De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson, 27 oktober 2017

De Himmelska Vita Varelserna via Natalie Glasson

27 oktober 2017

Firande av Er Inre Sanning

Hälsningar, magnifika varelser av ljus, vi älskar er djupt, vi är ett med er och vi går med er på er väg. Vi vill fira er sanning med er och uppmuntra er att fira den heliga kärleken, friden och ljuset inom er. Ert ljus är så mycket starkare, potentare och kraftfullare än ni någonsin kan föreställa er. Om ni bara kunde inse att ni kan förflytta berg med kraften inom er. Om ni bara kunde erkänna att ni kan lita på er själva totalt och absolut för att skapa den verklighet och uppstigning ni vill uppleva nu. Om ni bara blev medvetna om det stöd som omger er och som dagligen fyller hela er varelse. Ni skulle också fira sanningen inom er med stor glädje, exaltering och salighet.

Hur skulle ni i självaste detta ögonblick fira er inre sanning och prakt? Vad skulle ni göra? Betänk detta, det behöver bara vara en liten handling, en höjd hand, att ni omfamnar er själva, tar ett bad, tar en promenad, äter nyttig mat. Uppmuntra er själva att fira er sanning idag.

Nu ber vi er fundera på vad ni kan göra nästa vecka för att fira er sanning? Det kan vara en handling som gör en liten skillnad i er verklighet och får er att inse er inre sanning fullt ut. Det kan handla om att ni tar er tid för att slappna av eller träna, läsa en bok om ett ämne som inspirerar inre känslor av frid och kärlek, att vara kreativ, att skapa ett altare som uttrycker er inre sanning på ett mer fysiskt sätt.

Det viktigaste firandet

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, har en sista fråga till er, vad kan ni göra i ert liv nu som skulle vara en hyllning och ett erkännande av er sanning, som skulle göra en märkbar förändring i er verklighet eller er andliga utveckling? Vad vill er själ fokusera på eller göra för att uppleva att ni uttrycker er inre sanning, att ni skiftar energivibration och perspektiv, och också inspirerar en positiv kärleksfull förändring i er verklighet? Denna information och vägledning kan bara komma från er själ in i er medvetenhet. Ni inbjuder er själ att vägleda er till ert nästa steg, litet eller stort, som får er att bättre förstå er inre sanning, och gör er mer bekanta med prakten inom er.

Ta er tid till meditation och stilla reflexion. När det känns lämpligt att ta kontakt med er själ, föreställ er hur er själs färg strålar ut från er varelse. Om ni inte förstår vilka färger er själ har, visualisera en färg som känns lämplig att sändas ut från er varelse. Känn eller erkänn att Skaparens energi är sammansmält med er själ och att ni är ett. Detta är besläktat med en konstant ström som rör sig genom hela er varelse. Ni ansluter redan till er inre sanning och kraft.

Andas djupt in- och ut med en känsla av att ni skiftar och smälter in i er varelses centrum, in i fundamenten av er energi och själ. Det är som om ni inträder i ett bo av er själs ljus som håller er ömt. Ni är fullt stöttade, skyddade och älskade.

När ni känner er anslutna till kärnan i er själ, fråga utan förväntan, ”Jag vill hylla min inre sanning i mitt liv nu, hur kan jag åstadkomma detta, skapandes en signifikant upplevelse som visar min sanning för mig?” Fokusera sedan helt enkelt på er andning och var observanta på tankarna, känslorna, idéerna, visionerna och förnimmelserna som kommer fram i er medvetenhet. Även om dessa inte verkar vara relaterade till er fråga, till och med omöjliga eller löjliga, var snälla och avfärda dem inte direkt, låt dem utvecklas inom ert medvetande om de så behöver och sedan kan ni acceptera eller avfärda. Om ni inte förmår ta emot någon vägledning, be då att vägledningen kommer till er på något annat sätt, genom en person, en bok, en affisch och så vidare. När ni väl tagit emot vägledning från er själ låt då er själva göra en handlingsplan med specifika handlingar så att ni enkelt kan åstadkomma sådant som hjälper er att fira er sanning så som ni vägleds av er själ. Vet att ju lättare ni kan åstadkomma era handlingar desto lättare blir det att, på en djup nivå, ansluta till er själ, sanning och prakt.

Inre Sanning Utvecklas till Välbefinnande

När ni ansluter er på en djupare nivå till er inre sanning och prakt kan ni utveckla en önskan om att ert liv ska vara lätt, och om det är så låt det då vara lätt! När ni har en önskan om något uppträder det som en energi i framtiden, när ni tillåter och låter det ni önskar er vara närvarande inom er kropp och ta form i ert liv, agerar ni som fordonet för dess födelse in i er verklighet. Vi, de Himmelska Vita Varelserna, önskar uppmuntra er att fokusera på energin av enkelhet inom er varelse, fokusera på frid hellre än drama och sök de enklaste och mest meningsfulla svaren. Erkänn att ni skapar er verklighet inifrån, hela de inre sår som orsakar kaos och utmaningar i ert liv och inse att då ni fokuserar på det ni önskar för ni dess energi in i er varelse och verklighet för er upplevelse.

Det är er gudomliga rätt att vara i Skaparens Gudomliga flöde, när ni upplever Skaparens flöde rör sig allting genom er och från er. Det är som om ni föder fram allt ni förkroppsligar, sanningen och essensen av er varelse blir mer och mer uppenbar inom och omkring er.

Syftet med att Fira Er Inre Sanning

Vi, de Himmelska Vita Varelserna, uppmuntrar er att fira och ära er inre sanning, då att göra det är att aktivera hela er varelse. Ni är i linje med ett tillstånd och en energi av hågkomst inom er varelse som tänder och väcker upp alla nivåer av ert varande, ljus börjar pulsera genom era energisystem skapandes en djup rening och bortförande av stagnant energi. Ju mer ljus som rör sig genom er kropp och aura desto snabbare pulserar er energi, och rör sig genom ett upphöjt tillstånd av medvetenhet som ger er tillgång till inre vägledning. Visdom, kunskap och heliga förmågor inom er och Skaparens universum blir tillgängliga för er. Er eviga anslutning till allt som är Skaparen, er enhet med Skaparen och er förmåga att uttrycka Skaparen genom er varelse blir lätt att tillgå, förstå och uppleva. Det som vi talar om inspirerar er att vara fullt närvarande med den omvandling som sker inom er och Skaparens universum och fördjupar er upplevelse av uppstigningen.

När fler själar firar och ärar sin inre sanning och prakt, och blir bekanta med allt de är och sin kraft, kommer detta att skapa betydande skiften i mänsklighetens medvetande. Människor kommer att stötta skiften och omvandlingar på det sätt som den jordliga verkligheten uppfattas av många. Uppfattningen av den mänskliga kroppen, vad den är kapabel till och dess anslutning till den andliga kroppen och själen kommer också in i medvetandet hos alla. Sålunda kommer begränsningar på människor och Moder Jord att lösas upp. Detta kommer att utmärka en djup utforskning och undersökning av en majoritet av mänskligheten rörande vad det betyder att vara människa, syftet med livet och hur man ska leva i harmoni med allt. Ny kunskap och förståelse gryr och kommer att totalt förändra det sätt på vilket mänskligheten och Moder Jord lever tillsammans. Gamla uppfattningar, idéer och sätt att leva kommer att avfärdas då mänskligheten och Moder Jord renar sig själva från alla begränsningar och slöjor av illusion. Det blir som om mänskligheten och Moder Jord har blivit fria att uppleva livet fullt ut som ett uttryck för Skaparen. En sådan omvandling och avbördande av energier kostar tid, tålamod och medkännande kärlek till allt.

De som är vana vid att fira och ära sina själar och den visdom detta för fram kommer att kunna agera som ljusfyrar som delar förståelse och vägledning. Visdomen och de handlingar de känner sig inspirerade att uppmuntra och skapa har som syfte att föra alla närmare en djupare upplevelse av sin sanning, den Skapare som bor inom dem.

I evig salighet

De Himmelska Vita Varelserna

 

Översättning: Markku Pärssinen

 

Du gillar kanske också...