Skiktade Transformationsstrukturer | Plejaderna via Christine Day, 3 juni 2024

 

Skiktade Transformationsstrukturer | Plejaderna via Christine Day, 3 juni 2024

av Christine Day

https://www.christinedayonline.com/2024/06/01/pleiadian-message-june-2024-article/

Mina kära, vi hälsar er,

Det finns ett naturligt stort skifte inom rytmen av rent ljus som skapar en serie skiktade transformationsstrukturer att förankras genom hela jordplanet. Dessa multidimensionella skikt är designade för att bygga högre medvetandehöjningar för de av er som vaknar. Det finns ett firande i hela de Universella världarna när vi ser de av er på denna väg accelerera ytterligare inom er evolutionära process. Vi ser att du börjar spela en mycket mer medveten roll i din uppvaknandeprocess.

Din erfarenhet av tid förändras i din dagliga verklighet, vet att dessa förändringar kommer att fortsätta att utvecklas inom din “verklighet” på Jorden. Denna “uppsnabbning” beror på att ljuset kommer in på planeten i högre grad. Det kommer att finnas en expansiv uppbyggnad, “en känsla av hastighet”, när Jordväsen rör sig in i denna högre alternativa arena av medvetande.

Denna skiktade “arena av medvetande” är designad för att omplacera dig till ett ytterligare tillstånd av självförstärkning. Det här är en tid för din självuppståndelse, när du rör dig själv inom en befriad ram av självmedvetenhet inom det kollektiva energetiska utrymmet av medvetande… Enhet, Hem, Varande…

När du släpper taget och väljer att föra fram dig själv genom ditt Hjärtas aveny, tas du ständigt emot i ett högre utrymme av alternativa verklighetsinställningar. Kom ihåg att ditt Hjärta är din startramp för autentisk återanslutning.

Det kommer att finnas en uppbyggnad av intensitet inom era energisystem när var och en av er genomgår nivåer av transmutation. Ditt hjärta, som är ett av dina mest kraftfulla verktyg har genomgått och fortsätter att utvecklas till en ytterligare snabb omvandlingsprocess. När du väljer återanslutning till ditt heliga Hjärta, görs uppvaknandeaspekten av din evolution lättillgänglig på mer accelererade nivåer.

Inom dessa förändringar finns det en återuppkomst av din heliga potential, en “hågkomst” som äger rum, en återkomst av dina naturliga flerdimensionella gåvor. Det kommer att ske en total omorientering av dina heliga sinnen i vissa ögonblick när du genomgår denna “minnes”-process.

Du kan uppleva en desorientering inom din “verklighet” som du tidigare har känt den. Det kan finnas ögonblick där du plötsligt befinner dig i en främmande miljö. I dessa ögonblick av alternativa upplevelser kommer du att behöva ta ett Medvetet andetag, att släppa taget och att öppna din fulla medvetenhet inom själva upplevelsen.

En undersökning inom dessa uppkommande utrymmen med din medvetna medvetenhet genom din egen nyfikenhet kommer att tillåta dig att fullt ut omfamna essensen som hålls i dessa expansiva öppningar. Förstå dessa alternativa arenors bärandeaspekter av din unika högre ljussignatur för att du ska kunna anpassa dig.

Att ta med din medvetenhet in i hjärtats utrymme stödjer dig i att kunna integrera och anpassa dig i det föränderliga ögonblicket. När du börjar referera till och engagera dig i ditt livs ögonblick genom ditt Hjärterum, kommer du att känna en högre känsla av balans inom själva upplevelsen. Att medvetet välja att vidta denna åtgärd inom ditt Hjärta kommer att stödja dig fullständigt när du rör dig genom denna övergångsväg.

Det finns inget som ditt Ego-sinne kan förstå eller referera till inom arenan för din uppvaknande väg som du befinner dig på vid denna tidpunkt. För att stödja din mänskliga aspekt/ ditt sinne under denna övergångsfas, ge ditt Ego-sinne specifika 3:e dimensionella uppgifter att slutföra. Till exempel, organisera ditt 3:e dimensionella liv – inköpslistor, packning, ekonomi. Dessa jobb kommer att stödja din mänskliga aspekt i att förbli balanserad genom denna metamorfa förändring.

