Celestia – Den Andliga Gemenskapen, July 17th, 2023

Den Andliga Gemenskapen.
2023-07-17
Celestia
Celestia är en äldre i Telos och rådgivare till det Höga Rådet. Hon är också syster till Adama. Hon arbetar med Telos barn och fungerar som ett instrument för deras interaktion med äldre.
Välkomna hem kära ni! Det är så underbart att se er samlade här. Er kärlek får våra ögon att tåras. Vi uppfattar all er utstrålning i ljuskropparna och i skönheten i vilka ni är. Många fler av er vaknar nu upp till sanningen om er Gudomlighet. Vi är glada över att se en ökning av antalet sammankomster som äger rum inom våra energier.
Antalet själar som deltar i dessa delningar ökar. Intensiteten hos Ljuset som genereras blir mer synligt, även i de mörkaste hörnen av planetens yta. Vi har hållit utrymmet och energin här i Mount Shasta under lång tid. Ett stort antal av er har levt flera liv i detta område, både i Telos och på ytan, och hjälpt till att hålla denna energi.
De flesta av er har aspekter av er själva som lever inne i berget och i andra städer inuti Jorden. För oss är det helt fantastiskt att se er nu, i er fysiska inkarnation, eftersom ni är de som åstadkommer den stora förändring som är så nödvändig på denna planet. Jag skulle vilja presentera er för barnen i Telos, och i andra Lemuriska städer över hela Jorden.
De har ivrigt väntat på att det blir dags att få kontakt med er mer medvetet, eftersom de vill lära er mer om att leka och ha kul igen. Så mycket av er resa nu handlar om att öppna upp era hjärtan igen, och återupptäcka de saker som gav er glädje som barn. Det är viktigt att ni öppnar er fantasi och helt föreställer er det paradis som ni vill skapa och uppleva på ytan. Barnen är här, med öppna hjärtan, för att visa er hur ni skapar den värld ni önskar genom era visioner, och kraften i er fantasi. Telos barn skulle gärna vara guider och hjälpa er göra er väg lättare.
Ni kan kontakta dem redan nu. Dessa barn har anmält sig frivilligt för att bli era ledsagare till ”leklandet” och kommer att stanna hos er så länge ni vill. Allt ni behöver göra är att börja kommunicera med dem från ert hjärta. De kanske kommer till er i drömmar, eller så känner ni dem runt omkring er just nu. Som de av er som är klärvoajanta snart kommer att upptäcka, så lever Telos barn mycket längre än de som lever på ytan. Barnet som kommer för att leka med er kan vara 200 år enligt er tideräkning. Bli inte förvånad om bilden av lekkamraten som visas för er inte är vad ni förväntade er.
Lita på bilderna som er inre syn visar, och lita på budskapen ni hör från Telos barn. De är här för att återintroducera er till dessa delar av er själva som kan ha stängts av, och till fantasins magi som gör att ni kan skapa allt ni vill, och veta att det är absolut verkligt. Fantasi är vårt redskap för att skapa, men den är inte ”overklig”, som många på ytan säger. Ni återupptäcker nu hur verklig fantasi fungerar, och i vilken utsträckning den skapar under eller smärtsamma utmaningar, i enlighet med de tankar och känslor ni ger näring till.
I Telos skapar vi genom att föreställa oss det vi vill, och sedan energetiskt projicera de potentialer som påtagligt manifesterar det vi har föreställt oss. Fantasi är vår nyckel till manifestation. Vi gör det genom att blanda den maskulina inspirationen från det Gudomliga, med energierna från det feminina som ger näring till och håller dessa inspirationer eller föreställningar, tills de blir manifesterade. När medvetandet hos inkarnerade varelser på Jordens yta omfattar mer och mer av det Gudomliga Feminina, kommer dessa manifestationsprinciper återigen att aktiveras. När Jordens vårdande själ erkänns och tillåts återupprätta sig själv i naturen och i samhället, kommer den sanna inspirationen från det Gudomliga att uttrycka sig i enhet, i era dagliga liv och genom att bygga en gemenskap. Ni återuppväcker begreppet sann gemenskap, genom er utforskning och återanslutning med oss, er familj i Telos.
När några av er träffas för att arbeta, leka, studera eller meditera, i Mount Shasta eller någon annan region på planeten, bildar ni en Andlig gemenskap. Dessa grupper kan framstå som tillfälligheter, men det är de inte. Energin som genereras från varje sammankomst ansluter till energin från andra liknande sammankomster, och en större gemenskap bildas energetiskt, bortom tid och rum. Förbindelser bildas med de själar som deltar, och energin från gemenskapen lyser sedan upp en väg för fler att delta i.
I Telos är paradigmet vi verkar inom, ett av totalt samarbete och fullständig delning av resurser. Alla tas om hand; vi delar vår tid och energi för att åstadkomma detta. Denna viktiga princip kommer så småningom att antas av samhällena och regeringarna på ytan. På detta sätt kan ni börja visa och leva enligt den Telosiska modellen av gemenskap, som en harmonisk samling av energier. Nya samhälleliga livsstilar utvecklas redan i detta land, och många av er håller nu på att vakna upp till det sanna löftet och idealet för gemenskap. Många fler börjar känna att fröna av nya idéer och sätt att leva, spirar i medvetandet.
Detta är ett av de viktigaste stegen som måste tas för att hjälpa till att föra denna vibration till ytan och planeten till en helt ny nivå. Den femdimensionella vibrationen som uppehåller oss i Telos, är energin från hjärtats gemenskap. Vi har tagit stegen för att skapa den värld vi vill leva i, och nu erbjuder vi oss själva som guider för att visa er vägen. Gemenskapen i hjärtat är en plats där alla är i total harmonisk resonans. Alla behov eller önskemål kommuniceras telepatiskt och möts sedan av samhället som helhet. Det är en gemenskap där ni inte hittar någon brist eller något lidande, eftersom den gemensamma hjärtenergin med medkänsla och omhändertagande, alltid finns närvarande.
Det är dessa koncept vi vill dela med er. Ni upplever detta till viss del redan i Mount Shasta, där så många individer delar med sig på så många nivåer med de omkring sig. När ett stort behov uppstår och det krävs många personer, då är det många som kliver in för att dela på bördan. Vi ber att ni inom varje aspekt av ert jag och varje aspekt av era hjärtan, börjar expandera ert medvetande till att inkludera konceptet av sann gemenskap. Vet att ni är omgivna av varelser som älskar er. Ni kanske inte känner till alla medvetet ännu, men ni börjar känna igen dem.
Ni börjar få kontakt med varje varelse ni kommer i kontakt med, och ni börjar bilda en gemenskap. En del av min tjänst i Telos är att arbeta med potentialer; låt mig dela lite med er nu. Gemenskaper kommer att bildas runt Mount Shasta under de kommande åren. Människor kommer att mötas i syfte att skapa en förebild för etableringen av andra samhällen på planeten. De kommer att vara exempel på hur människor kan leva i en anda av sant broderskap, medkänsla och samarbete.
Öppningar har redan börjat ske på planeten för att bereda vägen för vår ankomst från våra städer i den inre Jorden, och harmoniseringen av våra liv tillsammans med era. En portal har börjat öppnas under de senaste månaderna, som omfattar många av de västra delstaterna i USA, inklusive området Mount Shasta. Det är genom denna portal som de första Inre Jordvarelserna redan har börjat dyka upp och med sin vibration börjat skapa en passage, genom vilken andra så småningom kommer att följa.
Det finns passager som rensas i Mount Shasta-området, vilka har direkt anknytning till Telos. Det finns stjärnportar som är i de första stadierna av återaktivering, liksom några som redan är i full användning runt berget. Grindvakterna, som eteriskt upprätthåller dessa energier, börjar vakna till sina roller och kommer samman i större antal i er dimension. Detta arbete har alltid gjorts multidimensionellt, men er medvetenhet om det har varit beslöjad. Snart kommer detta arbete att uppmärksammas över hela världen, och många runt omkring er som alltid har räknat bort den här typen av andligt arbete, kommer att kliva fram för att ta på sig roller ni inte kan föreställa er just nu.
Vi delar detta med er för att uppmuntra er när ni rör er framåt; vi vet att det ger er hopp om ni talar om dessa underverk som kommer. Vi ber er att leva era liv i denna nya medvetenhet, och uppleva er evolution med det hoppet, med det hjärtat, eftersom potentiella mirakel finns runt omkring er. Det är upp till er att öppna er för dem. Om var och en av er skulle prata med en person som ni inte redan känner, och öppna upp ert hjärta för honom eller henne på samma sätt som ni gör med oss, då skulle Jordens ytgemenskap kunna födas mycket snabbt.
Denna delning från hjärtat skulle expandera med varje ytterligare kontakt som görs mellan medborgare och grannar runt om på planeten. Så underbart det skulle vara! Sann närhet uppstår när två själar kan vårda varandra med autenticitet, spontanitet och sanningssägande. Var inte rädda för att öppna er för någon annan, för ingenting under denna tid av stort uppvaknande och förvandling ska undvikas. Det finns inget som verkligen kan hindra er på er utvecklingsväg, annat än begränsning. Tveka inte att öppna dörren till era själars djup, och utforska fullheten av era upplevelser och känslor. Tveka inte att på ett kärleksfullt och stödjande sätt, hålla samma utrymme för någon annan.
Mycket rensning måste ske, mycket rensning, innan ni kommer att kunna gå in i den önskade högre vibrationen och bilda gemenskaper i hjärtat. Börja bilda gemenskaper om två. Nå ut till varandra på sätt som ni inte har litat på tidigare. Berätta för varandra om de otroliga själsvägar som var och en av er har färdats. Först när vi kan öppna oss för varandra på detta sätt, kan vi uppleva större hjärt- och själsband inom gemenskapen.
Kalla på oss när som helst. Vi kommer att lyssna på er utan något dömande eller några villkor. Ha intentionen i ert hjärta att helt öppna upp för den vibration vi lever i, så att ni kan börja uppleva den dagligen. Ju mer ni känner igen och integrerar denna vibration i era dagliga aktiviteter, desto snabbare kommer vibrationen på ytan att stiga. Vi finns alltid där för er. Kalla på oss för att vara vid er sida; vi kan inte betona detta tillräckligt. Viktigast av allt, njut av den nya energin, de nya vibrationerna som förvandlar er själ och er planet, dag för dag.
Njutning kommer att påskynda denna process, tillsammans med en magi som först nu återupptäcks. Be Telos barn komma och leka med er. Be dem att vara med er och dela deras medfödda känsla för njutning, och njutning i det enkla av att vara. När ni är i era mörkaste tillstånd och kampen verkar nästan för mycket att bära, då behöver ni dem som mest. Deras glädje och lekfullhet, deras kreativa och fantasifulla uppfattningar om världen runt dem och omkring er, kommer att öppna era hjärtan igen för det magiska barnet som bor inom er. Skratta, fnissa och skoja med dem. Se genom deras ögon och rensa bort resterna av förtvivlan från er själva; de kommer att muntra upp er när inget annat verkar fungera.
De tar med sig grupper av barn och har fester i era hem. Barnen gillar att besöka er för att få större förståelse för vad det är ni upplever på ytan, på er resa i den tredimensionella verkligheten. Det är en del av deras utbildning, och de har gladeligen anmält sig frivilligt för att träffa er som en nödvändig del av deras skolgång.

Vi älskar er mer än vi kan uttrycka. Än en gång, välkomna hem, mina älskade vänner.

TELOS – Volym 2
Messages for the Enlightenment
of a Humanity in Transformation
Mount Shasta Light Publishing

Du gillar kanske också...

Lämna ett svar

Din e-postadress kommer inte publiceras. Obligatoriska fält är märkta *