Charlie Ward och Anonym källa, 15 januari, 2021

 

Charlie Ward och Anonym källa

15 januari 2021

President Trump: ”Jag har åberopat Upprorslagen från 1807 (Sektion 10 U.S Code 13 251-255) för att adressera det förrädiska upproret som utförts av Demokratiska och Republikanska lagstiftare, CCP (Kinas Kommunistparti) företrädare, FBI, Justitiedepartementet, CIA och andra för att nedmontera Amerikas Förenta Stater och dess Konstitution. Dessa entiteter utgör ett direkt hot mot den nationella säkerheten. Jag kommer att kvarstå som President på obestämd tid tills alla inrikes fiender blivit arresterade”

Torsdag 15 januari. Charlie Ward: Panic in DC: https://drcharlieward.com/panic-in-dc/

Panic In DC Get Your Pop Corn By Charlie Ward

Charlie, I watch all the time…have been since early on. I’m not very tech savvy, so this may sound really dumb, but…. when you were on YouTube, I left “likes” so you could could.

drcharlieward.com

Om hemligstämpeln tas bort från hemliga dokument och blir offentliga skulle 95% av politikerna i Washington bli arresterade, de flesta för Landsförräderi.

ANONYM KÄLLA: Trumps Trumfkort sätts i spel. Det är mycket enklare än ni inser. Vissa av er har förstått det rätt.

Under Sektion 3 i det 14:e Tillägget till Förenta Staternas Konstitution: ”Ingen person får vara Senator eller Representant i Kongressen, eller elektor för President och Vice President, eller inneha något ämbete, civilt eller militärt, i Förenta Staterna eller någon Stat, som tidigare svurit en ed på, som medlem i Kongressen, eller som ämbetsman i Förenta Staterna, eller som medlem i någon Delstatlig lagstiftande församling, eller som verkställande eller juridisk ämbetsman i någon Stat, att stötta Förenta Staternas Konstitution, och som varit engagerad i uppror eller resning mot densamma, eller som hjälpt eller givit skydd åt dess fiender”.

Valfusk är ett allvarligt brott under normala omständigheter, men under ett aktivt Krigstillstånd betraktas det som landsförräderi. Tänk tillbaka till utfrågningen av Kavanaugh inför hans bekräftelse till Högsta Domstolen. Vilka var kraven för att en civil person skall åtalas för landsförräderi? Vi har befunnit oss i ett Krigstillstånd sedan 2001.

Pelosi och alla andra medlemmar av Kongressen är inte längre medlemmar av Kongressen. De har förverkat sina rättigheter och ämbeten genom att begå LANDSFÖRRÄDERI.

De är inte längre lagliga medlemmar av Kongressen tack vare Sektion 3 i det 14:e Tillägget. De betraktas nu som Republikens fiender för att de hjälpt en främmande makt att stjäla ett val.

När man begått landsförräderi förverkar man sina rättigheter som Amerikan. Ni har inga rättigheter. Militär lag vs civil lag?

Allt bevismaterial är tillåtet i en Militär Domstolstribunal, så Pelosis stulna bärbara dator, tillsammans med de andra 11 stulna bärbara datorerna, kan användas i hennes Militära Tribunal, ihop med allt annat hon gjort, för att låsa in henne och andra för gott.

Historien kommer att visa att Donald Trump på alla lagliga sätt försökte lösa denna kris mot vår Konstitution. Den kommer att visa att alla andra undvek att adressera detta Landsförräderi. Han försökte lösa detta fredligt. Hans enda kvarvarande utväg var att använda militären, men det måste vara ett LAGLIGT användande av militären då dessa människor brutit sina eder och begått Landsförräderi och gjort Uppror.

President Donald J. Trump var enligt lag tvungen att agera på detta på grund av sin egen ed till Konstitutionen: att skydda vår Republik mot fiender, både Inrikes och Utrikes.

Brotten på deras åtal kommer att lyda: LANDSFÖRRÄDERI, UPPROR och BROTT MOT MÄNSKLIGHETEN.

När världen får veta att de spred ett virus för att stjäla ett val, kommer det Stora Uppvaknandet att börja. De har beseglat sina öden.

Schack Matt.

 

 

 

 

Översättning: Markku

Du gillar kanske också...