Du behöver ditt Ego-sinne medan du är i en mänsklig fysisk form. Ego-sinnet är en nödvändig aspekt av ditt mänskliga jag. Det finns ett grundläggande krav på att skapa harmoni inom dig för att göra det möjligt för dig själv att helt omfamna och lansera dig själv energetiskt inom din fulla flerdimensionella Högre Jag-komponent. Denna medvetna handling av dig med din mänskliga aspekt kommer att skapa en pågående stabilitet inom dig när du går framåt i ett djupare uppvaknat tillstånd. Kom ihåg att du har kommit till Jorden för att ha den mänskliga upplevelsen, medan du går igenom en andlig omorientering. Det är ditt uppdrag.

Oavsett hur missuppfattningen av ditt Ego-sinne kommer åt situationen, vad som är viktigt för att förstå det i verkligheten – är att allt ligger inom kontroll. Du är inte ensam. Du kan lita på de enorma förändringar som sker inom dig och fokusera på att släppa allt. Att veta att ingenting spelar så stor roll inom den 3:e dimensionella arenan.

Jordens 3:e dimensionella drama kommer att fortsätta att utspela sig runt er och vet att inget av det har någon betydelse i den stora bilden. Se dramat som en pjäs på en scen, som har lite med “verkligheten” att göra, med Sanning. Trots all dramatik, hålls du och får fullt stöd i dina nästa steg, ingenting kan komma i vägen om du inte väljer att tillåta störningar genom ditt ego-sinne.

Förvänta dig det oväntade när du navigerar dig själv genom denna kommande tidsram och vet att du är i flödet när du väljer att bli guidad genom ditt Hjärta. Det finns mycket att vara glad över när du väljer att ta stunder i ditt Hjärtas stillhet.

Kom ihåg att ditt hjärta är din ledstjärna, din enda verkliga referenspunkt för ditt liv, din enda kompass. Ditt hjärta är ditt verktyg för att leva, guida dig in i autentiska ögonblick av förståelse, av klarhet som omriktar dig genom kompassen till Hemmet. Allt kommer att uppenbaras ytterligare för dig när du väljer ögonblick att anpassa dig till ditt Hjärta som ditt vägledande ljus.

Vet att det inte är möjligt att vara i ditt Hjärta hela tiden, du är en människa som har en mänsklig upplevelse, “perfekt ofullkomlig”. Ett ögonblick i ditt Hjärta är viktigt, varje ögonblick du spenderar i ditt Hjärta ackumuleras. Varje ögonblick som spenderas i ditt Hjärta avslöjar ännu mer sanning och förståelse för dig, och anpassar dig till ditt heliga flöde mer och mer.

Orden ‘JAG ÄR’ öppnar dina multidimensionella nivåer av medvetande, och ger dig återåtkomst till din fulla arvsenergi. Dessa ord återskapar heliga reaktioner inom era energisystem. De väcker ljus som har legat och vilande i era fysiska celler, vilket gör det möjligt för cellerna att återantända med aspekter av ert flerdimensionella ljus. Du aktiverar dig själv till på, som att slå på en ljusströmbrytare. Du aktiverar din minnesprocess genom att förankra dessa ord, “JAG ÄR” som sätter igång energetiska frekvensvågor av uppvaknande genom alla dina heliga system.

Detta är din tid för självuppvaknande, en härlig tid av självupptäckt. att uppstå genom att återta din multidimensionella essens. Det finns en frekvenskallelse som går ut för att du ska komma ifrån en lång sömn, för att komma ihåg. Vibrationsinnehållet i denna kallelse rör sig direkt in i dina Hjärtceller och strålar sedan ut genom varje cell i din fysiska kropp. Svara på kallelsen, som i verkliga termer är ditt högre medvetande som ropar till dig.

“Du är den du har väntat på!”

Vi bevittnar er i kärlek.

Välsignelser,

Plejaderna

Översättning: Lars-Eric

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *