Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson, 9 juni 2024

 

Himmelska Vita Varelser via Natalie Glasson

9 juni 2024

Vägar av Sanning

Hälsningar, älskade fyrar av ljus, vi är de Himmelska Vita Varelserna. Vi träder fram till er flera gånger. Vi har en energi och ett syfte som vi delar med er. Vi främjar och stöttar er uppstigning i denna tid.

Vi integrerar vår energi … våra koder … in i ert varande/er verklighet, för att hjälpa er med er andliga tillväxt just nu, så att ni på en djupare nivå kan ansluta till er egen varelse/ert sanna själv, förstående den sanning som kommer fram inom er varelse.

Många blir förvirrade eller desorienterade i denna tid, därför att deras inre sanning kommer fram, men de är inte vana vid att ansluta till deras inre sanning, så det känns som om deras personlighet och inre sanning strider och kämpar mot varandra.

De ser ut som två extremer. En av dem är av en hög vibration och talar om positivitet, kärlek, harmoni och frid. Den andra erkänner den fysiska verkligheten och lever i den, och kan inte se något annat.

Det kan kännas som om er inre sanning och er personlighet strider med varandra och det är helt ok i denna stund, därför att då ni erkänner det kommer striden att skingras. Ni inser att denna energi/denna röst/dessa känslor som kommer fram, som verkar så ovanliga … kanske till och med okända för er … faktiskt är var ert fokus måste ligga.

Det kräver en stor mängd mod att erkänna er inre sanning när ni lever i en verklighet där er personlighet känns jordad i den fysiska verkligheten.

Då ni börjar erkänna och bekräfta att er inre sanning kommer upp och träder fram, då kan ni se att det finns flera vägar av sanning. För enbart er finns det otaliga vägar ni kan ta/gå på. Varje väg innebär olika möjligheter; annorlunda lärande och olika förståelser. Varje väg har värdefulla lektioner … andliga lektioner … att absorbera.

Ni som varelser, som själar, som sanning, har otaliga verktyg … andliga verktyg … och förmågor. Då ni går en viss väg av sanning kan det kännas som om ni inte har verktygen eller förmågorna att gå den vägen. Med de möjligheter som kanske dyker upp, känner ni helt enkelt att ni inte har verktyg och förmåga att acceptera utmaningarna.

När ni växlar över till andra vägar av sanning kan ni upptäcka att ni har precis de verktyg och förmågor som behövs, och kan gå den vägen med lätthet, eller om inte lätt, så kan ni övervinna de utmaningar den skapar och som ni skapar.

När många varelser talar om sitt syfte och hittar det, talar de faktiskt om vägar av sanning, och det finns otaliga sådana. Ni har en uppsättning verktyg och förmågor, er givna av er själ, för att beträda kanske en, två eller tre av dessa vägar.

En del av utmaningen är att hitta rätt väg att gå. Er själ har förmågan av Skaparen, och har därför förmåga till alla Skaparens aspekter.

För denna livstid har ni accepterat en viss volym av förmågor som stöttar er i att erhålla den förståelse, den andliga tillväxt och uppstigning som krävs.

När ni undersöker er inre sanning och ber om bekräftelse på era förmågor förstår ni hur ni kan vara i den världen. Ni drar också till er er väg av sanning, eller kanske en eller två eller tre vägar av sanning.

När ni tillåter er att kalla fram era vägar av sanning för att orienteras eller återorienteras med ert varande, är detta också en mycket kraftfull upplevelse. Ni kan få en föreställning om vad ni vill eller känner er vägledda att åstadkomma i denna livstid, eller kanske till och med i detta ögonblick i er verklighet, men det kan vara så att ni inte kan manifestera det, eller känner som att det är omöjligt att göra det.

När ni erkänner de förmågor ni har och kallar fram era vägar av sanning, så är de som tågräls som orienteras och leds in i ert energifält. Era förmågor är som en ryggsäck ni bär, som ni mycket lätt kan tillgå, och sedan kan ni hoppa på det inkommande tåg som känns mest lämpligt; den eller de möjligheter som kommer in i ert varande, in i er medvetenhet, in i er verklighet.

Ni kan fråga:

”Är den här vägen av sanning i resonans med mig?”

”Ger den mig uppfyllnad?”

”Har jag förmåga att gå denna väg av sanning?”

Att ni sanningsenligt besvarar dessa frågor tillåter er att navigera genom olika omständigheter/upplevelser, tills ni får kontakt med de omständigheter/upplevelser som lyser upp er; som fyller er med ljus, med glädje och uppfyllnad.

Då vet ni att ni fått tillgång till era förmågor och er väg av sanning, och att båda är i linje med er och ni med dem, tillåtande er att gå vidare med större lätthet, med större kraft och ökande energi.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, vill att ni funderar på:

Känner ni er vilse eller obekväma? Osäkra på hur ni ska manifestera någonting? Ojordade? Föreligger det ett behov av att fokusera på er inre sanning?

När ni gör detta, känner ni er mer fridfulla, mer er själva, mer kapabla?

Ni kan be om att era förmågor i denna livstid kommer fram och ger sig till känna för er. Ni kan be om att era vägar av sanning orienterar sig med er. Ni kan be om att få gå den väg av sanning som är mest i resonans med er själ i denna livstid.

Vem är det ni frågar? Ni frågar er inre essens/er inre gnista. Om ni vill kalla detta er Skaparnärvaro/ er själ/er essens, så låt detta vara något som energetiskt reds ut för er och utvecklas.

Det är inte nödvändigtvis så att ni behöver eller kräver svar, det är mer att ert energifält skiftar och inriktningar läggs på plats genom att ni helt enkelt lägger er avsikt på olika områden, med den fråga vi uppmuntrat er att fundera på.

Under de kommande dagarna, tillåt er att notera hur en inriktning sker – nästan som en karta som formas både inom och omkring er, i er verklighet. Er anslutning till er sanning och era förmågor, även de ni är omedvetna om, kommer att växa.

Det enda sätt vi kan beskriva detta på är att ni kommer att känna er mer kapabla, ha större förmåga, mer redo med större vetande, även om vägen ni går känns fullkomligt okänd.

Föreställ er att alla varelser på jorden valde dessa funderingar. Hela Jordens vibration skulle skifta dramatiskt eftersom alla skulle vara i linje med sin sanning och gå på vägen av sanning, därför sam-skapande dessa vägar av sanning.

Vi känner att det skulle vara nästan som ett sådant jätteskifte att det skulle orsaka en uppstigning, speciellt i vibrationsuppvaknande och medvetenhet för alla.

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, är här för att tjäna er. Ni kan kalla på oss. Säg bara vårt namn och vi finns närvarande.

Vi älskar er innerligt och vi tackar er.

Vi är de Himmelska Vita Varelserna.

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *