Saul via John Smallman, 8 januari 2024

 

Saul via John Smallman

8 januari 2024

Enorma Utsikter och Möjligheter till Glädje kommer att öppnas upp För Er.

Då det nya året 2024 börjar utvecklas, förväntar och hoppas många av er att en del underbara förändringar infinner sig, angående hur människor interagerar med varandra, som individer, som familjer, i sociala gemenskaper, på arbetsplatser och som nationer.

Ni kommer inte att bli besvikna, stora förändringar är gudomligt planerade och kommer att implementeras, förmodligen dock inte som ni förväntar er. Dessa förändringar hänger alla ihop och måste därför noggrant integreras så att flödet av gudomliga energier som påverkar dem kan lindra och till och med upplösa alla konflikter som uppstår.

Konflikter som pågått i många år kommer inte att intensifieras och orsaka mer lidande än vad som redan upplevts av dem som lever i konfliktområdena, det är nog nu!

Att vakna upp är att starkt expandera ert synfält, sålunda få syn på mer av miljön i Verkligheten, av Kärleken. Ni lämnade den aldrig, ni bara reducerade – vissa av er kraftigt – området ni valde att vara medveten om.

Nu, då ni vaknar upp, kommer expansionen av det Kärleksfält ni är medvetna om – relativt litet just nu – att öka enormt mycket, upplyftande och inspirerande er, och uppmuntrande er att välja att se ännu mer, för det är så förbluffande vackert.

Det ni valde att göra var att fokusera på det som verkade vara fel, och sedan ägnade ni omåttlig tid till att försöka ändra det som inte går att ändra, och när det inte fungerade, stängde ni av det synfältet så att det inte skulle störa er – det ni i psykologiska termer kallar ”förnekelse”.

Att vakna upp är att släppa fasta och begränsande uppfattningar och övertygelser och förnekelsen av allt som inte är i linje med dem.

Det ovana djupet av uppfattning eller synfält, till vilket ni öppnar er själva genom att vakna upp, kommer att förbluffa och förtjusa er. Enorma utsikter och möjligheter till glädje, vilka ni just nu inte kan föreställa er, kommer att öppnas upp för er. Det kommer att vara som att komma ut ur en mörk tunnel in i starkt solsken.

Ni kommer att bli medvetna om att Godheten, den Kärlek som är Verkligheten, har omslutit och omfamnat er sedan ögonblicket av er skapelse.

Ni har alltid varit inneslutna i det gudomliga fält av kärlek som är Verkligheten. Emellertid, i ett vansinnigt ögonblick – till synes för eoner sedan för er – gjorde ni valet att uppleva oberoende och separation från Moder/Fader/Gud. Och eftersom ni har fri vilja, eftersom ni är fullkomligt fria, och eftersom Gud alltid hedrar er fria viljas val, så inträdde ni i ett overkligt tillstånd av intensiv skräck, uppenbar ensamhet och separation, som ni hade konstruerat.

Det var – för att säga det grovt – som om ni gav ”fingret” till er himmelska och oändligt kärleksfulla Skapare. Det är inte att undra på att ni alla upplevt så mycket skuld, smärta och lidande.

Insikten har grytt … till slut.

Mänskligheten har valt att vakna upp, och ni är alla nu helt involverade i och hjälper till med att konstruera om och riva den overkliga arena i vilken ni spelat till synes ändlösa spel av jämförelser, korruption, oärlighet, dömande och bestraffning.

Spelen har blivit så verkliga för er att många fortfarande känner och hedrar ett starkt behov att allvarligt bestraffa ”de som gör fel”. Men, genom spelets standarder och regler, är alla skyldiga. Och, sanningen att säga, hänger många av er fortfarande fast vid negativ självkritik – ofta ilsket och skrämt projicerande den på andra – av oförlåtlig syndfullhet och därav följande känsla av ovärdighet och övergivenhet.

Detta är en skrämmande sinnesstämning som måste släppas fullständigt.

Ni är alla, utan undantag, Guds älskade barn, och rädslan, smärtan, lidandet och bestraffningen ni förefaller ha upplevt, är ytterst och fullkomligt overklig – DEN HAR ALDRIG HÄNT!

När ni vaknar upp kommer mardrömmen att vara borta.

Ni kan stort hjälpa er egen och mänsklighetens uppvaknande genom att välja att släppa allt dömande och all önskan att bestraffa ”de som gör fel”, inklusive, förstås, er själva.

Lita på Guds oändliga, magnifika och mycket vackra KÄRLEK – KÄRLEK till ER alla och ALLA kännande varelser – och låt er själva och andra inspirera varandra att förlåta alla andra, och acceptera förlåtelse av er själva för vad som i huvudsak aldrig hänt.

Gud Älskar er Alla – det finns inte och kan INTE finnas några undantag – och överflödar er med Kärlek, Hennes oändliga fält av Liv/Kärlek/Energi, Hennes Tsunami av Kärlek, för att kraftfullt, spänstigt och mycket energetiskt hjälpa var och en av er komma tillbaka till full medvetenhet om er verkliga och sanna natur som Ett med Henne, för alltid oskiljbara från detta ETT tillstånd av den högsta och oändliga glädje i er eviga existens.

Allt ni behöver göra är att Tillåta Hennes Kärlek fylla era hjärtan, istället för att så desperat hänga fast vid alla känslor av syndfullhet och ovärdighet som, eftersom det är er egen viljas fria val, effektivt exkluderar Henne.

Den känslan, så djupt ingrodd i många av er, är Ytterst och Fullkomligt OGILTIG! Men Hon kommer ALDRIG att köra över er fria viljas val.

Därför, inbjud och TILLÅT henne komma in i era hjärtan; det är där Hon vill vara, och känn den Kärlek, den Frid och den frihet hon begåvat er med sedan det ögonblick Hon skapade er.

Med så mycket kärlek, Saul.

Översättning: Markku

You may also like...

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *