni måste lära er att hela tiden minnas och ha tålamod med att ni inte kan kräva av dem att de ska förstå och vara medvetna om det som ni minns.

Genom att öppna upp era hjärtan och älska människan för den som hon är kan ni börja starta upp den verksamhet som ni är här för att jobba med. Många av er befinner er redan exakt på den plats ni ska vara och för er handlar det om att öppna upp era hjärtan, jorda er energi och ta fram ert tålamod och er förståelse för vad exakt det är ni ska bistå er omgivning med.

Ni har alla högt utvecklade unika gåvor som ni ska använda er av i ert arbete och de utgår alla ifrån kärlek. Ni är inte inkarnerade för att tillrättavisa, styra om eller hjälpa människan att göra saker istället för dem utan ni är inkarnerade för att i kärlek vägleda dem till att göra det som DE måste göra för att komma vidare i sin utveckling. Ni har inget ansvar för hur deras utveckling fortskrider utan ska idogt jobba vidare med att vägleda dem som VILL ha hjälp att utveckla ett högre perspektiv på sin egen tillvaro.

När det gäller den medicinska världen som människan byggt upp vill vi förtydliga att det för er är mycket naturligt att kemikaliska ämnen inte hör hemma i er mänskliga kropp. Men minns att människan inte är i kontakt med de naturligt helande energier som ni från de högre sfärerna har kontakt med. Den medicintekniska evolutionen har för människan varit mycket viktig då de genom kemiska substanser har lärt sig att motverka den påverkan som låga energifrekvenser fortfarande skapar i deras kroppar. Människans forskare har varit mycket framstående och från de tekniska skeppen har vi bistått dem i den mån de frågat. Vi önskar alltså att ni förstår att det som för er kan se ut som något väldigt lågfrekvent i själva verket är högfrekvent ur människans perspektiv. Det gäller även de vaccinationer som ni själva kanske inte vill ta men som för människan är livsnödvändiga för fortsatt existens i sin fysiska kropp.

Jag önskar med detta meddelande få er som önskar att minnas ert ursprung och varför ni tagit er hit. Ni är här för att finnas till som vägledare för dem med lägre energier som är redo och vill utvecklas. Ni är också här för att utveckla det som är era gåvor genom att etablera och integrera er i det mänskliga livet på jorden. Gåvor som kommer ur ert unika ni och som ni brinner för i ert hjärta. När ni hjälper andra att växa hjälper ni alltså er själv att växa.

Jag önskar också påminna er om att njuta av er vistelse i en fysisk kropp. Det finns mängder av angenäma upplevelser att ta med er hem från jorden. Upplevelsen av solens varma strålar mot en fysisk kropp, upplevelsen att föda fram ett barn och att älska någon i en fysisk kropp som inte är evigt bestående i den linjära tiden, är bara några få exempel på det ni kan njuta av på jorden om ni vill. Se er resa som en kombinerad semester- och jobbresa och ni kommer att skapa er en angenäm tillvaro på jorden trots turbulenta tider för människan.

Tillåt dig själv att med ditt unika du, skapa en trivsam och bra tillvaro på jorden så att du känner att du kan må bra och trivas i ditt liv. Acceptera allt som det är på jorden och gå sen ut i livet med ditt högvibrerande medvetande och vägled dem som önskar vägledas. Ni är alla väl utplacerade inom alla tänkbara områden på jorden. Ni finns i alla världsdelar, ni finns i alla sociala grupperingar och ni finns inom alla tänkbara yrken, aktiviteter osv. Ni är utplacerade enligt en avancerad plan och ni är högst redo att vidta ert uppdrag på jorden. Ni är alla vackra själar och vi bistår er alltid.

You may also like...